Правознавство – Копиленко О. П

Правознавство – Копиленко О. П. – ПЕРЕДМОВА

За сучасних об’єктивних умов розвитку української державності та формування громадянського суспільства нагальною потребою постає правова освіченість громадян. Людина, яка прагне бути гідним громадянином незалежної демократичної держави, обов’язково має оволодіти досягненнями світової та вітчизняної правової

Правознавство – Копиленко О. П. – Модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ 1. Функції права. 2. Місце і роль права в системі соціальних норм. 3. Загальна характеристика основних галузей права України. 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ 1. Функції права. 2. Місце і роль права в системі соціальних норм. 3. Загальна характеристика основних галузей права України. 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Функції права

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ 1. Функції права. 2. Місце і роль права в системі соціальних норм. 3. Загальна характеристика основних галузей права України. 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Місце і роль права в системі соціальних норм

Соціальні норми – це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об’єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Залежно від способу їх

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Загальна характеристика основних галузей права України

Соціальні норми – це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об’єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Залежно від способу їх

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

Окрім внутрішньої, розрізняють також зовнішню форму права, або джерела права. Це способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболонку. Право завжди повинно мати певну форму, тобто бути формалізованим, а форма має бути

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

1. Поняття держави та її ознаки. 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави. 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави. 4. Поняття та види форми правління, форми

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Поняття держави та її ознаки

1. Поняття держави та її ознаки. 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави. 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності (функцій) держави. 4. Поняття та види форми правління, форми

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система всіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається механізмом держави. Механізм держави криє в собі: 1)

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави

Функція в перекладі з латини означає виконання, звершення. Функції держави – це основні напрямки та сторони діяльності держави. Існують певні підстави для класифікацій функцій держави на види: 1) за соціальним значенням: основні та неосновні;

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Поняття та види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (класифікація держав за їхньою формою)

Поняття форми держави розкриває особливості організації державної влади. Складовими елементами форми держави є форма правління, форма державного устрою, форма державно-правового режиму. Тобто, форма держави – це спосіб організації та здійснення державної влади. Форма правління

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 3. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види. 2. Структура правовідносин. 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 4. Правомірна поведінка. Правопорушення. 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Великий філософ Аристотель назвав людину

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види

1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види. 2. Структура правовідносин. 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 4. Правомірна поведінка. Правопорушення. 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Великий філософ Аристотель назвав людину

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Структура правовідносин

1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види. 2. Структура правовідносин. 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин. 4. Правомірна поведінка. Правопорушення. 1. Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Великий філософ Аристотель назвав людину

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин

Очевидним є той факт, що правовідносини неможливі без суб’єктів права – їх має бути не менше двох. Необхідною є також правова норма, без якої суспільні відносини не набувають правового характеру. Але цих двох умов

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Правомірна поведінка. Правопорушення

Очевидним є той факт, що правовідносини неможливі без суб’єктів права – їх має бути не менше двох. Необхідною є також правова норма, без якої суспільні відносини не набувають правового характеру. Але цих двох умов

Правознавство – Копиленко О. П. – 5. Юридична відповідальність – наслідок правопорушення

Очевидним є той факт, що правовідносини неможливі без суб’єктів права – їх має бути не менше двох. Необхідною є також правова норма, без якої суспільні відносини не набувають правового характеру. Але цих двох умов

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 4. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права. 2. Історія світового конституційного досвіду. 3. Розвиток конституційного процесу в умовах незалежності України. 1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права. Конституційне право є базовою галуззю права в

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права

1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права. 2. Історія світового конституційного досвіду. 3. Розвиток конституційного процесу в умовах незалежності України. 1. Поняття конституційного права. Джерела конституційного права. Конституційне право є базовою галуззю права в

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Історія світового конституційного досвіду

В юридичній науці та практиці конституція розглядається як головний і основний закон держави. Термін “конституція” походить від лат. слова constitutio, що означає “устрій”, “встановлення”. Конституція – невід’ємний атрибут суверенної держави. В сучасному світі конституції

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Розвиток конституційного процесу в умовах незалежності України

В юридичній науці та практиці конституція розглядається як головний і основний закон держави. Термін “конституція” походить від лат. слова constitutio, що означає “устрій”, “встановлення”. Конституція – невід’ємний атрибут суверенної держави. В сучасному світі конституції

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 5. ЗАГАЛЬНІ НАЧАЛА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. 2. Державна влада в Україні та її поділ. 3. Державна мова в Україні. 4. Державна символіка України. 1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава

1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. 2. Державна влада в Україні та її поділ. 3. Державна мова в Україні. 4. Державна символіка України. 1. Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Державна влада в Україні та її поділ

Влада передбачає здатність нав’язувати свою волю іншим та мобілізовувати ресурси для досягнення поставленої мети. Влада існує всюди, де є стійкі об’єднання людей: в сім’ї, в державі, у виробничих колективах тощо. Конституція України (ст. 6)

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Державна мова в Україні

Державна мова – це офіційно визнана обов’язкова мова законодавства, судочинства, діловодства, навчання дітей у школах, офіційних засобах масової інформації тощо. Ст. 10 Конституції України встановила, що державною в Україні є українська мова. Це означає,

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Державна символіка України

Державна мова – це офіційно визнана обов’язкова мова законодавства, судочинства, діловодства, навчання дітей у школах, офіційних засобах масової інформації тощо. Ст. 10 Конституції України встановила, що державною в Україні є українська мова. Це означає,

