Політологія – Гетьманчук М. П

Політологія – Гетьманчук М. П. – ВСТУП

Ми прямуємо до суспільства, в якому громадянин є не лише об’єктом, а й повноцінним суб’єктом політики. З цією роллю не впоратися без відповідних базових знань щодо суті політики закономірності та специфіки функціонування політичних суб’єктів,

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

Ми прямуємо до суспільства, в якому громадянин є не лише об’єктом, а й повноцінним суб’єктом політики. З цією роллю не впоратися без відповідних базових знань щодо суті політики закономірності та специфіки функціонування політичних суб’єктів,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI ст

Ми прямуємо до суспільства, в якому громадянин є не лише об’єктом, а й повноцінним суб’єктом політики. З цією роллю не впоратися без відповідних базових знань щодо суті політики закономірності та специфіки функціонування політичних суб’єктів,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 1.2. Ідеї національної державності у політичній

І правовій думці періоду козацько-гетьманської держави XVII-XVIII ст. В історії суспільно-політичної боротьби в Україні період, який обіймав кінець XVI – початок XVII ст., характеризувався розвитком прогресивного ідейно-політичного руху, пов’язаного з соціально-економічним життям і визвольною

Політологія – Гетьманчук М. П. – 1.3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження XIX – поч. XX ст

У XIX-XX ст. теоретичний доробок українців – представників різних галузей політичних досліджень – є чималим за обсягом і фактично охоплює всі впливові напрями суспільно-політичної думки століття, серед них: – народницько-демократичний (його репрезентували М. Гру

Політологія – Гетьманчук М. П. – 1.4. Концепції державності та національного відродження у політичній думці України XX ст

У тоталітарному СРСР не могло бути жодних легальних течій незалежної політичної думки, усі опозиційні політичні ідеї зливалися у єдине русло дисидентської публіцистики, що з’являлося в Україні переважно “самвидавом” у 60-х роках в умовах “хрущовської

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 2 ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1.Предмет, метод, функції політології 2.2.Політика як суспільне явище 2.1. Предмет, метод, функції політології Політика перебуває в центрі уваги багатьох дисциплін суспільно-гуманітарного циклу знань – філософії, історії, правознавства, соціології, політичної економії, психології, етнографії, культурології, які

Політологія – Гетьманчук М. П. – 2.1. Предмет, метод, функції політології

2.1.Предмет, метод, функції політології 2.2.Політика як суспільне явище 2.1. Предмет, метод, функції політології Політика перебуває в центрі уваги багатьох дисциплін суспільно-гуманітарного циклу знань – філософії, історії, правознавства, соціології, політичної економії, психології, етнографії, культурології, які

Політологія – Гетьманчук М. П. – 2.2. Політика як суспільне явище

Своєрідність політики в системі суспільних зв’язків полягає в тому, що вона покликана бути засобом регулювання всієї різноманітності стосунків між людьми. Власне з політичної сфери виходять основні імпульси управління соціальним організмом, які скеровують зусилля багатьох

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 3 ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

3.1.Поняття, ознаки та ефективність політичної влади 3.2.Сутність, структура і функції політичної системи 3.3.Особливості політичної системи України 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади Влада, як і політика, – одне з фундаментальних начал суспільства. Вона

Політологія – Гетьманчук М. П. – 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади

3.1.Поняття, ознаки та ефективність політичної влади 3.2.Сутність, структура і функції політичної системи 3.3.Особливості політичної системи України 3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади Влада, як і політика, – одне з фундаментальних начал суспільства. Вона

Політологія – Гетьманчук М. П. – 3.2. Сутність, структура і функції політичної системи

Реалізація політичної влади певними способами, у тих чи інших формах, з використанням різноманітних ресурсів, відбувається за допомогою політичної системи суспільства. У цьому спеціально для неї створеному просторі влада оптимально функціонує, утворюючи складну систему взаємозв’язків

Політологія – Гетьманчук М. П. – Типи політичних систем

Реалізація політичної влади певними способами, у тих чи інших формах, з використанням різноманітних ресурсів, відбувається за допомогою політичної системи суспільства. У цьому спеціально для неї створеному просторі влада оптимально функціонує, утворюючи складну систему взаємозв’язків

Політологія – Гетьманчук М. П. – 3.3. Особливості політичної системи України

Політична система України нині перебуває на стадії розвитку всіх її компонентів, наповнення її функцій новим змістом, що відповідає статусу незалежної самостійної держави. Становлення і розвиток політичної системи України відбувається в період переходу від тоталітарного

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 4 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4.1.Політичний процес 4.2.Політична діяльність 4.3.Ефективність політичного функціонування 4.4.Політичні технології 4.1. Політичний процес Аналіз політичного процесу – одна з найважливіших проблем політичної науки. Якщо класична політологія зосереджувалася на філософських питаннях про те, якою має бути

Політологія – Гетьманчук М. П. – 4.1. Політичний процес

4.1.Політичний процес 4.2.Політична діяльність 4.3.Ефективність політичного функціонування 4.4.Політичні технології 4.1. Політичний процес Аналіз політичного процесу – одна з найважливіших проблем політичної науки. Якщо класична політологія зосереджувалася на філософських питаннях про те, якою має бути

Політологія – Гетьманчук М. П. – 4.2. Політична діяльність

Зміст політичного процесу полягає у різних формах політичної діяльності. Політична діяльність – специфічна форма активного ставлення людей до свого суспільного середовища, яка має на меті цілеспрямоване його регулювання та перетворення за допомогою чинника влади.

