Право – Оуенз К. – 21.14. Право перепродажу

Часом покупець домовляється про продаж товарів третій стороні, перш ніж він за них заплатив і їх передано йому. У комерційних трансакціях це трапляється досить часто. Постає питання, чи скасовує такий субпродаж право продавця, якому не заплачено за товар, утримувати цей товар за борги, накладати на нього арешт чи затримувати в дорозі. Зазвичай діє правило, що такий перепродаж не скасовує вказаних прав продавця, якому не заплачено за товар, хіба що продавець домовився про протилежне. Однак, якщо продавець передав товаророзпорядчий документ покупцеві, внаслідок чого покупець дістав можливість перепродати товари, то його право продавця, якому не заплачено за товар, утримувати цей товар за борги, накладати на нього арешт чи затримувати в дорозі, втрачає силу. Якщо ж покупець використав товаророзпорядчі документи як заставу на забезпечення позики або для аналогічних цілей, тоді зазначені права продавця, якому не заплачено за товар, реалізуються за умови виконання прав заставоутримувача (інакше кажучи, продавець, якому не заплачено за товар, зобов’язаний погасити позику, одержану під заставу). Це передбачено положеннями статті 47(2).

У справі Ліск проти “Скотт Браз” (1877 р.) продавець продав вантаж горіхів покупцеві. Продавець дав коносамент третій стороні як забезпечення позики. Покупець став неплатоспроможним. Продавець спробував затримати товари в дорозі. Третя сторона подала позов, вимагаючи надати горіхи на погашення виданої їм позики. Рішення: право покупця затримати товари в дорозі втратило силу, і третя сторона одержала права власності на горіхи.

21.14. Право перепродажу

Коли продавець реалізує своє право утримувати товар за борги, накладати на нього арешт чи затримувати в дорозі, контракт продажу не анулюється – стаття 48(1). Отже, продавець, який залишає за собою володіння товарами на підставі права утримання товару за борги все ще має право на те, щоб йому заплатили ціну товарів. Якщо продавець реалізує своє право утримання товарів за борги або перепродує їх, покупець одержує дійсний титул на них, як і початковий покупець – стаття 48(2). Однак, якщо продавець, якому не заплачено за товари, не мав права продавати товари, він може нести відповідальність перед початковим покупцем і повинен відшкодувати його збитки. Крім того, положення статті 48(3) та (4) передбачають, що продавець, якому не заплачено за товари, має право перепродати їх, якщо:

Товари швидко псуються;

Вів доводить до відома покупця свій намір перепродати їх, а покупець не оплачує їх ціну протягом прийнятного терміну;

Або якщо продавець прямо зарезервував право перепродати товар у разі банкрутства покупця.

21.15. Засоби судового захисту за порушення контракту

Засоби судового захисту в разі порушення контракту залежать від того, хто їх застосовує – продавець чи покупець.

21.15.1. Засоби судового захисту продавця

Це такі засоби:

1) позов про стягнення ціни;

2) позов про стягнення збитків, пов’язаних з неприйняттям товарів.

Позов про відшкодування ціни

Продавець може подати позов про стягнення ціни в разі, якщо відбувся перехід права власності на товари до покупця і він неправомірно нехтує своїм обов’язком оплатити товар або відмовляється це зробити.

Позов про стягнення збитків

Принципи подібних справ викладено в розд. 16 “Засоби судового захисту при порушенні контракту”.

21.15.2. Засоби судового захисту покупця

Ці засоби поділяються на дві категорії: позов про стягнення збитків, пов’язаних з непоставкою товарів, і позов про реальне виконання контракту. Принципи судових справ, що порушуються за такими позовами, викладено в розд. 16 “Засоби судового захисту при порушенні контракту”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Право – Оуенз К. – 21.14. Право перепродажу