Потенціал підприємства – Касьянова Н. В

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – ВСТУП

Розвиток економічної системи України за часів її незалежності здобув ознак, що в певній мірі відповідають ринковому механізму господарювання. Одним з важливих важелів ринкового механізму господарювання є економічний потенціал притаманний без виключення всім економічним системам.

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія Етимологічне значення терміну “потенціал” походить від латинського та означає “приховані можливості”, які у господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія

1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія Етимологічне значення терміну “потенціал” походить від латинського та означає “приховані можливості”, які у господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю. У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 1.2. Управління потенціалом промислового підприємства

У сучасних умовах управління економічним потенціалом промислового підприємства виступає як загальноекономічний чинник раціонального споживання ресурсів та ефективного функціонування виробничої системи. Відомо, що навіть ті підприємства, які мають близькі за рівнем потенціали, часто розрізняються за

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

2.1. Структура економічного потенціалу підприємства В економічній літературі розглядаються різноманітні підходи до визначення структури потенціалу підприємства. Більшість дослідників розглядає ресурсну структуру потенціалу, але враховує наявність різноманітних кількісних складників. В одному випадку до його складу

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 2.1. Структура економічного потенціалу підприємства

2.1. Структура економічного потенціалу підприємства В економічній літературі розглядаються різноманітні підходи до визначення структури потенціалу підприємства. Більшість дослідників розглядає ресурсну структуру потенціалу, але враховує наявність різноманітних кількісних складників. В одному випадку до його складу

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 2.2. Графоаналітична модель потенціалу підприємства

Графоаналітичний метод діагностики підприємницького потенціалу підприємства, названий “Квадрат потенціалу”, дає можливість системно встановити кількісні та якісні зв’язки між окремими елементами потенціалу, рівень його розвитку та конкурентоспроможності і на підставі цього обгрунтувати та своєчасно реалізувати

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

3.1. Потенціал підприємства як економічна система У загальному розуміння термін “система” (з грец. – ціле, що складається з частин) означає безліч елементів, що вступають у взаємодію, залежать один від одного та становлять певну цілісність,

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 3.1. Потенціал підприємства як економічна система

3.1. Потенціал підприємства як економічна система У загальному розуміння термін “система” (з грец. – ціле, що складається з частин) означає безліч елементів, що вступають у взаємодію, залежать один від одного та становлять певну цілісність,

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 3.2. Підходи щодо формування потенціалу підприємства

Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 3.3. Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства

У зв’язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним динамічним процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації, важливо визначити, які саме фактори обумовлюють розвиток його елементів і

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Подальші дослідження процесів формування потенціалу сучасних підприємств зосереджуватимуть увагу на ресурсному та галузевому аспектах. Вибір цих аспектів зумовлено такими міркуваннями: 1) галузевий розподіл підприємств є традиційним для нашої економіки; 2) ресурсна сегментація відображає найпоширеніший

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

5.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства У ринковому середовищі, на формування якого були спрямовані всі заходи вітчизняної економічної політики останніх років, справжню цінність для підприємства має лише прогрес порівняно з конкурентами, а не

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 5.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства

5.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства У ринковому середовищі, на формування якого були спрямовані всі заходи вітчизняної економічної політики останніх років, справжню цінність для підприємства має лише прогрес порівняно з конкурентами, а не

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 5.2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

У загальному вигляді процес оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства складається з наступних етапів: 1) визначення мети оцінки конкурентоспроможності (обгрунтування претензій на зовнішні інвестиційні ресурси, виявлення резервів економічного зростання, інші цілі поточного управління); 2) вибір групи

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 5.3. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

Метод експертних оцінок Цей метод можна використовувати як один і з варіантів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Слід зауважити, що цю методику розроблено з урахуванням таких основних моментів: підприємство є малим; підприємство виробляє один вид

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод експертних оцінок

Метод експертних оцінок Цей метод можна використовувати як один і з варіантів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Слід зауважити, що цю методику розроблено з урахуванням таких основних моментів: підприємство є малим; підприємство виробляє один вид

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод набору конкурентоспроможних елементів

Метод експертних оцінок Цей метод можна використовувати як один і з варіантів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Слід зауважити, що цю методику розроблено з урахуванням таких основних моментів: підприємство є малим; підприємство виробляє один вид

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

6.1. Основні цілі оцінки потенціалу підприємства На результат діяльності підприємства як організованої економічної системи впливають різноманітні як внутрішні, так і зовнішні фактори. Вони можуть бути різним чином класифіковані, структуровані і враховані. Сполучення факторів є

