Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 11.4. Захист даних у конкретних сферах класичної діяльності поліції

Завдання міліції в Україні, як і будь-де у світі, розпорошені серед численної кількості різних приписів. Основним джерелом є Закон України “Про міліцію”, прийнятий Верховною Радою України (№ 3135-ХІІ від 22 квітня 1993 р.) і востаннє змінений 7 лютого 2002 р. (№ 3033-1II). Ст. 5 цього Закону у вигляді загального застереження забороняє розголошення міліцією інформації про приватне життя особи чи про факти, які принижують особу, окрім випадків, коли цього вимагають професійні обов’язки. Більш того, права людини можуть тимчасово обмежуватись міліцією. У зв’язку з цим також необхідно дотримуватись Закону України “Про інформацію”, навіть якщо в ньому й містяться деякі виключення на користь органів міліції, наприклад, стосовно оперативно-слідчої діяльності органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, судів, карного розшуку, прокуратури та інших (див. ст. 37 Закону України “Про інформацію”). Міліція розглядається як єдина система органів, яка є частиною Міністерства внутрішніх справ України (ст. 7 Закону України “Про міліцію”):

O міліція громадської безпеки;

O транспортна міліція;

O державна автомобільна інспекція;

O міліція охорони;

O спеціальна міліція (тобто, серед іншого, для охорони громадського порядку).

Вона виконує адміністративні, профілактичні, оперативно-розшукові, кримінально-процесуальні, виконавчі і охоронні (на контрактній основі) функції. Права і функції міліції детально викладені у нормативно-правових актах, ухвалених Міністерством внутрішніх справ України в рамках Закону України “Про міліцію”, у ст. ст. 10-15-1 якого міститься правова основа для всіх видів діяльності міліції. Перш за все слід зауважити, що майже вся діяльність поліції має певне відношення до персональних даних, що можна принаймні встановити. Захист даних певною мірою береться до уваги в кількох статтях, як то:

Стаття 10. Основні обов’язки міліції:

Ч. 1 п. 19: забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію документів вживати заходів до повернення їх законним власникам.

Ч. 1 п. 21: виявляти і повідомляти закладам охорони здоров’я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД

Ч. 2: Працівник міліції… в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких, зобов’язаний вжити заходів до встановлення… осіб, які вчинили правопорушення, … і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

Стаття 11 Права міліції:

Ч. 1 п. 2: перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

Ч. 1 п. 4: виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

Ч. 1 п. 5 положення 3: затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:… осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, … – на строк до трьох годин, а у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуророві…

Ч. 1 п. 6: проводити огляд осіб, зазначених у п. б цієї статті,… вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю;

Ч. 1 п. 7:… провадити особистий огляд,… вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

Ч. 1 п.8: у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських судів, громадських об’єднань або трудових колективів;

Ч. 1 п. 9: проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

Ч. 1 п. 10: здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;

Ч. 1 п. 11: проводити фотографування, звукозапис, кіно – і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

Ч. 1 п. 12: проводити кіно-, фото – і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;

Ч. 1 п. 13: вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим Законом;

Ч. 1 п. 14: проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним законодавством;

Ч. 1 п. 17: одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України “Про банки і банківську діяльність”;

Ч. 1 п. 18: з метою профілактичного впливу повідомляти державним органам, громадським об’єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

Ч. 1 п. 21:… оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам;

Ч. 1 п. 23: вилучати… документи з ознаками підробки, знищувати ці… документи або передавати їх за призначенням у встановленому порядку;

Ч. 1 п. 24: … вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та пояснення по фактах порушення законодавства, проведення документальних… перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності вилучати документи,… опечатувати… місця зберігання документів…;

Ч. 1 п. 28: користуватися безоплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

11.4. Захист даних у конкретних сферах класичної діяльності поліції

В наступній таблиці наведено ряд приписів, які будуть корисними для регламентування захисту даних у конкретних сферах класичної діяльності поліції, а саме збирання відомостей під час публічних мітингів, демонстрацій, спостереження (включаючи приховані способи збирання інформації), розслідування під прикриттям та інших, спрямованих на попередження небезпеки, через комп’ютеризовану систему. Застосування зазначених засобів допоможе уникнути розпорошеності різноманітних положень щодо захисту даних і гарантувати належний і ефективний захист даних, що не Заважало Б роботі поліції. Однак слід зазначити, що окремі заходи поліції все ж вимагають спеціальних засобів захисту даних. Це проілюстровано нижче, в п. 4.5 стосовно біометрики, перехоплення / таємного спостереження за спілкуванням та внутрішньої системи телеспостереження (або системи спостереження замкненим контуром).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 11.4. Захист даних у конкретних сферах класичної діяльності поліції