Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – ВСТУП

У 2006 році Україна отримала статут країни з ринковою економікою, що свідчить про успіхи реформування народного господарства. Вона успішно інтегрується з країнами Європейського Союзу, готується до вступу до Всесвітньої торгової організації. Але становлення сучасної

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

У 2006 році Україна отримала статут країни з ринковою економікою, що свідчить про успіхи реформування народного господарства. Вона успішно інтегрується з країнами Європейського Союзу, готується до вступу до Всесвітньої торгової організації. Але становлення сучасної

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 1.1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність

У 2006 році Україна отримала статут країни з ринковою економікою, що свідчить про успіхи реформування народного господарства. Вона успішно інтегрується з країнами Європейського Союзу, готується до вступу до Всесвітньої торгової організації. Але становлення сучасної

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 1.2. Сутність внутрішнього аудиту

Сьогодні існує багато тлумачень внутрішнього аудиту. У таблиці №1.1. наведено визначення терміна “внутрішній аудит”. Для більшої грунтовності використовуються витяги не лише із чинних документів, а й з тих, що втратили чинність. Таблиця 1.1 Тлумачення

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 1.3. Внутрішній аудит у корпоративному керуванні

У широкому розумінні корпоративне управління розглядають як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність суб’єкта господарювання. У рамках корпоративного управління визначається, яким чином власники здійснюють контроль за діяльністю менеджерів, а також яку відповідальність

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 1.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю

Роль і значення служби внутрішнього аудиту в системі управління та внутрішньогосподарського контролю визначається її взаємозв’язками з іншими службами та підрозділами підприємства (табл. 1.3). Кожна підсистема управління підприємством забезпечує інформацією внутрішній аудит з метою встановлення

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

З’ясувавши суть внутрішнього аудиту, необхідно визначити предмет та метод науки. Ось чому виникає потреба розглянути нову тему – “Предмет, метод внутрішнього аудиту та його класифікація”. Розглянемо такі проблеми: 1. Предмет та метод внутрішнього аудиту.

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 2.1. Предмет та метод внутрішнього аудиту

З’ясувавши суть внутрішнього аудиту, необхідно визначити предмет та метод науки. Ось чому виникає потреба розглянути нову тему – “Предмет, метод внутрішнього аудиту та його класифікація”. Розглянемо такі проблеми: 1. Предмет та метод внутрішнього аудиту.

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 2.2. Принципи внутрішнього аудиту

У міжнародному нормативі аудиту №5 “Основні принципи, які регулюють аудит”, визначені принципи зовнішнього аудиту: O цілісність, об’єктивність і незалежність; O конфіденційність; майстерність і компетентність; O робота, яку виконують інші аудитори; O документація; O планування;

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – 2.3. Аудиторські докази

Як уже підкреслювалося, внутрішній аудитор у своїй роботі використовує докази. Що же таке аудиторські докази? Об’єктивна істина повинна бути підтверджена доказами. У міжнародних стандартах аудиту “Аудиторські докази” дається таке визначення: “Аудиторські докази” – інформація,