Право – Оуенз К. – 24.2. Випадки, коли особа, яка робить заяви

Про наміри на майбутнє, ніколи не мала таких намірів

Слід розрізняти щирі заяви про наміри на майбутнє, за яких у момент, коли робилася заява, був намір виконати її, від ситуацій, коли ніколи не було жодного наміру виконувати заявлене. В останньому випадку заява про наміри на майбутнє в момент, коли її зроблено, буде заявою, що не відповідає дійсності.

У справі Бембері проти ради міста Хаунслоу (1971 р.) клієнт бачив автомобіль у приміщенні компанії, директором якої був Бембері. На ньому зазначалося “на гаранти?*. Бембері пояснив клієнту, що це означає, що коли з машиною щось трапиться протягом трьох місяців, компанія полагодить її. Клієнт придбав автомобіль і одержав рахунок-фактуру, в якому містився пункт, що звільняв компанію від відповідальності за несправності. (Цей пункт не мав би сили, бо, хоч такі звільнення від відповідальності в той час дозволялись, але цей пункт з’явився надто пізно, щоб стати частиною контракту.) В машині виявилося кілька несправностей, включно з неполадками в зчепленні. Компанія ліквідувала окремі несправності, але заявила, що зі зчепленням усе гаразд. Його полагодили в іншій автомайстерні. Проти Бембері було висунуто обвинувачення за статтею 14, і судді винесли обвинувальне рішення на тій підставі, що коли він робив заяву про гарантію, зробив її або знаючи, що її не буде виконано, або необдумано, не дбаючи, чи буде заявлене виконано. В апеляційному порядку рішення скасовано не було.

24.3. Пропозиції щодо реформування

В “Огляді Закону про опис товарів 1968 р. (звіт генерального директора Комітету з питань добросовісної конкуренції” (“Review of the Trade Descriptions Act 1968: a report by the Director General of Fair Trading”, Офіційні документи англійського уряду, № 6628,1975 p.) було зроблено такі пропозиції (див. параграф 106)):

1) що правопорушення за статтею 14 мають бути абсолютними (тобто необхідно запроваджувати безумовну відповідальність) лише за умови наявності передбачених статтею 24 обставин, що звільняють від відповідальності;

2) що слід передбачити нове правопорушення щодо надання послуг, до яких застосований опис, що не відповідає дійсності. Надавач послуг може бути звільнений від відповідальності в цьому випадку, якщо, перш ніж надати послуги, він ужив розумних заходів, спрямованих на поінформування потенційного одержувача послуг про те, що опис не відповідає дійсності, але він надасть послуги, що в певних аспектах відрізняються від описаних;

3) що дія положень статей 4 та 5 з необхідними змінами має поширюватися на нове правопорушення;

4) що слід і надалі вважати правопорушенням заяви, що не відповідають дійсності, про минулі та нинішні послуги;

5) що слід і надалі вважати правопорушенням заяви, що не відповідають дійсності, щодо надання в майбутньому будь-яких послуг, житла чи приміщень,

Але лише за таких обставин:

А) якщо неправдивість заяви можна довести на момент, коли ЇЇ було зроблено, незалежно від того, чи надані послуги;

6) або якщо заява пов’язана із зобов’язанням чи гарантуванням надання послуг і можна довести, що особа, котра зробила заяву, не мала наміру надавати ці

Послуги чи немає розумних підстав очікувати, що послуги надасть ця чи інша особа, якщо взагалі вони будуть надані в описаній формі.

Поки що ці рекомендації не набрали чинності у формі законодавчих актів.

24.3.1. Обставини, що звільняють

Від відповідальності

Стаття 24 передбачає цілу низку обставин, що звільняють від відповідальності при переслідуванні за Законом. Ще одна така обставина передбачена статтею 25 – вона пов’язана з тією ситуацією, коли засобом вчинення правопорушення є реклама.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 24.2. Випадки, коли особа, яка робить заяви