Правознавство – Олійник А. Ю. – 11.2. Президент України – глава держави

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через ЗО днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту присягання народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Президент України має такі повноваження:

– забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

– звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

– приймає рішення про визнання іноземних держав;

– призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

– припиняє повноваження Верховної Ради України, у випадках, передбачених Конституцією;

– вносить, за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

– очолює Раду національної безпеки і оборони України тощо. Президент України користується правом недоторканності на

Час виконання повноважень.

Він очолює Раду національної безпеки і оборони України, яка є координаційним органом із питань безпеки й оборони України.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, але Конституція України встановлює, що повноваження Президента України припиняються достроково в разі його відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті. Перші три обставини деталізуються відповідно статтями 109,110 і 111 Конституції України.

Слід підкреслити, що конституції більшості країн світу закріпили такі ж або аналогічні обставини дострокового припинення повноважень президента. Так, конституція СІНА передбачає, що президент СПІД може достроково припинити свої повноваження у разі його усунення з посади, відставки, нездатності здійснювати пов’язані з посадою права та обов’язки або смерті.

Проте існують і інші варіанти вирішення даного питання. Зокрема, конституція Франції передбачає, що вакантність посади президента може виникнути з будь-яких причин, при цьому вони навіть не називаються. Більше того, повноваження президента можуть достроково припинятися за наявності всіляких перешкод щодо виконання ним своїх обов’язків. У Республіці Мальта президент може бути усунений з посади, якщо він не справляється із своїми функціями або ж за негідну поведінку. Іноді встановлюється порядок дострокового усунення президента з посади за результатами референдуму. В Ісландії президента може бути усунено з посади у випадку” якщо резолюція осуду буде підтримана двома третинами складу парламенту і схвалена на референдумі. Якщо ж референдум відхилить резолюцію, то це буде розглядатися як висловлення недовіри з боку виборців Альтингу (парламенту) і він негайно розлускається. В Австрії референдум про усунення президента з посади може бути проведений за вимогою федеральних зборів, тобто за спільним рішенням палат парламенту.

До речі, згідно з ч. 5 ст. 103 Конституції України у разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев’яноста днів із дня припинення повноважень.

Статтею 109 Конституції України встановлено, що повноваження Президента України припиняються з моменту його відставки. Відставка Президента – це його добровільна відмова від посади, що вія займає. Вона набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Виголошення заяви про відставку від імені Президента іншими особами не допускається, а у разі здійснення цього не має ніякої юридичної сили. Тобто згода Верховної Ради не потрібна. Президент лише повідомляє про своє рішення, у зв’язку з чим Верховною Радою відповідно до п. 7 ст. 85 Конституції мають бути призначені вибори нового Президента. Сама заява про відставку повинна вміщувати мотивовані докази неможливості подальшого виконання своїх обов’язків і доречності відставки. Таким чином певною мірою забезпечується участь законодавчої гілки влади в механізмі виникнення та припинення повноважень Президента України: на засіданні Верховної Ради Президент України складає присягу, на ньому ж він має проголосити про добровільне складення своїх повноважень.

Стаття 110 Конституції України встановлює певну процедуру з’ясування неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я. При виникненні сумніву щодо можливості Президента виконувати свої повноваження за станом здоров’я Верховна Рада готує відповідне звернення до Верховного

Суду України. Сумнів може бути викликаний симптомами, які свідчать про недієздатність, каліцтво, надто хворобливий стан або тривалу хворобу Президента тощо. Верховний Суд, вивчаючи це питання, дає об’єктивну оцінку стану здоров’я Президента. На підставі зібраних даних Верховний Суд України складає спеціальне письмове подання, яке разом із медичним висновком надсилається Верховній Раді. Остання розглядає ці матеріали і в разі встановлення неможливості виконання Президентом своїх повноважень приймає більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу рішення про дострокове припинення повноважень Президента.

Дострокове припинення повноважень Президента України можливе також у разі його усунення в порядку імпічменту. Загалом Імпічмент – це особлива процедура притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави. Найпоширенішими підставами для імпічменту є порушення конституції і тяжкі злочини. В Італії, наприклад, президент відповідає за державну зраду або посягання на Конституцію, у Німеччині – за навмисне порушення ним Основного або іншого федерального закону, у США – за державну зраду, хабарництво та інші тяжкі злочини, у Франції – тільки за державну зраду. Згідно з Конституцією України Президент несе відповідальність за вчинення ним державної зради або будь-якого іншого злочину.

