Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – Вступ

Існування будь-якої організації пов’язано з розробкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень. Від того, які саме управлінські рішення розробляються і реалізуються, залежить поточна та перспективна конкурентоспроможність організації, ефективність її діяльності. Саме ця обставина викликає великий

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – Розділ 1. Сутність, природа і класифікація управлінських рішень

1.1. Сутність прийняття управлінських рішень Кожна організація визначає певні цілі своєї діяльності. їх ефективне досягнення можливе лише внаслідок таких управлінських дій, котрі якісно розробляються та послідовно реалізуються в рамках даної організації. Плануючи діяльність організації,

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 1.1. Сутність прийняття управлінських рішень

1.1. Сутність прийняття управлінських рішень Кожна організація визначає певні цілі своєї діяльності. їх ефективне досягнення можливе лише внаслідок таких управлінських дій, котрі якісно розробляються та послідовно реалізуються в рамках даної організації. Плануючи діяльність організації,

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 1.2. Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень

Прийняття рішень – творче, відповідальне завдання управління, зміст якого в тому, щоб відповідно до ситуації визначити подальші дії підлеглих у конкретній сфері діяльності, завдання структурних підрозділів у системі діяльності організації, порядок їх взаємодії. Загальну

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 1.3. Класифікація управлінських рішень

Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення загальних і конкретно-специфічних підходів до їх розробки, реалізації й оцінки. Найбільш поширені способи класифікації мають такі ознаки: 1) функціонально-управлінський зміст; 2) функціональна спрямованість; 3) рівень ієрархії систем управління;

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 1.4. Системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень

Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення загальних і конкретно-специфічних підходів до їх розробки, реалізації й оцінки. Найбільш поширені способи класифікації мають такі ознаки: 1) функціонально-управлінський зміст; 2) функціональна спрямованість; 3) рівень ієрархії систем управління;

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – Розділ 2. Людський фактор психологічні аспекти управлінських рішень

2.1. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень Подальше ускладнення управлінських завдань потребує вдосконалення методів і прийомів їх виконання, врахування суб’єктами управлінського процесу багатьох нюансів у підготовці та розробці управлінських рішень. Процес прийняття управлінських

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 2.1. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень

2.1. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень Подальше ускладнення управлінських завдань потребує вдосконалення методів і прийомів їх виконання, врахування суб’єктами управлінського процесу багатьох нюансів у підготовці та розробці управлінських рішень. Процес прийняття управлінських

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 2.2. Особливості стилів прийняття управлінських рішень

Дослідження показали, що всі психологічні властивості безпосередньо впливають на формування індивідуального стилю прийняття рішень у керівника й побічно на якість прийнятих ним рішень. Розглянемо найбільш загальні класифікації стилів прийняття рішень за різними ознаками, а

Прийняття управлінських рішень – Петруня Ю. Є. – 2.3. Неформальні аспекти розробки рішень

Можна припустити, що в розробці управлінських рішень найбільш точний результат отримується шляхом застосування математичних методів на основі формалізації завдання. Проте цей шлях може виявитись досить складним. По-перше, дуже непросто точно побудувати модель досліджуваного об’єкта