Правове письмо – Стефанчук Р. О

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – Вступна частина

Правове письмо – це навчальна дисципліна, яка спрямована на здобуття знань, а також отримання вмінь та навичок щодо складання і оформлення юридичних документів, якими опосередковуються правові відносини. Метою Цієї навчальної дисципліни є досягнення всебічного

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 1. Загальні розуміння та поняття “правового письма”

Правове письмо – це навчальна дисципліна, яка спрямована на здобуття знань, а також отримання вмінь та навичок щодо складання і оформлення юридичних документів, якими опосередковуються правові відносини. Метою Цієї навчальної дисципліни є досягнення всебічного

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 1.1. Поняття “правове письмо” та “юридичний документ”

Правове письмо – це навчальна дисципліна, яка спрямована на здобуття знань, а також отримання вмінь та навичок щодо складання і оформлення юридичних документів, якими опосередковуються правові відносини. Метою Цієї навчальної дисципліни є досягнення всебічного

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 1.2. Види та класифікація юридичних документів

Правове письмо – це навчальна дисципліна, яка спрямована на здобуття знань, а також отримання вмінь та навичок щодо складання і оформлення юридичних документів, якими опосередковуються правові відносини. Метою Цієї навчальної дисципліни є досягнення всебічного

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 1.3. Загальні правила обігу документів

Оскільки юридичні документи забезпечують відповідні юридичні процеси, то, за загальним правилом, вони повинні перебувати у стані динаміки. Вийшовши від однієї організації, вони направляються за допомогою різних засобів (пошта, факс, телефон, електронна пошта тощо) до

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – Приймання документів

Оскільки юридичні документи забезпечують відповідні юридичні процеси, то, за загальним правилом, вони повинні перебувати у стані динаміки. Вийшовши від однієї організації, вони направляються за допомогою різних засобів (пошта, факс, телефон, електронна пошта тощо) до

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – Попередній розгляд документів

Оскільки юридичні документи забезпечують відповідні юридичні процеси, то, за загальним правилом, вони повинні перебувати у стані динаміки. Вийшовши від однієї організації, вони направляються за допомогою різних засобів (пошта, факс, телефон, електронна пошта тощо) до

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – Реєстрація документів

Оскільки юридичні документи забезпечують відповідні юридичні процеси, то, за загальним правилом, вони повинні перебувати у стані динаміки. Вийшовши від однієї організації, вони направляються за допомогою різних засобів (пошта, факс, телефон, електронна пошта тощо) до

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 1.4. Загальні правила складання та оформлення юридичного документа. Реквізити юридичного документа

Для складання службових документів в установах повинен використовуватися папір певних затверджених форматів (зокрема, АЗ (297×420 мм), А4 (210×297 мм) та А5 (148×210 мм)). При цьому складання документів на папері довільного формату не дозволяється. За

Правове письмо – Стефанчук Р. О. – 2. Вимоги до змісту юридичного документа

До змісту юридичного документа висувається низка вимог, які можна поділити на такі групи: – правові вимоги до змісту юридичних документів; – логічні вимоги до змісту юридичного документа, які включають в себе вимоги щодо точності,