Поведінка споживачів – Прокопенко О. В

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – ВСТУП

В ринкових умовах без знання поведінки споживачів неможливо ефективно працювати на ринку. Саме ті підприємства, які зуміють дослідити особливості поведінки споживачів, а також вплинути на їхню поведінку чи принаймні врахувати її особливості в своїй

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 1.ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ОБМІНУ

1.1. Економічний обмін, його умови. 1.2. Під ходи та етапи аналізу поведінки споживачів. 1.1. Економічний обмін, його умови В атмосфері формування ринкових відносин і створення конкурентного середовища, підприємства, які прагнуть досягти конкурентної переваги постають

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 1.1. Економічний обмін, його умови

1.1. Економічний обмін, його умови. 1.2. Під ходи та етапи аналізу поведінки споживачів. 1.1. Економічний обмін, його умови В атмосфері формування ринкових відносин і створення конкурентного середовища, підприємства, які прагнуть досягти конкурентної переваги постають

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 1.2 Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів

Вивчення людей як споживачів почалося тільки з середини 1960-х років. Примітка Поштовхом для подібних досліджень стала потреба маркетологів у знаннях про те, яким чином біхевіоризм і соціологія можуть допомогти їм у виявленні специфічних детермінант

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 2. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів. 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів. 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів. 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів Вивченню загальних закономірностей, чинників,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів

2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів. 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів. 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів. 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів Вивченню загальних закономірностей, чинників,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів

2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів. 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів. 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів. 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів Вивченню загальних закономірностей, чинників,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів

2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів. 2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів. 2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів. 2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки споживачів Вивченню загальних закономірностей, чинників,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 3. ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

3.1. Вплив культурних факторів. 3.2. Вплив належності до соціального класу. 3.3. Вплив соціальних факторів. 3.4. Вплив родини. 3.5. Ситуативні чинники. Вивчення поведінки споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів зовнішнього середовища. Поведінка споживача формується

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 3.1. Вплив культурних факторів

3.1. Вплив культурних факторів. 3.2. Вплив належності до соціального класу. 3.3. Вплив соціальних факторів. 3.4. Вплив родини. 3.5. Ситуативні чинники. Вивчення поведінки споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів зовнішнього середовища. Поведінка споживача формується

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 3.2. Вплив належності до соціального класу

Майже в кожному суспільстві існує класова структура в тому або іншому вигляді. Соціальні класи – це відносно стабільні та великі групи людей, яких об’єднують спільні інтереси, поведінка і система цінностей [16]. Належність до того

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 3.3. Вплив соціальних факторів

Майже в кожному суспільстві існує класова структура в тому або іншому вигляді. Соціальні класи – це відносно стабільні та великі групи людей, яких об’єднують спільні інтереси, поведінка і система цінностей [16]. Належність до того

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 3.4. Вплив родини

Члени родини значною мірою можуть впливати на купівельну поведінку людини. Родина – це основний споживчий осередок суспільства, тому маркетологи всебічно вивчають її: намагаються зрозуміти розподіл ролей у родині і вплив думки різних її членів

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 3.5. Ситуативні чинники

Члени родини значною мірою можуть впливати на купівельну поведінку людини. Родина – це основний споживчий осередок суспільства, тому маркетологи всебічно вивчають її: намагаються зрозуміти розподіл ролей у родині і вплив думки різних її членів

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 4. ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

4.1. Особистісні фактори. 4.2. Психологічні фактори. 4.3. Ресурси та знання споживачів. 4.1. Особистісні фактори На поведінку покупця впливають його персональні характеристики, такі як вік і етап життєвого циклу родини, вид занять, економічне становище, спосіб

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 4.1. Особистісні фактори

4.1. Особистісні фактори. 4.2. Психологічні фактори. 4.3. Ресурси та знання споживачів. 4.1. Особистісні фактори На поведінку покупця впливають його персональні характеристики, такі як вік і етап життєвого циклу родини, вид занять, економічне становище, спосіб

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тип особистості та уявлення людини про себе

4.1. Особистісні фактори. 4.2. Психологічні фактори. 4.3. Ресурси та знання споживачів. 4.1. Особистісні фактори На поведінку покупця впливають його персональні характеристики, такі як вік і етап життєвого циклу родини, вид занять, економічне становище, спосіб

