Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Незважаючи на те, що в багатьох компаніях СВА вже давно створені і функціонують, їхня діяльність, завдання, функції, методичне забезпечення переглядаються, оскільки змінюється сама концепція внутрішнього аудиту. У рамках цієї теми нами будуть розглянуті такі питання:

6.1. Загальні поняття про систему внутрішнього контролю в компанії.

6.2 Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності службі внутрішнього контролю бізнес-процесів компанії.

6.3. Проведення аудиторських процедур.

6.4. Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остаточної редакції “Аудиторського звіту”.

6.1. Загальні поняття про систему внутрішнього контролю в компанії

При дослідженні питань, що стосуються системи внутрішнього контролю стикаєшся з досить парадоксальною ситуацією. З одного боку, можна констатувати наявність підвищеного інтересу до даної економічної категорії протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років. З другого боку, загальновизнаного однозначного визначення системи внутрішнього контролю дотепер не існує.

На нашу думку, система внутрішнього контролю – це сукупність організаційної структури управління, мір, методик і процедур, прийнятих і постійно здійснюваних радою директорів, виконавчими й контролюючими органами, посадовими особами й іншими співробітниками компанії, спрямованих на удосконалення діяльності компанії й органів її управління; забезпечення результативності і ефективності фінансово-господарської діяльності компанії; збереження активів; запобігання внутрішніх і зовнішніх ризиків; забезпечення надійності і вірогідності всіх видів звітності суспільства; дотримання вимог законодавства, внутрішніх документів та нормативів суспільства. Слід відзначити, що надійна СВК є ключовим елементом корпоративного управління компанією, що дозволяє менеджменту приймати адекватні рішення для:

O удосконалювання організації бізнесу;

O оперативного виявлення, запобігання та обмеження операційних, фінансових і інших видів ризиків;

O забезпечення розумної впевненості в досягненні стратегічних цілей компанії та її акціонерів.

Сучасні системи побудови внутрішнього контролю сформовані відповідно до вимог як українських, так і зарубіжних принципів корпоративного управління та підкреслюють відповідальність вищого керівництва компанії за формування надійної системи внутрішнього контролю та підтримка її належного функціонування.

При цьому багато компаній у цей час має у своїй структурі службу внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит, будучи одним з незамінних інструментів власників компанії та ради директорів при організації корпоративного управління і контролю, являє собою найбільш розвинену форму внутрішнього контролю в компанії.

Схема взаємодії Ради директорів, СВА та менеджменту компанії в рамках організації служби внутрішнього контролю представлена на схемі 6.1.

Практичний курс внутрішнього аудиту   Немченко В. В.   ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ

Схема 6.1. Взаємодія Ради директорів, СВА та менеджменту компанії в рамках організації служби внутрішнього контролю

Основними завданнями, що стоять перед СВА в рамках перевірки ефективності системи внутрішнього контролю бізнес-процесів є:

O забезпечення відповідності принципам корпоративного управління;

O оцінка надійності і ефективності СВК у компанії, а також надання консультаційної підтримки менеджменту компанії на етапі розробки систем і процедур СВК;

O оцінка системи управління ризиками;

O оцінка ефективності й економічності управління бізнес-процесами.

Необхідно відзначити, що в чинному законодавстві та сучасній методичній літературі з питань організації внутрішнього контролю і аудиту не визначена методика проведення внутрішніх аудиторських перевірок ефективності системи внутрішнього контролю компанії, результатами яких і повинні бути об’єктивна оцінка та пропозиції щодо оптимізації діючої СВК компанії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