Встановлена Конституцією процедура імпічменту досить складна. Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту порушується більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Після цього для здійснення відповідного розслідування Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, яка з’ясовує всі фактичні обставини справи. Висновки і пропозиції комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради, яка за наявності підстав не менш як 2/3 від її конституційного складу приймає рішення про пред’явлення звинувачень Президентові.

Справа про імпічмент Президентові України обов’язково надсилається на перевірку до Конституційного Суду України і Верховного Суду України. Конституційний Суд, вивчивши справу, має скласти мотивований висновок про те, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про імпічмент Президентові України додержана, а Верховний Суд – про те, що діяння, у яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Лише після цього Верховною Радою не менш як 3/4 від її конституційного складу приймається рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту.

Вважається, що інститут імпічменту має насамперед запобіжне значення, бо притягнення президента до судової відповідальності через імпічмент трапляється у практиці держав порівняно рідко.

Процедура та порядок здійснення імпічменту у різних країнах світу неоднакові. У США, наприклад, нижня палата американського Конгресу виступає в ролі слідчого і обвинувача, а верхня – в ролі суду. Результатом їхньої роботи може бути усунення президента з посади. Однак у США на цьому юридичні наслідки імпічменту не закінчуються. Якщо в діях президента США є склад кримінального злочину, то справа далі передається до звичайного суду.

Своєрідністю відрізняється процедура імпічменту у Франції. У разі притягнення до відповідальності президента держави звинувачення пред’являються обома палатами, які мають винести ідентичні рішення абсолютною більшістю свого складу. Сама справа розглядається Високою палатою правосуддя. В Італії президент у порядку імпічменту підлягає відповідальності перед парламентом на спільному засіданні його палат відповідне рішення приймається абсолютною більшістю голосів його членів.

У Російській Федерації президент може бути усунений з посади Радою Федерації лише на підставі висунутого Думою обвинувачення в державній зраді або у скоєні іншого тяжкого злочину, підтвердженого відповідними висновками Верховного Суду і Конституційного Суду. Рішення Державної Думи і Ради Федерації мають бути прийняті двома третинами голосів від загальної кількості депутатів кожної з палат.

Стаття 112 Конституції України містить положення, за якими у випадку, коли повноваження Президента України припиняються достроково відповідно до статей 108,109,110,111 Конституції України, виконання обов’язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Голову Верховної Ради України. Останній в період тимчасового виконання ним обов’язків Президента України не може здійснювати частини тих повноважень Президента, які передбачені ст. 106 Конституції, а саме: звертатися з посланням до народу та із щорічним і позачерговим посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою; призначати позачергові вибори до Верховної Ради України у строки передбачені Конституцією; припиняти повноваження Верховної Ради України у випадках передбачених Конституцією України; вносити до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, тощо.

Слід зауважити, що конституції країн світу по-різному визначають порядок заміщення посади президента, що стала вакантною достроково. У США прямим конституційним спадкоємцем президента є віце-президент, який обирається одночасно з президентом і на той самий строк. Останній не тільки заміщує президента під час його тимчасової відсутності або недієздатності, а й займає президентську посаду у випадках її вакантності в разі відставки або смерті президента. Для США характерним є те, що на відміну від переважної більшості інших країн, де заміщення президента здійснюється тимчасово до його дострокових виборів, цю посаду наступник займає до кінця встановленого строку повноважень. У Мексиці і в ряді інших президентських республік на таких самих умовах займає вакантну посаду обраний парламентом тимчасовий президент. У парламентарних і парламентарно-президентських республіках, як правило, передбачається тимчасове заміщення посади президента лише до нових виборів, які мають відбутися у найближчий, законодавчо визначений час. У Болгарії та Індії обов’язки президента тимчасово виконує віце-президент, у Польщі – голова нижньої, а за ним і верхньої палати, в Італії, Румунії, Франції та Югославії – голова верхньої палати, а Австрії, Росії, Словаччині і Фінляндії – глава уряду, в Ірландії та Ісландії – спеціальна колегія, до складу якої входять голови палат (парламенту), голова верховного суду, а в Ісландії – ще й глава уряду.

Президент України не може передавати іншим особам або органам свої повноваження. Для їх здійснення він створює у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Саме на ці структури і покладаються повноваження щодо організації роботи Президента. До таких органів і служб відносять, насамперед, Секретаріат Президента України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – 11.2. Президент України – глава держави