Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.9. Національні цілі та цінності

Реалізація і захист національних інтересів належить до основної функції держави. На основі національних інтересів відповідні інститути й органи державного управління виробляють і формулюють цілі державної політики забезпечення національної безпеки. Цілі досягаються шляхом рішення відповідних задач.

Уявлення про систему національних інтересів, розуміння їх внутрішньої ієрархії, механізмів формування і функціонування дозволяє визначити національні цілі, що є більш рухомими, ніж національні інтереси, елементом політики національної безпеки. До них належать мотиваційні установки, сформульовані державною владою і орієнтовані на досягнення моделі переважно майбутнього стану суспільства і держави відповідно до усвідомлених національних інтересів.

Національні цілі можуть розрізнятися за тривалістю їх досягнення: одні з них можуть бути досягнуті достатньо швидко, інші – розраховані на більш довгострокову перспективу. Зразком переліку національних цілей може служити такий їх набір:

O створення соціально-економічних і правових умов у країні для якнайповнішої реалізації прав і свобод людини;

O забезпечення глобальної і регіональної безпеки, запобігання війн і озброєних конфліктів, забезпечення готовності до відбиття і припинення агресії проти країни та її союзників;

O зміцнення державності;

O реформування економіки пріоритету соціальної сфери;

O попередження злочинності, зокрема організованої та корупції;

O нейтралізація міжнаціональних суперечностей на основі об’єднуючих народи країни загальнонаціональних цінностей;

O раціональне використання природних ресурсів країни;

O формування пошани до пам’яті предків, національної історії, культури і традицій;

O затвердження рівноправної, взаємовигідної співпраці із зарубіжними країнами.

Національні цілі можуть бути життєвими і продуктивними, якщо вони формуються в ув’язці з тими національними інтересами, на реалізацію і захист яких направлені. Вони мають формуватися, виходячи з аналізу національних цінностей і життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави.

Отже, національні інтереси визначаються і реалізуються в тісній взаємодії з національними цінностями і національними цілями. Коріння національних інтересів знаходяться у національних цінностях, а конкретний вираз вони отримують у національних цілях. Суть національних інтересів полягає, в першу чергу, в протидії і компенсації будь-яких деструктивних обурень, сформованих усередині суспільства або за його межами, які перешкоджають потребам життєдіяльності та розвитку особи і суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Приватне життя і поліція – Римаренко Ю. І. – 1.9. Національні цілі та цінності