Право – Оуенз К. – 26.7.1. Прямо передбачене право призначення управителя майна

Управитель майна – це особа, призначена для стягнення боргів, які підлягають поверненню компанією, і розподілу цих надходжень між тими, хто має на них право. Кредитори компанії можуть звернутися до суду, щоб він призначив управителя майна. Якщо суд повинен призначити управителя майна, то він, як правило, призначає менеджера з метою забезпечення подальшої роботи підприємства, а також:

1) продажу його як концерну, що функціонує;

2) або забезпечення його виживання в теперішній формі;

3) або одержання якнайвищої ціни за активи компанії, якщо вона ліквідується. Одна особа нерідко діє і як управитель майна, і як менеджер. Управитель майна, призначений судом, не обов’язково має бути кваліфікованим практиком з питань неплатоспроможності, але він нерідко ним є.

Адміністративний управитель майна – це особа, призначена від імені власників боргових зобов’язань компанії. Як ми бачили, компанія може залучити кошти, пропонуючи свої активи як забезпечення. Вона може створити право володіння тими чи іншими своїми фіксованими активами. Це означає, що кредитор може одержати у своє володіння активи і продати їх, щоб повернути собі позичені ним кошти. Компанія може також створити право володіння поточними активами. Отже, якщо кредитор не має права на ті чи інші активи, але має право на будь-які активи, що належать компанії (нерідко всі активи компанії, але часом – активи конкретного типу, наприклад, борги, що підлягають сплаті компанії або цех чи обладнання, яке належить їй), у момент, коли стягнення за правом власності на такі активи “кристалізується”, тобто настає подія, що дає змогу кредитору реалізувати своє забезпечення.

Призначення управителя майна відбувається відповідно до умов, передбачених у документі за печаткою, яким оформлюється боргове зобов’язання, коли настає визначена подія, наприклад, компанія не зможе сплатити відсотки за наданою їй позичкою. Між управителями майна, призначеними судом, і адміністративними управителями майна, призначеними власниками боргових зобов’язань, є чимало відмінностей, але чи не найважливішою з них є обов’язок управителя майна діяти неупереджено в інтересах усіх кредиторів компанії, тоді як адміністративний управитель майна має право діяти в інтересах власників боргових зобов’язань.

Призначення управителя майна замість ліквідації компанії пов’язане з тим, що власник боргового зобов’язання сподівається захистити активи компанії, на які має право стягнення, особливо, якщо власник боргового зобов’язання має право стягнення на поточні активи, щоб спробувати добитися повного повернення боргу. Управитель майна насправді зацікавлений лише в активах компанії, щодо яких кредитор має право стягнення. Однак, оскільки права стягнення, особливо банківського, мають ту особливість, що вони, як правило, забезпечують гарантування позики компанії всіма її активами, управитель майна, по суті, перебирає на себе управління всією компанією.

26.7.1. Прямо передбачене право призначення управителя майна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 26.7.1. Прямо передбачене право призначення управителя майна