Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Вищі суди України

В Україні утворюється Вищий господарський суд України і Вищій адміністративний суд України. Президент України в порядку, установленому законом, може створювати й інші вищі суди. Вони повноважні розглядати в касаційному порядку” або за нововиявленими обставинами рішення апеляційних судів. Вищі спеціалізовані суди складаються із суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників. В них можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад таких палат формується за поданням голови суду і затверджується президією цього суду. У вищому спеціалізованому суді діє президія і Пленум суду. Вищі спеціалізовані суди можуть мати свої друковані органи. При судах можуть утворюватися науково-консультативні структури. Знаходяться Вищі спеціалізовані суди в місті Києві.

Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України складаються з голів, перших заступників голів, заступників голів та суддів і діє у складі колегій суддів. У Вищому господарському суді України та Вищому адміністративному суді України утворюються президії, пленуми, науково-консультативні ради.

До повноважень Вищого господарського суду України та Вищого адміністративного суду України відносяться такі: а) перегляд у касаційному порядку рішень апеляційних і місцевих господарських судів; б) вивчення і узагальнення практики застосування законодавства, забезпечення однаковості практики, аналіз статистики вирішення господарських та адміністративних спорів; в) надання роз’яснень господарським чи адміністративним судам із питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській та адміністративній сфері та порядок вирішення господарських і адміністративних спорів; г) ведення роботи, спрямованої на попередження правопорушень у сфері господарських та адміністративних відносин; г) здійснення організаційного керівництва апеляційними господарськими та адміністративними судами, а також місцевими господарськими судами Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва і Севастополя, місцевими адміністративними судами, відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевірка і поширення позитивного досвіду роботи господарських і адміністративних судів; д) забезпечення підбору і підготовки кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників господарських і адміністративних судів, організація роботи з матеріально-технічного забезпечення господарських і адміністративних судів і створення належних умов для їх діяльності, нормативного забезпечення, ведення статистичного обліку; е) забезпечення діяльності кваліфікаційної комісії суддів господарських і адміністративних судів; є) здійснення інших повноважень, наданих йому законодавством.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 5. Вищі суди України