Право – Оуенз К. – 7.7.3. Звичаї

За загальним правом умова є такою, що мається на увазі, якщо в результаті серії послідовних рішень суди застосовують однакову умову в усіх контрактах одного типу. Передбачені Законом про продаж товарів і Законом про поставки товарів і надання послуг умови, що маються на увазі, були колись невисловленими умовами загального права. Нині заслуговують на увагу сфери права, в яких ще застосовують невисловлені умови загального права, а не статутів: трудове право, агентське право і контракти між банкіром і клієнтом.

7.7.3. Звичаї

Умова може домислюватися в контракті на основі галузевих і місцевих звичаїв. Обидва ці варіанти дуже рідкісні, оскільки умови, які мають бути виконані, особливо у випадку місцевого звичаю, дуже жорсткі. У випадку галузевого звичаю необхідно довести:

А) що звичай є широковідомим у цій галузі;

Б) що звичай є доцільним;

В) що звичай є визначеним.

У справі Сміт проти Вільсона (1832 р.) було ухвалено, що звичай, за яким замовлення на 1000 кроликів означало, що треба поставити 1200 кроликів, є обгрунтованим.

Правила стосовно домислення звичаїв, обмежених конкретною територією, аналогічні, але, крім того, є додаткова умова, що звичай має існувати “з давніх давен”, тобто з 1189 p., хоч на практиці, якщо немає свідчень, що звичай існував аж з 1189 p., достатньо довести, що він застосовується тривалий час.

7.7.4. Статут

У наш час важливим джерелом умов, що маються на увазі, є статути. Статутна кодифікація умов, що маються на увазі, розпочалася з ухваленням Закону про продаж товарів 1893 р. (який нині діє у вигляді Закону про продаж товарів 1979 p.). Наступним був Закон про страхування на морі 1906 р. Потім Закон про оренду з правом викупу 1938 p., який регулює контракти купівлі в кредит на певну обмежену суму. (Нині умови, що маються на увазі, містяться в статтях 8, 9,10 та 11 Закону про поставки товарів (умови, що маються на увазі) 1973 р. і застосовуються незалежно від вартості трансакції або суми наданого кредиту.) Останнім у часі законом, що регулює застосування невисловлених умов, є Закон про поставки товарів і надання послуг 1982 p., який регулює такі три сфери:

1) поставки товарів, які не є продажем у сенсі юридичного визначення цього поняття;

2) контракти оренди;

3) контракти про надання послуг.

7.7.5. Взаємозв’язок між висловленими умовами та умовами, що маються на увазі

Загальноприйнятим є правило, за яким висловлена умова має більшу силу, ніж домислена, невисловлена умова, яка їй суперечить. Наприклад, у справі “Лес Аффретерс Реніс С А” проти Валфорда (1919 р.) В., брокер, вів переговори з метою укладення чартерної угоди між власниками судна “СС Флор” і компанією “Лубрикейтінг енд Ф’юел Ойлс Ко Лтд”. У чартерній угоді містилася умова, що власники після підписання угоди заплатять Валфорду комісійні в розмірі 3 % розрахункової валової суми оренди. Комісійних не заплатили, і В. подав на власників у суд. На свій захист власники заявили, що є така невисловлена умова, в основі якої лежить звичай, що комісійні за чартерними угодами виплачують лише після одержання грошей за оренду. Рішення: цей буцімто звичай суперечить безпосередньо записаному в угоді. У такому разі умова між сторонами угоди має переважати.

Примітка: однак законом передбачено низку умов, з-поміж тих, що маються на увазі, які “не можуть вилучатися”. Приклади таких умов можна знайти в Законі про продаж товарів 1979 р. Якщо йдеться про конкретний приклад, то в статті 13(1) передбачено, що в разі контракту продажу товарів за описом діє невисловлена умова, за якою товари мають відповідати опису. Стаття 6(2)(а) Закону поо несправедливі умови контрактів 1977 р. передбачає, що стосовно особи, яка виступає споживачем, ця умова не може бути вилучена чи обмежена посиланням на умови контракту. Так, якщо компанія “Електро Лтд” продає телевізор п. Блоггсу, споживачу, і в контракті є умова, передбачена статтею 13 Закону про продаж товарів, яка виключає дію умови, що мається на увазі, то ця умова не матиме сили я застосовуватиметься передбачена законом не висловлена умова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 7.7.3. Звичаї