Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 8.3. Поняття підприємництва та основні принципи його здійснення в Україні

Конституція України закріплює право кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (Ст. 42 ГКУ).

Підприємцями в Україні можуть бути особи, які володіють повною цивільною дієздатністю, в тому числі фізичні особи, що досягли 16-ти річного віку, якщо їхні батьки (усиновителі) чи інші особи, що їх замінюють, надали на це письмову згоду. Закон забороняє займатися підприємницькою діяльністю:

– народним депутатам;

– посадовим і службовим особам органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– військовослужбовцям;

– суддям, працівникам прокуратури, правоохоронних органів;

– особам, яких суд обмежив у праві займати певні посади чи займатися певною діяльністю (протягом строку такого обмеження);

– особам, засудженим за корисливі злочини (до зняття чи погашення судимості);

– іншим особам, визначеним законом. підприємництво можуть здійснювати:

А) фізичні особи (підприємці);

Б) юридичні особи, створені відповідно до законодавства України.

Суб’єкти підприємницької діяльності мають бути зареєстрованими державою відповідно до вимог Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 року.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Підприємницька діяльність здійснюється відповідно до загальних принципів господарювання в Україні та спеціальних принципів підприємництва. Загальними принципами господарювання є:

– забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання;

– свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

– вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;

– обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві;

– екологічний захист населення, захист прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

– захист національного товаровиробника;

– заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Спеціальними принципами підприємницької діяльності є:

– право підприємців вільно вибирати види підприємницької діяльності, які не заборонені законом (перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом);

– право самостійно формувати програми діяльності, вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

– право вільного найму підприємцем працівників на підставі укладеного з ними трудового договору, при цьому обов’язком підприємця є забезпечення належних і безпечних умов праці, її своєчасна оплата на рівні не нижчому від мінімального розміру встановленого законом, а також забезпечення соціальних гарантій, включаючи соціальне і медичне страхування;

– право комерційного розрахунку та власного комерційного ризику – суб’єкт підприємництва самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними із підприємницькою діяльністю;

– право вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

– право самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 8.3. Поняття підприємництва та основні принципи його здійснення в Україні