Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – ПЕРЕДМОВА

Світова економічна криза в сфері міжнародних перевезень, як і в інших галузях, є здебільшого наслідком намагання створити у стислі терміни самостійну національну маршрутну систему, в межах котрої значна кількість транспортних підприємств та перевізників сьогодні

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – Розділ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Світова економічна криза в сфері міжнародних перевезень, як і в інших галузях, є здебільшого наслідком намагання створити у стислі терміни самостійну національну маршрутну систему, в межах котрої значна кількість транспортних підприємств та перевізників сьогодні

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 1.1. Поняття та ознаки міжнародних перевезень

Світова економічна криза в сфері міжнародних перевезень, як і в інших галузях, є здебільшого наслідком намагання створити у стислі терміни самостійну національну маршрутну систему, в межах котрої значна кількість транспортних підприємств та перевізників сьогодні

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 1.2. Класифікація міжнародних перевезень

Класифікація міжнародних перевезень Залежить від багатьох різних критеріїв, з-поміж яких доцільно виокремити: 1. За видами транспорту – повітряні, автомобільні, залізничні, морські, річкові, переміщення трубопровідним транспортом. 2. Залежно від кількості використовуваного транспорту – прості (використовують

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 1.3. Учасники договірних відносин у галузі міжнародних перевезень

Класифікація міжнародних перевезень Залежить від багатьох різних критеріїв, з-поміж яких доцільно виокремити: 1. За видами транспорту – повітряні, автомобільні, залізничні, морські, річкові, переміщення трубопровідним транспортом. 2. Залежно від кількості використовуваного транспорту – прості (використовують

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 1.4. Джерела правового регулювання міжнародних перевезень

Джерела Правового регулювання міжнародних перевезень – це зовнішня форма вираження норм, що регулюють відносини в галузі міжнародних перевезень. Види джерел Правового регулювання міжнародних перевезень – це акти національного законодавства, звичаї, міжнародні договори, судова практика,

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 1.5. Поняття та сутність договорів міжнародних перевезень

У цивільно-правовій доктрині України та й інших колишніх союзних республік укорінилося поняття “транспортні договори”, під якими насправді розуміють цивільно-правові договори переважно за участю транспортних організацій. Це поняття охоплює різні типи договірних зобов’язань: перевезення, транспортну

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – Розділ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

2.1. Загальна характеристика міжнародних повітряних перевезень Особливість повітряного транспорту, що відрізняє його від інших транспортних засобів, – швидкість перевезення. На коротких відстанях (до 500 км) залізничний і автомобільний транспорт явно переважає повітряний за рахунок

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 2.1. Загальна характеристика міжнародних повітряних перевезень

2.1. Загальна характеристика міжнародних повітряних перевезень Особливість повітряного транспорту, що відрізняє його від інших транспортних засобів, – швидкість перевезення. На коротких відстанях (до 500 км) залізничний і автомобільний транспорт явно переважає повітряний за рахунок

Правове регулювання міжнародних перевезень – Столярський О. В. – 2.2. Поняття та особливості договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу повітряним транспортом

Договір повітряного перевезення Це угода щодо транспортування товарів повітряним транспортом, у тому числі період, коли товари перебувають під контролем повітряного перевізника. Правом на здійснення господарської і комерційної діяльності в галузі авіації може володіти кожна