Право – Оуенз К. – 22.10. Кредитні купони

Мала угода є угодою, регульованого положеннями Закону 1974 p., якщо наданий кредит не перевищує 50 фунтів стерлінгів. Під визначення “мала угода” не підпадають ні угоди про оренду з правом викупу, ні угоди умовного продажу. Значення малої угоди полягає в тому, що дія положень розділу V Закону, за винятком положень статті 56, не поширюється на малі угоди типу “позичальник – кредитор – постачальник” про кредит обмеженого застосування.

22.9. Зв’язані трансакції

Стаття 19 містить докладні визначення того, що розцінюється як зв’язана трансакція. Коли трансакція трактується як зв’язана, вона має такі наслідки: якщо вона проведена до укладення основної угоди, то набуває чинності лише після укладення основної угоди; якщо майбутній позичальник відмовляється від майбутньої регульованої Законом угоди або якщо він реалізує своє право скасувати угоду, то всяка зв’язана трансакція ліквідується.

Зв’язана трансакція – це трансакція, що є допоміжною до основної кредитної трансакції. Але оскільки більшість таких трансакцій пов’язана з контрактами про страхування або контрактами про гарантування боргу, а на такі контракти дія положень статті 19 не поширюється, то видається, що практична дія цих положень відносно незначна.

22.9.1. Споживчі орендні угоди

Закон регулює також споживчі орендні угоди. У статті 15 міститься таке визначення споживчої орендної угоди.

1. Споживча орендна угода – це угода, укладена однією особою з іншою (“орендарем”) про найом товарів орендарем, причому це угода, яка:

А) не є угодою про оренду з правом викупу;

Б) може діяти більше трьох місяців;

В) не вимагає внесення орендарем платежів, що перевищують 15 тис. фунтів стерлінгів.

2. Споживча орендна угода є регульованою законом угодою, якщо не належить до числа угод-винятків.

22.10. Кредитні купони

Як ми бачили, вислів “кредитні купони” застосовується на позначення таких кредитних інструментів, як кредитні картки та платіжні картки, які випускають крамниці, тощо. У статті 14 Закону про споживчий кредит кредитний купон визначено так:

Кредитний купон – це картка, чек, ваучер, купон, марка, форма, буклет або інший документ чи предмет, що видасться одній особі іншою особою, яка займається бізнесом надання споживчих кредитів і яка бере на себе такі зобов’язання:

А) після видачі купона (незалежно від того, чи вимагаються при цьому якісь інші дії), ця особа надаватиме готівку, товари та послуги (чи будь-яку їх частину)

В кредит;

Б) або якщо після видачі купона третій стороні (незалежно від того, чи вимагаються при цьому якісь інші дії), третя сторона надаватиме готівку, товари та

Послуги (чи будь-яку їх частину), він чи вона оплачуватимуть їх третій стороні (відраховуючи певні знижки чи комісійні або без цього) в обмін на оплату

Їх особою”.

Поняття “купон” включає купони, талони на харчування, подарункові купони, чеки, подарункові марки, готівкові, дебетові та різного роду кредитні картки. Однак певні купони, зокрема купонні книжки, можуть становити виняток, бо їхня сума буде меншою зя ліміт, встановлений для малих угод, – 50 фунтів стерлінгів.

22.11. Типи платіжних карток
Кредитні картки

Кредитні картки надають їхнім власникам можливість одержувати готівку, товари чи послуги у визначених пунктах. Власник картки періодично (переважно щомісяця) отримує від кредитора виписку з рахунка. Одержавши її, він має оплатити визначену суму балансу (як правило 5 %), але може залишатися боржником емітента картки на суму балансу. Це приклад угоди типу “позичальник – кредитор – постачальник” з поточним кредитним рахунком.

Основними прикладами таких карток є картки “Віза” та “Мастеркард”. Кредитні угоди є регульованими угодами в розумінні За* кону. Платіж за допомогою карток “Віза” чи “Мастеркард” означатиме, що в разі, якщо кредитор не є постачальником товарів чи послуг, наданих у кредит, кредитор, проте, нестиме спільно й окремо відповідальність за статтею 56 щодо заяв, зроблених позичальнику під час попередніх переговорів, і за статтею 75 щодо будь-якого порушення угоди постачальником. Так, якщо ви заплатили за допомогою картки “Екцес” за автомобіль і з’ясувалося, що його якість незадовільна, ви матимете засіб судового захисту проти “Екцес”, за умови, що сума готівкової ціни більше за 100 фунтів стерлінгів, але не перевищує ЗО тис. фунтів стерлінгів. Ця умова відома під назвою “зв’язаної відповідальності позикодавця”.

Готівкова картка

Готівкова картка надає її власнику можливість одержувати готівку в банкоматах. Знята сума негайно списується з рахунка власника картки. Таким чином, це не пов’язано з кредитуванням. Складність виникає, якщо картка використовується в банкоматі іншого банку і дебетувати суму негайно неможливо. У такому випадку відбувається надання кредиту, яке нібито підпадає під визначення регульованої Законом угоди. Для врахування цієї потенційної аномалії стаття 89 Закону про банки 1987 р. передбачає, що така трансакція є винятком.

Чимало видів карток є багатофункціональними, тобто надають їхнім власникам можливість знімати готівку зі свого банківського рахунка, а також одержувати готівку, товари чи послуги в кредит. Якщо картка використовується як кредитна картка, то, в розумінні Закону, відповідна угода буде регульованою угодою.

Дебетові картки

Дебетові картки надають клієнтам банку можливість забезпечувати одержання платежу третьою стороною (як правило, роздрібним торгівцем) з їхніх відповідних рахунків за місцем трансакції і негайно. При таких трансакціях надання кредиту не відбувається, однак на них поширюється дія положень статті 14. Проте ці трансакції належать до винятків і не регулюються Законом у силу положень статті 89 Закону про банки 1987 р.

Картки, що гарантують чеки

Вони не підпадають під визначення кредитних купонів у розумінні положень статті 14. Такі картки просто гарантують, що надання чека одержувачу відповідає умовам, основна з яких полягає в тому, що одержувач має написати номер картки, що гарантує чек, на його зворотній стороні, і банк гарантуватиме оплату чека на суму, що не перевищує встановленого ліміту, за умови видачі чека на конкретну трансакцію. Гарантійні картки не є предметом регулювання Закону про споживчий кредит.

Платіжні картки

Платіжні картки надають їхнім власникам можливість одержувати готівку, товари та позики за допомогою картки. Вони не пов’язані з дебетуванням банківського рахунка, а тому є кредитними купонами в розумінні положень статті 14. Платіжні картки відрізняються від кредитних карток тим, що емітент картки очікує, що після видачі власнику картки періодичної виписки з його рахунка той оплатить баланс. Прикладом платіжних карток є картки “Амерікен Експрес”. У силу Наказу про споживчий кредит (угоди-винятки) 1989 р. платіжні картки є винятком з регулювання Законом, що пов’язано із зобов’язанням погасити баланс одним платежем. Слід зазначити, що користувачі кредитних карток “Віза” та “Мастеркард” можуть скористатися передбаченим статтями 56 та 75 Закону положеннями про зв’язану відповідальність позикодавця, але, оскільки платіжні картки становлять виняток і не регулюються законом, то ті, хто платить за їх допомогою, скористатися цією перевагою не можуть.

Таким чином, хоча чимало видів платіжних карток є кредитними купонами в розумінні статті 14 і створюють угоди типу “позичальник – кредитор – постачальник”, Законом регулюється застосування лише кредитних карток, оскільки решта належать до винятків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 22.10. Кредитні купони