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 4.2. Психологічні фактори

Мотивація Людині властиво відчувати одночасно безліч потреб. Деякі з них біологічні й обумовлені фізіологічними причинами. До них відносять, зокрема, голод, спрагу і т. ін. Інші потреби називаються психологічними, вони полягають у прагненні визнання, поваги,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Мотивація

Мотивація Людині властиво відчувати одночасно безліч потреб. Деякі з них біологічні й обумовлені фізіологічними причинами. До них відносять, зокрема, голод, спрагу і т. ін. Інші потреби називаються психологічними, вони полягають у прагненні визнання, поваги,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Теорії особистості та мотивація

Сьогодні існує більше двох десятків різних мотиваційних теорій. А. Зозульов вважає, що такий стан обумовлений не тільки історичними аспектами, а й відсутністю єдиної універсальної теорії особистості [12]. Згідно з одним із підходів, мотиваційні теорії

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Теорія Фрейда та неофрейдистська теорія особистості

Сьогодні існує більше двох десятків різних мотиваційних теорій. А. Зозульов вважає, що такий стан обумовлений не тільки історичними аспектами, а й відсутністю єдиної універсальної теорії особистості [12]. Згідно з одним із підходів, мотиваційні теорії

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Теорії особистості. Теорія “Я”

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Теорії особистості. Теорія характерних рис

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Емоції та почуття

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 4.3. Ресурси та знання споживачів

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Ресурси

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Знання споживачів

Теорія виникла в рамках школи, яка відома як гуманістична психологія – певний підхід до вивчення психіки людини. Першим теоретиком особистості в руслі гуманістичної психології вважають Карла Роджерса. За теорією Роджерса кожна людина має потенціал

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 5. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІНДИВІДУАЛЬНИМ СПОЖИВАЧЕМ

5.1. Модель прийняття рішень про купівлю. 5.2. Усвідомлення потреби. 5.3. Пошук інформації. 5.4. Оцінка альтернатив. 5.5. Рішення про купівлю. 5.6. Реакція на покупку. 5.1. Модель прийняття рішень про купівлю Виокремлюють три класи моделей поведінки

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.1. Модель прийняття рішень про купівлю

5.1. Модель прийняття рішень про купівлю. 5.2. Усвідомлення потреби. 5.3. Пошук інформації. 5.4. Оцінка альтернатив. 5.5. Рішення про купівлю. 5.6. Реакція на покупку. 5.1. Модель прийняття рішень про купівлю Виокремлюють три класи моделей поведінки

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.2. Усвідомлення потреби

5.1. Модель прийняття рішень про купівлю. 5.2. Усвідомлення потреби. 5.3. Пошук інформації. 5.4. Оцінка альтернатив. 5.5. Рішення про купівлю. 5.6. Реакція на покупку. 5.1. Модель прийняття рішень про купівлю Виокремлюють три класи моделей поведінки

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.3. Пошук інформації

Після усвідомлення проблеми існування потреби споживач виявляє готовність до її вирішення, отже, за наявності можливостей, приводиться в дію друга стадія процесу прийняття рішення – пошук інформації. Пошук є цілеспрямованим процесом актуалізації наявних (тих, що

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.4. Оцінка альтернатив

Вивчення наступної стадії процесу прийняття рішення дає маркетологу знання про альтернативне оцінювання, можливість визначити, як споживач опрацьовує інформацію і робить остаточний вибір. Процес оцінки альтернатив відбувається послідовно (рис. 5.3). Рис. 5.3. Схема процесу оцінки

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.5. Рішення про купівлю

На етапі оцінки споживач оцінює марки і формулює наміри стосовно придбання товару. У цілому рішення зводиться до того, щоб придбати товар тієї марки, яка найвище оцінена споживачем. Купівля – це укладання угоди між споживачем

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 5.6. Реакція на покупку

Робота маркетолога не закінчується в момент придбання товару споживачем. Тепер йому необхідно дослідити на події, що відбуваються після покупки: Споживання, знищення та після купівельну оцінку продукту. Проведення маркетингових заходів на кожній з цих стадій

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 6. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ СПОЖИВАЧЕМ

6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів. 6.2. Модель поведінки організаційного покупця. 6.3. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них. 6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства. 6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів

6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів. 6.2. Модель поведінки організаційного покупця. 6.3. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них. 6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства. 6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 6.2. Модель поведінки організаційного покупця

