Політологія – Логвина В. Л

Політологія – Логвина В. Л. – ПЕРЕДМОВА

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це особлива сфера життєдіяльності людини, один з найважливіших здобутків людського розуму, без якої неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Загальні положення Характеристика політики як науки проявляється досягненням великих цілей в реалізації суспільних політичних акцій. Політика, як діяльність надзвичайно складна, вимагає від тих, хто їх здійснює, тонкого маневрування, психологічного розрахунку у відповідних політичних рішеннях.

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політика як суспільне явище

Загальні положення Характеристика політики як науки проявляється досягненням великих цілей в реалізації суспільних політичних акцій. Політика, як діяльність надзвичайно складна, вимагає від тих, хто їх здійснює, тонкого маневрування, психологічного розрахунку у відповідних політичних рішеннях.

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Взаємозв’язок політології з іншими суспільними науками

Політологія взаємодіє з великою кількістю наук, предметом дослідження яких є окремі аспекти політичної дійсності. Співвідношення між Політикою та економікою В історичному вимірі можна виразити так: 1) закони економічного розвитку визначають зміст і соціальний вектор

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Політологія як наука

Політологія як наука про політику вивчає певні закономірності та тенденції політичного життя. Законам політичного життя не властиві такі ж стійкість і необхідність, як законам природи. Політичні закономірності – це стійкі й необхідні зв’язки між

Політологія – Логвина В. Л. – 4. Методи політологічного дослідження

Політологія як будь-яка гуманітарна наука виконує такі функції: 1) описову, суть якої полягає в констатації фактів політичної реальності, на підставі чого можна отримати відповідь, якою є ця реальність; 2) пояснювальну, що дає змогу зрозуміти

Політологія – Логвина В. Л. – Тема 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Загальні положення При розгляді теми ми охарактеризуємо погляди давньосхідних мислителів на політику, визначимо відмінність між різними напрямками політичної думки (конфуціанство, даосизм), політичні доктрини античності, основні риси політичної думки доби середньовіччя, а також розглянемо погляди

Політологія – Логвина В. Л. – 1. Політична думка Стародавнього Сходу

Загальні положення При розгляді теми ми охарактеризуємо погляди давньосхідних мислителів на політику, визначимо відмінність між різними напрямками політичної думки (конфуціанство, даосизм), політичні доктрини античності, основні риси політичної думки доби середньовіччя, а також розглянемо погляди

Політологія – Логвина В. Л. – 2. Політичні вчення античності

Приблизно так само, як і в Стародавньому Сході, розвивалися погляди на державу у Стародавній Греції. В історії давньогрецької політичної думки виділяються три етапи: I етап (ІХ-V ст. до н. е.) пов’язаний із становленням давньогрецької

Політологія – Логвина В. Л. – 3. Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя

Епоха Середньовіччя припала на V-XVI ст. На протязі цього періоду політичні погляди активно розвивалися та змінювалися. Ця еволюція включає три великі етапи: I. Ранньосередньовічний (кінець V – середина XI ст.) Цей період характеризується тим,