Правознавство – Копиленко О. П. – Модуль 2. НАЙВАЖЛИВІШІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення, 2. Здійснення цивільних прав 3. Захист цивільних прав 4. Відповідальність у цивільному праві 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення Цивільне правовідношення – це

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення, 2. Здійснення цивільних прав 3. Захист цивільних прав 4. Відповідальність у цивільному праві 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення Цивільне правовідношення – це

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення

Тема 6. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення, 2. Здійснення цивільних прав 3. Захист цивільних прав 4. Відповідальність у цивільному праві 1. Поняття, особливості, елементи цивільного правовідношення Цивільне правовідношення – це

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Здійснення цивільних прав

Можливість здійснення суб’єктивного цивільного права полягає в реалізації тих правомірностей, які за своїм змістом закладені у правовідношенні. Вирізняють два принципові способи реалізації – фактичні і юридичні. Фактичні полягають у здійсненні таких дій, які викликають

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Захист цивільних прав

Можливість здійснення суб’єктивного цивільного права полягає в реалізації тих правомірностей, які за своїм змістом закладені у правовідношенні. Вирізняють два принципові способи реалізації – фактичні і юридичні. Фактичні полягають у здійсненні таких дій, які викликають

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Відповідальність у цивільному праві

Отже, цивільно-правова відповідальність – це правовідношення, що виражається у вигляді несприятливих наслідків майнового і немайнового характеру у боржника, які забезпечуються державним примусом і тягнуть за собою засудження правопорушення і його суб’єкта. Відшкодування збитків, сплата

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 7. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

1. Цивільна правоздатність. 2. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа). 3. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18років (неповнолітня особа). 4. Повна цивільна дієздатність.

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Цивільна правоздатність

1. Цивільна правоздатність. 2. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа). 3. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18років (неповнолітня особа). 4. Повна цивільна дієздатність.

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа)

Часткова цивільна дієздатність фізичної особи (ст. 31 ЦК України) характеризується тим, що за малолітньою особою визнається право здійснювати своїми діями не будь-які права і обов’язки, а лише ті, що прямо передбачені законом. Так, фізична

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа)

Часткова цивільна дієздатність фізичної особи (ст. 31 ЦК України) характеризується тим, що за малолітньою особою визнається право здійснювати своїми діями не будь-які права і обов’язки, а лише ті, що прямо передбачені законом. Так, фізична

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Повна цивільна дієздатність

Повну цивільну дієздатність (ст. 34 ЦК України) набуває фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Закон знає окремі винятки з цього загального правила. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 8. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

1. Договір купівлі-продажу. 2. Договір обміну, 3. Договір найму (оренда). 4* Договір дарування. Договір є основною підставою виникнення зобов’язально-правових відносин (зобов’язань); він установлює певні суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки для сторін, що його уклали.

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу – це угода, за якою продавець передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Двосторонній характер

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Договір обміну

Договір купівлі-продажу – це угода, за якою продавець передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Двосторонній характер

Правознавство – Копиленко О. П. – 3. Договір найму (оренда)

За договором майнового найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Зазначений договір є консенсуальним, сплатним та двостороннім. Особливістю договору майнового найму є те, що на його підставі

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Договір дарування

За договором майнового найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Зазначений договір є консенсуальним, сплатним та двостороннім. Особливістю договору майнового найму є те, що на його підставі

Правознавство – Копиленко О. П. – Тема 9. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ

1. Поняття І форми власності в Україні. 2. Суб’єкти права власності. 3. Способи набуття I припинення права власності. 4. Способи припинення права власності. 5. Захист права власності. 6. Система цивільно-правових засобів захисту права власності.

Правознавство – Копиленко О. П. – 1. Поняття і форми власності в Україні

1. Поняття І форми власності в Україні. 2. Суб’єкти права власності. 3. Способи набуття I припинення права власності. 4. Способи припинення права власності. 5. Захист права власності. 6. Система цивільно-правових засобів захисту права власності.

Правознавство – Копиленко О. П. – 2. Суб’єкти права власності

До суб’єктів права власності в Україні належать: 1) український народ, що являє собою єдине джерело державної влади в республіці та здійснює права власника через референдум, а також через Верховну Раду України та місцеві “ради

Правознавство – Копиленко О. П. – З. Способи набуття і припинення права власності

До суб’єктів права власності в Україні належать: 1) український народ, що являє собою єдине джерело державної влади в республіці та здійснює права власника через референдум, а також через Верховну Раду України та місцеві “ради

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Способи припинення права власності

Способи припинення права власності, як і підстави для його набуття, – це юридичні факти, зазначені у законі. Стаття 346 ЦК України встановлює підстави припинення права власності. До них належать: 1) відчуження власником свого майна;

Правознавство – Копиленко О. П. – 5. Захист права власності

Способи припинення права власності, як і підстави для його набуття, – це юридичні факти, зазначені у законі. Стаття 346 ЦК України встановлює підстави припинення права власності. До них належать: 1) відчуження власником свого майна;

Правознавство – Копиленко О. П. – 6. Система цивільно-правових засобів захисту права власності

Способи припинення права власності, як і підстави для його набуття, – це юридичні факти, зазначені у законі. Стаття 346 ЦК України встановлює підстави припинення права власності. До них належать: 1) відчуження власником свого майна;