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 6.1. Основні цілі оцінки потенціалу підприємства

6.1. Основні цілі оцінки потенціалу підприємства На результат діяльності підприємства як організованої економічної системи впливають різноманітні як внутрішні, так і зовнішні фактори. Вони можуть бути різним чином класифіковані, структуровані і враховані. Сполучення факторів є

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 6.2. Поняття вартості та її модифікації

Оцінка вартості потенціалу підприємства – це процес визначення в грошовому вираженні вартості об’єкта з обліком потенційного і реального доходу, у визначений проміжок часу в умовах конкретного ринку. В оцінці потенціалу підприємства зацікавлені: кредитори, інвестори,

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 6.3. Класифікаційна характеристика інформації, яка бере участь в оцінці потенціалу підприємства

Об’єктивність оцінки потенціалу підприємства значною мірою залежить від інформованості оцінювача та його здатності ефективно використовувати наявну інформацію. Сучасний інформаційний ринок характеризується постійним зростанням обсягу інформаційних ресурсів, які мають різноманітні джерела та місця зберігання. Постачальниками

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

7.1. Методи виміру потенціалу підприємства Існуючі теорії оцінки вартості компаній та їхніх активів мають багатовікову історію. Зокрема, правила експертної оцінки бізнесу з продажної ринкової вартості були розроблені відомим німецьким ученим-математиком Г. Лейбніцем ще у

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 7.1. Методи виміру потенціалу підприємства

7.1. Методи виміру потенціалу підприємства Існуючі теорії оцінки вартості компаній та їхніх активів мають багатовікову історію. Зокрема, правила експертної оцінки бізнесу з продажної ринкової вартості були розроблені відомим німецьким ученим-математиком Г. Лейбніцем ще у

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 7.2. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства

Витратний підхід базується на постулаті, що потенційний власник-користувач не погодиться на витрати щодо формування та реалізації власних внутрішніх чи зовнішніх можливостей більших, ніж вартість очікуваного фінансово-майнового результату. Таким чином, методи цієї групи передбачають ресурсну

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 7.3. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства

Порівняльний підхід базується на інформації про недавні ринкові угоди з аналогічними об’єктами та її використання як бази визначення вартості об’єкта оцінки. В основу методів даної групи покладено припущення про те, що суб’єкти ринкових відносин

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 7.4. Результатна оцінка потенціалу підприємства

Оцінка бізнесу із застосуванням методів прибуткової концепції здійснюється на основі прибутків підприємства, тих економічних вигод, що одержує власник від володіння бізнесом. Вона заснована на такому принципі, що потенційний покупець не заплатить за частку в

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод дисконтування грошових потоків

Отримав на Заході широке розповсюдження, оскільки з його допомогою можна врахувати майбутні перспективи розвитку. В загальному вигляді грошовий потік дорівнює сумі чистого доходу й амортизації за вирахуванням приросту чистого оборотного капіталу і капітальних вкладень.

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Методи капіталізації

Базуються на використанні коефіцієнта, який уможливлює переведення чистих потоків капіталу від використання об’єкта у його вартість. Інакше кажучи, необхідною умовою застосування цих методів є можливість визначення чистого потоку капіталу та встановлення коефіцієнта капіталізації для

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

8.1. Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це процес формування

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 8.1. Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки

8.1. Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це процес формування

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 8.2. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні

8.1. Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки Нерухомість являє собою основу особистого існування для громадян і слугує базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності. Саме через це процес формування

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 8.3. Методи оцінки вартості земельної ділянки

На сьогоднішній день в більшості випадків об’єктом оцінки є не абсолютне (повне) право власності на земельну ділянку, а лише право користування довгостроковою орендою. Відповідно ринковим виразом цього оцінюваного права є вже не ринкова (продажна)

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод техніки залишку для землі

На сьогоднішній день в більшості випадків об’єктом оцінки є не абсолютне (повне) право власності на земельну ділянку, а лише право користування довгостроковою орендою. Відповідно ринковим виразом цього оцінюваного права є вже не ринкова (продажна)

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації

На сьогоднішній день в більшості випадків об’єктом оцінки є не абсолютне (повне) право власності на земельну ділянку, а лише право користування довгостроковою орендою. Відповідно ринковим виразом цього оцінюваного права є вже не ринкова (продажна)