6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів. 6.2. Модель поведінки організаційного покупця. 6.3. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них. 6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства. 6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 6.3. Учасники процесу купівлі товарів організацією та фактори впливу на них

У порівнянні зі споживчими купівлями, у закупівлях для потреб підприємства зазвичай бере участь Більше покупців і застосовується Більш професійний підхід. Зазвичай купівля для потреб підприємства здійснюється добре навченими агентами, професійне завдання яких – купувати

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства

У порівнянні зі споживчими купівлями, у закупівлях для потреб підприємства зазвичай бере участь Більше покупців і застосовується Більш професійний підхід. Зазвичай купівля для потреб підприємства здійснюється добре навченими агентами, професійне завдання яких – купувати

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Тема 7. ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ ПОКУПЦІВ

7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю. 7.2. Сприйняття інформації про товарні марки. 7.3. Засвоєння інформації про товарні марки. 7.4. Ставлення до товару. В результаті застосування та споживання товарів обраних марок споживачі почуваються

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю

7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю. 7.2. Сприйняття інформації про товарні марки. 7.3. Засвоєння інформації про товарні марки. 7.4. Ставлення до товару. В результаті застосування та споживання товарів обраних марок споживачі почуваються

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 7.2. Сприйняття інформації про товарні марки

Пізнавальна реакція пов’язана з інформацією і знаннями, що зберігаються в пам’яті і впливають на інтерпретацію стимулів до закупівлі. Споживачі, довідавшись про марку, керуються враженнями, що складаються на основі сприйняття інформації про характеристики марки. Сприйняття

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – 7.3. Засвоєння інформації про товарні марки

Засвоєння – процес отримання, опрацювання та запам’ятовування споживачем нових знань і досвіду. Засвоєною, придбаною поведінкою є і поведінка споживачів. Необхідною умовою аналізу поведінки споживачів є розуміння процесу навчання, результатом якого стають смаки, переконання, цінності,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Поведінкові теорії навчання

Засвоєння – процес отримання, опрацювання та запам’ятовування споживачем нових знань і досвіду. Засвоєною, придбаною поведінкою є і поведінка споживачів. Необхідною умовою аналізу поведінки споживачів є розуміння процесу навчання, результатом якого стають смаки, переконання, цінності,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Класична теорія

Засвоєння – процес отримання, опрацювання та запам’ятовування споживачем нових знань і досвіду. Засвоєною, придбаною поведінкою є і поведінка споживачів. Необхідною умовою аналізу поведінки споживачів є розуміння процесу навчання, результатом якого стають смаки, переконання, цінності,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Інструментальна теорія

Засвоєння – процес отримання, опрацювання та запам’ятовування споживачем нових знань і досвіду. Засвоєною, придбаною поведінкою є і поведінка споживачів. Необхідною умовою аналізу поведінки споживачів є розуміння процесу навчання, результатом якого стають смаки, переконання, цінності,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Когнітивні теорії научення

Когнітивні теорії займаються дослідженням того, як приймаються рішення споживачами з точки зору механізмів мислення людини. Складність когнітивного підходу полягає в тому, що на підставі спостереження за поведінкою споживачів, необхідно зробити висновки про їхні думки

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Гештальтпсихологічна теорія

Оскільки когнітивний підхід напряму пов’язаний з потребою людини осмислити світ, пізнати його, ця потреба змушує індивіда постійно шукати структурованості, впорядкованості, цілісності, які б надали сенсу окремим частинам. Подібний підхід є центральним в гештальтпсихології. Теорія,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Асоціаністська теорія когнітивного пізнання

Оскільки когнітивний підхід напряму пов’язаний з потребою людини осмислити світ, пізнати його, ця потреба змушує індивіда постійно шукати структурованості, впорядкованості, цілісності, які б надали сенсу окремим частинам. Подібний підхід є центральним в гештальтпсихології. Теорія,

Поведінка споживачів – Прокопенко О. В. – Усвідомлене научення

Оскільки когнітивний підхід напряму пов’язаний з потребою людини осмислити світ, пізнати його, ця потреба змушує індивіда постійно шукати структурованості, впорядкованості, цілісності, які б надали сенсу окремим частинам. Подібний підхід є центральним в гештальтпсихології. Теорія,