Політологія – Гетьманчук М. П. – 4.3. Ефективність політичного функціонування

Політичне функціонування – забезпечення участі політичних інститутів (державних органів, політичних партій, громадських організацій) в управлінні спільними справами. Політичну діяльність (як індивідуальна, так і колективна, як спонтанна, так і організована) оцінюють, насамперед, за конкретними наслідками,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 4.4. Політичні технології

У світовому арсеналі політичних дій нагромаджено чималий досвід використання як позитивних, так і негативних засобів досягнення стратегічних цілей і реалізації завдань політики. Для підвищення ефективності політичної діяльності використовують спеціально розроблені й апробовані на практиці

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 5 ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

5.1.Політична соціалізація особи 5.2.Політична участь як наслідок політичної соціалізації 5.1. Політична соціалізація особи Людина є не лише метою політики, а й її творцем. Від політичної активності й компетентності людей, їхнього ставлення до інституцій політичної

Політологія – Гетьманчук М. П. – 5.1. Політична соціалізація особи

5.1.Політична соціалізація особи 5.2.Політична участь як наслідок політичної соціалізації 5.1. Політична соціалізація особи Людина є не лише метою політики, а й її творцем. Від політичної активності й компетентності людей, їхнього ставлення до інституцій політичної

Політологія – Гетьманчук М. П. – 5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

Результатом процесу політичної соціалізації є готовність людини до участі в політичному житті суспільства, що полягає в певному рівні її політичної мобілізованості. Ця готовність охоплює такі елементи: – знання, достатні для свідомого залучення до політичного

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 6 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

6.1.Політична свідомість 6.2.Політична культура 6.3.Особливості політичної культури сучасної України 6.1. Політична свідомість Політична свідомість і політична культура як важливі поняття політологічної науки характеризують суб’єктивні аспекти політики. Вони охоплюють чуттєві й теоретичні, ціннісні й нормативні,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 6.1. Політична свідомість

6.1.Політична свідомість 6.2.Політична культура 6.3.Особливості політичної культури сучасної України 6.1. Політична свідомість Політична свідомість і політична культура як важливі поняття політологічної науки характеризують суб’єктивні аспекти політики. Вони охоплюють чуттєві й теоретичні, ціннісні й нормативні,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 6.2. Політична культура

Політична свідомість є активним чинником формування певної політичної культури, в якій виявляється взаємодія знань, цінностей та зразків практичної поведінки людей. Від типу політичної культури неабияк залежить характер і наслідки політичної діяльності окремих осіб, груп

Політологія – Гетьманчук М. П. – 6.3. Особливості політичної культури сучасної України

Становлення того чи іншого типів політичної культури зумовлене сукупністю соціально-політичних і економічних відносин, особливостями історичного розвитку політичної системи, специфікою державотворчих процесів, національними, релігійними та іншими чинниками. Для українського менталітету загалом та політичної культури зокрема

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 7 ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

7.1.Суб’єкти політики 7.2.Соціальна структура суспільства 7.3.Групи інтересів 7.4.Нація як суб’єкт політики 7.1. Суб’єкти політики Політика стає зрозумілою, коли зрозуміло, хто її здійснює і на що вона спрямована, тобто визначено суб’єкти та об’єкти політики в

Політологія – Гетьманчук М. П. – 7.1. Суб’єкти політики

7.1.Суб’єкти політики 7.2.Соціальна структура суспільства 7.3.Групи інтересів 7.4.Нація як суб’єкт політики 7.1. Суб’єкти політики Політика стає зрозумілою, коли зрозуміло, хто її здійснює і на що вона спрямована, тобто визначено суб’єкти та об’єкти політики в

Політологія – Гетьманчук М. П. – 7.2. Соціальна структура суспільства

Соціальна структура суспільства – явище історичне. Її становлення та розвиток відображають процеси інституалізації та еволюції різноманітних соціальних інститутів. Ускладнення і диференціація їх у структурному і функціональному аспектах зумовили відповідні зміни у соціальній структурі. Тому

Політологія – Гетьманчук М. П. – 7.3. Групи інтересів

Обгрунтовуючи суть політики як суспільного явища, функціонування політичної системи, зміст і ефективність політичної діяльності пересічного громадянина та політичного лідера, не можна оминути поняття суспільного інтересу. Інтереси – це об’єктивні відносини між потребами й середовищем,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 7.4. Нація як суб’єкт політики

