Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 2. Загальне поняття права, правових відносин, правопорушення та юридичної відповідальності

2.1. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин

Життя суспільства потребує певної організації, впорядкованості та регулювання суспільних відносин. З прадавніх часів люди намагалися будувати свою поведінку відповідно до потреб спільного проживання у боротьбі з могутніми силами природи. Виникали різні соціальні норми, що породжувалися самим суспільством з метою його збереження і розвитку, вони визначали поведінку людей в різноманітних життєвих ситуаціях і забезпечувалися різними засобами соціального впливу.

Відносини суспільного життя регулюють різноманітні соціальні норми із яких слід виділити:

1) норми моралі – це правила поведінки людей що виникли історично протягом існування і розвитку суспільства. Вони містяться у свідомості людей, передаються із покоління в покоління. Ці норми оцінюють і регулюють поведінку людей з точки зору добра і зла, гуманного та негуманного, порядного і непорядного, належного та неналежного, справедливого та несправедливого. Норми моралі виконуються людиною добровільно завдяки її внутрішньої переконаності у правильності поведінки, а також забезпечуються громадським схваленням або громадським осудом;

2) звичаї – це правила поведінки людей, що виникли в результаті багаторазового повторення в певних життєвих ситуаціях. Ці правила виконуються автоматично. Так, при зустрічі, як правило, представників чоловічої статі прийнято потискати один одному долоні. Ця звичка виникла в сиву давнину. Наші предки зустрічаючись на вулиці зі знайомими і незнайомими чоловіками показували відкриту долоню, що в руці не має зброї, аналогічно діяла і інша сторона. Потискаючи долоні один одному люди відчували, що ворожнечі немає і спокійно продовжували свій шлях. На сьогодні ми в переважній більшості не носимо холодну зброю, але звичка збереглася і має місце в нашому житті;

3) традиції (від лат. traditio – передача) – це правила поведінки, що передаються із покоління в покоління, зберігаються певними суспільствами, класами, соціальними групами протягом тривалого часу. В якості традиції виступають визначені суспільні настанови, обряди, ідеї, цінності, погляди та тому подібне. Це своєрідний порядок, неписаний закон в поведінці і побуті.

Традиції існують в релігійних, військових, службових, дипломатичних, сімейних та інших відносинах. Святкування приходу Нового Року, обряд сватання, залишення капітаном корабля, що тоне останнім – це деякі із різних традицій;

4) релігійні норми – це правила поведінки, що регулюють відносини людини з Богом, засновуються на вірі в Бога, визначають порядок проведення різних релігійних обрядів, культів. Ці норми зосередженні в релігійних вченнях (в Біблії – для християн, Корані – для мусульман…) та обов’язкові для виконання віруючими людьми;

5) корпоративні норми (від лат. corporation – об’єднання, союз, співтовариство) – це правила поведінки встановлені об’єднаннями людей, що містяться в статутних документах об’єднань (політичних партій, громадських організацій, формувань, в тому числі вікових, професійних, спортивних та інших об’єднань). Ці правила обов’язкові для виконання членами об’єднань. Якщо вказані особи порушують корпоративні норми на них можуть накладатися передбачені стягнення, в тому числі виключення із організації;

6) норми культури (від лат. cultura ) – це правила, які визначають певні зразки поведінки людини, що характеризують визначений рівень розвитку суспільства, його рівень виховання.

Життя суспільства багатогранне, його регулювання пов’язане з різноманітними соціальними нормами. Крім вищеназваних норм слід згадати етичні, естетичні, правові та інші норми.

При цьому, особливу увагу слід звернути на правові норми, які займають особливе місце серед соціальних норм, тому що вони єдині норми, що нерозривно пов’язані з державою. Вони виникають з появою держави, нею створюються і забезпечуються примусовою силою державного апарату.

Порівняльний аналіз правових норм з іншими соціальними нормами свідчить про те, що:

1) правові норми породжуються тільки державою, а інші норми різними суб’єктами, в т. ч. суспільством в цілому;

2) правові норми об’єднуються в цілісну, внутрішньо узгоджену систему, а інші норми можуть існувати і безсистемно;

3) правові норми завжди формально визначені, інші норми можуть існувати в будь-яких, в тому числі і фіксованих формах;

4) правові норми визначають поведінку суб’єктів у вигляді їх певних прав і обов’язків, а інші норми можуть закріплювати певні ідеї, принципи тощо;

5) правові норми встановлюються у певному, передбаченому процесуальному порядку, інші соціальні норми можуть виникати по різному, в тому числі стихійно;

6) правові норми діють у часі, просторі та по колу визначених осіб, інші норми можуть діяти в невизначених межах;

7) реалізація правових норм забезпечується державою, інші соціальні норми можуть не мати конкретних механізмів впливу, а також забезпечуватись громадським впливом, внутрішнім переконанням людини, звичкою та іншими способами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 2. Загальне поняття права, правових відносин, правопорушення та юридичної відповідальності