Політологія – Вегеш М. М. – Шановний, читачу!

Ви перегорнули останню сторінку цього підручника. Сподіваємось, що певна частина матеріалів вас зацікавила, ви здобули нові знання, ваше бачення світу “політичного” стало ширшим і глибшим.

Політологія в Україні порівняно молода наука – нині відбувається її становлення. Заявили про себе наукові установи, що досліджують політичні проблеми, ряд суспільно-політичних центрів. Періодично виходять друком часописи політологічного профілю. Політологія як навчальна дисципліна викладається у вищих закладах освіти.

Роблячи виклад тих чи інших тем, авторський колектив підручника висвітлив події і в українському політикумі, оскільки участь у політиці має бути усвідомленою. Лише свідомі громадяни, яким притаманне розвинуте почуття власної гідності, знання своїх прав і обов’язків, уміння реалізувати права і виконувати обов’язки, можуть утворювати демократичне й заможне суспільство. Відтак, демократії потрібно вчитись. Вперше залежність між знаннями про політику та ефективністю функціонування демократії афористично сформулював класик американської політичної

Науки Гарольд Дуайт Лассуелл: “Ми знаємо достатньо, щоб знати, що демократії не знають як жити; через незнання вони гинуть”. Особливо це актуально для суспільств, в яких відбуваються трансформаційні процеси. До такого типу суспільств нині належить і Україна. Саме тому духовне багатство й матеріальний добробут українського народу значною мірою залежатиме від рівня розвитку світоглядної позиції кожної людини. Політологія є однією з наук, яка формує таку позицію.

Слід пам’ятати, що ставлення до політики у суспільстві є неоднозначним. За образним порівнянням М. Дюверже, вона – “двуликий Янус”. Дуалізм політики виявляється в тому, що, з одного боку, вона є ініціатором всіх починань і звершень у суспільстві, а з іншого – саме з її допомогою чиниться свавілля у державі, принижується людська гідність. Для того, щоб використовувати великий мобілізаційний і регулятивний потенціал політики, і на цьому варто наголосити особливо, її (політику) потрібно серйозно вивчати. Тут доцільно пригадати слова французького мислителя О. Конта: “Знати, щоб передбачати, передбачати, щоб діяти”.

Сподіваємось, запропонований нами підручник сприятиме більш глибокому розумінню політичних явищ і процесів та пориванням до усвідомленої участі в політичному житті суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Вегеш М. М. – Шановний, читачу!