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод капіталізації

У разі вживання даного методу оцінювач спочатку на відповідному ринку нерухомості виявляє ряд фактичних продажів земельних ділянок, аналогічних оцінюваному по сукупності безлічі показників, включаючи цільове використання, і збирає для підібраних аналогів необхідну порівняльну (ринкову)

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод розбиття земельної ділянки при визначенні вартості

У разі вживання даного методу оцінювач спочатку на відповідному ринку нерухомості виявляє ряд фактичних продажів земельних ділянок, аналогічних оцінюваному по сукупності безлічі показників, включаючи цільове використання, і збирає для підібраних аналогів необхідну порівняльну (ринкову)

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 8.4. Оцінка вартості будівель і споруд

Наявність вільного ринку інформації щодо операцій з будівлями і спорудами дала значний поштовх розвитку його експертної оцінки в Україні. В загальновизнаній оцінній практиці існують три підходи для визначення вартості будівель і споруд: прибутковий, порівняльний

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод капіталізації доходів

Наявність вільного ринку інформації щодо операцій з будівлями і спорудами дала значний поштовх розвитку його експертної оцінки в Україні. В загальновизнаній оцінній практиці існують три підходи для визначення вартості будівель і споруд: прибутковий, порівняльний

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод формування кошторису

Передбачає складання кошторисної документації на будівництво об’єкту нерухомості з вказівкою переліку будівельно-монтажних робіт і витрат за кожним видом робіт на заробітну платню, матеріали, електроенергію, інструменти, спеціальне оснащення і т. д., які повинні бути приведені

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод порівняння продажів

Заснований на зіставленні й аналізі інформації про продаж аналогічних об’єктів нерухомості, як правило, за останні декілька місяців. Основним принципом методу порівняльних продажів є принцип заміщення, відповідно якому за умов наявності на ринку декількох схожих

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод валового рентного мультиплікатора

Заснований на зіставленні й аналізі інформації про продаж аналогічних об’єктів нерухомості, як правило, за останні декілька місяців. Основним принципом методу порівняльних продажів є принцип заміщення, відповідно якому за умов наявності на ринку декількох схожих

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

9.1. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства Техніко-технологічний потенціал підприємства реалізується безпосередньо у виробничому процесі і разом з кадровим потенціалом складає основу цього процесу. Його використання покликано забезпечити належні матеріальні умови для здійснення

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 9.1. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства

9.1. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства Техніко-технологічний потенціал підприємства реалізується безпосередньо у виробничому процесі і разом з кадровим потенціалом складає основу цього процесу. Його використання покликано забезпечити належні матеріальні умови для здійснення

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 9.2. Класифікація об’єктів оцінки

З науково-технічної точки зору до машин і обладнання відносяться пристрої, що перетворюють енергію, матеріали та інформацію. З економічної точки зору машинами і обладнанням вважаються всі види активної частини основних фондів, що безпосередньо впливають на

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – 9.3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання

У процесі оцінки машин і обладнання використовуються методи прибуткового, порівняльного і витратного підходів. Прибутковий підхід в оцінці машин і обладнання базується на оцінці очікувань інвестора і передбачає розрахунок поточної (дисконтованої) вартості доходів, які за

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод розрахунку за ціною однорідного об’єкта

З Аснований на коректуванні собівартості конструктивно подібного об’єкта виходячи з припущення, що величини собівартості виготовлення об’єкта оцінки і однорідного об’єкта формуються. Розрахунки за даним методом здійснюються в наступній послідовності. 1. Вибір об’єкту, однорідного з

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод поелементного розрахунку

З Аснований на коректуванні собівартості конструктивно подібного об’єкта виходячи з припущення, що величини собівартості виготовлення об’єкта оцінки і однорідного об’єкта формуються. Розрахунки за даним методом здійснюються в наступній послідовності. 1. Вибір об’єкту, однорідного з

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Індексний (трендовий) метод оцінки

З Аснований на коректуванні собівартості конструктивно подібного об’єкта виходячи з припущення, що величини собівартості виготовлення об’єкта оцінки і однорідного об’єкта формуються. Розрахунки за даним методом здійснюються в наступній послідовності. 1. Вибір об’єкту, однорідного з

Потенціал підприємства – Касьянова Н. В. – Метод розрахунку вартості за укрупненими нормативами

Дозволяє за наявності технологічної спільності серед різнотипних машин і обладнання розраховувати собівартість за єдиною методикою і єдиними укрупненими нормативами виробничих витрат. Під нормативами витрат розуміють відносні або питомі показники, що характеризують витрати будь-якого ресурсу