Право – Оуенз К. – 22.17.3. Угоди, що можуть бути скасовані

Позичальник може відмовитися від кредитної угоди в будь-який час до моменту її повного оформлення.

22.17.1. Угода

Складається враження, що на Закон поширюються норми загального права щодо пропозиції, її прийняття, зустрічного задоволення тощо, за винятком випадків, у яких Закон має вищу силу. Наприклад, немає загальної вимоги, що угода має обов’язково оформлюватися письмово, але Закон передбачає, що угода не може вважатися оформленою належним чином, якщо її не оформлено письмово з додержанням встановленої форми, документ має містити всі умови угоди, крім умов, що маються на увазі; документ, що подається чи надсилається позичальнику на підпис, має бути читабельним. Крім того, угода не вважається оформленою належним чином, якщо боржнику не надано: а) копії неоформленої угоди (в разі потреби); б) копії оформленої угоди (в разі потреби); в) повідомлення про право скасування (в разі потреби). Якщо угоду не оформлено належним чином, вона може виконуватися лише через судовий наказ. Угода вважається повністю оформленою, коли її підписали обидві сторони або від імені обох сторін.

22.17.2. Копії

Якщо позичальник підписує угоду, подану йому на підпис, він повинен негайно і на місці отримати її копію. Якщо йому надсилають на підпис копію, йому повинні надіслати також дублікат. Якщо угода не оформлюється підписом позичальника (тобто якщо він її підписав, а кредитор цього ще не зробив), то йому мають надіслати копію не пізніше ніж за сім днів. Копія угоди, що може бути скасована, має надсилатися поштою.

22.17.3. Угоди, що можуть бути скасовані

Відповідно до положень статті 67, угода, що може бути скасована, – це угода, за якою мали місце усні заяви позичальнику чи орендарю з боку особи, котра діє як учасник переговорів або від його імені, якщо це тільки не:

А) угода, забезпечена землею, або вона є угодою про кредит обмеженого застосування з метою фінансування придбання землі, або угодою, що має на меті

Встановити зв’язок між позикою та придбанням землі;

Б) або невиконана угода, підписана позичальником чи орендарем у приміщеннях, в яких будь-яка з наведених нижче осіб займається бізнесом: кредитор чи

Власник; будь-яка сторона зв’язаної угоди; учасник переговорів з раніше укладеної угоди.

Далекосяжна дія цих положень полягає в тому, що угода, підписана позичальником поза робочими приміщеннями кредитора чи постачальника, може бути скасована, якщо тільки її забезпеченням не виступає земля. Причина цих положень полягає в тому, що нерідко агенти, які приходили додому до потенційних клієнтів, справляли на них значний тиск, користуючись самотністю та вразливістю клієнтів, і змушували їх підписувати угоди, про що вони, поміркувавши, могли шкодувати. Згідно з положеннями статті 64, позичальник повинен одержати письмове повідомлення про своє право скасувати угоду, а згідно з положеннями статті 68, він повинен мати чистих п’ять днів (а за деяких обставин – 14 днів), щоб “прохолонути”, починаючи з моменту одержання повідомлення, – протягом цього терміну клієнт має право скасувати угоду. Відповідно до положень статті 69 скасування має бути письмовим і набуває сили щойно буде відправлене поштою.

Стаття 70 передбачає, що після скасування угоди:

А) будь-яка сума, сплачена позичальником чи орендарем або їхніми родичами, підлягає поверненню;

Б) будь-яка сума, яка підлягає, підлягала б чи могла б підлягати сплаті перестає бути такою;

В) у разі угоди типу “позичальник – кредитор – постачальник” будь-яка сума, сплачена постачальнику від імені позичальника кредитором має бути

Повернена кредиторові.

Товари, що перебувають у володінні позичальника, можуть бути повернені протягом 21 дня, і протягом цього часу позичальник зобов’язаний належним чином дбати про них. Позичальник має право утримання товарів до моменту повернення належних йому грошей. Наслідком скасування угоди типу “позичальник – кредитор” є обов’язок позичальника повернути позику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 22.17.3. Угоди, що можуть бути скасовані