За даними ЮНЕСКО, у світі налічують 4 тисячі етносів, з-поміж яких лише 800 досягли етапу нації. Націй, які налічують 10 млн осіб, лише 67. Серед найбільших націй світу – китайці, які становлять 934,0 млн,

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 8 ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

8.1.Еліта як суб’єкт політики 8.2.Політичне лідерство: суть, концепцій механізм рекрутування 8.1. Еліта як суб’єкт політики Різні суб’єкти політики на політику впливають неоднаково. Деякі громадяни і соціальні групи не беруть безпосередньої участі в політичному житті,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 8.1. Еліта як суб’єкт політики

8.1.Еліта як суб’єкт політики 8.2.Політичне лідерство: суть, концепцій механізм рекрутування 8.1. Еліта як суб’єкт політики Різні суб’єкти політики на політику впливають неоднаково. Деякі громадяни і соціальні групи не беруть безпосередньої участі в політичному житті,

Політологія – Гетьманчук М. П. – Визначення еліти засновниками теорії еліт

В. Парето: “Еліта – люди, що досягли найбільших висот у сфері своєї діяльності. Усе суспільство поділяється на тих, хто керує, та на тих, ким керують. Зміна еліт відбувається їх циркуляцією. Класифікував еліти на “лисів”

Політологія – Гетьманчук М. П. – 8.2. Політичне лідерство: теорії, концепції, механізм рекрутування

Лідерство є іманентне природі людини та наявне в усіх спільнотах. Воно є сталою формою взаємодії людей, засобом вирішення громадських проблем. Політичне лідерство – один із різновидів лідерства. Політичний лідер є символом певної спільноти, це

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 9 ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

9.1.Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції 9.2.Форми держави 9.3.Правова держава і громадянське суспільство 9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України актуалізувало

Політологія – Гетьманчук М. П. – 9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції

9.1.Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції 9.2.Форми держави 9.3.Правова держава і громадянське суспільство 9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України актуалізувало

Політологія – Гетьманчук М. П. – 9.2. Форми держави

Адекватне виконання підставових функцій передбачає наявність системи владних органів, які утворюють структуру держави. До неї входять: – за ознакою поділу влади – система законодавчих (представницьких) установ, виконавчі та судові органи; – за ознакою виконання

Політологія – Гетьманчук М. П. – 9.3. Правова держава і громадянське суспільство

Демократичний розвиток суспільства нині йде шляхом формування правової держави і громадянського суспільства. Найбільша цінність правової держави полягає у визнанні суверенітету народу, який є джерелом влади. Правова держава базується на принципі гарантування прав і свобод

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 10 ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

10.1.Демократія як ідеал і політична дійсність 10.2.Основні ознаки демократичного політичного режиму 10.3.Типологія демократичних режимів (моделі демократії) 10.4.Форми демократичного правління 10.5.Сучасні концепції демократії Форма держави, будучи системним явищем, реалізується у формах державно-територіального устрою, державного правління

Політологія – Гетьманчук М. П. – 10.1. Демократія як ідеал і політична дійсність

10.1.Демократія як ідеал і політична дійсність 10.2.Основні ознаки демократичного політичного режиму 10.3.Типологія демократичних режимів (моделі демократії) 10.4.Форми демократичного правління 10.5.Сучасні концепції демократії Форма держави, будучи системним явищем, реалізується у формах державно-територіального устрою, державного правління

Політологія – Гетьманчук М. П. – 10.2. Основні ознаки демократичного політичного режиму

Політичний плюралізм, визнання множинності інтересів суспільних груп та автономності особи, необхідності захисту її індивідуальних прав і політичних свобод зумовлюють особливості методів і прийомів функціонування політичної влади в сучасних демократіях. Але це не заперечує наявності

Політологія – Гетьманчук М. П. – 10.3. Типологія демократичних режимів (моделі демократії)

Політичний плюралізм, визнання множинності інтересів суспільних груп та автономності особи, необхідності захисту її індивідуальних прав і політичних свобод зумовлюють особливості методів і прийомів функціонування політичної влади в сучасних демократіях. Але це не заперечує наявності

Політологія – Гетьманчук М. П. – 10.4. Форми демократичного правління

Демократичні політичні режими не є повністю тотожними і, насамперед, тому, що є різні форми державного правління. Виходячи з характеристик, що визначають форму правління (порядку формування вищих органів державної влади, їх правового статусу та співвідношення

Політологія – Гетьманчук М. П. – 10.5. Сучасні концепції демократії

Теорія партисипаторної (від англ. participate – брати участь), учасницької демократії, найнаближеніша до уявлень про демократію як владу народу, що здійснюється ним безпосередньо. В основі цієї концепції – переконання про здатність громадян не лише брати

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 11 НЕДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В НАПРЯМКУ ДЕМОКРАТІЇ

11.1.Тоталітаризм: ознаки та види 11.2.Авторитаризм 11.3.Трансформація недемократичних режимів 11.3.1.Глобальний процес демократизації 11.3.2.Делегітимізація та лібералізація недемократичних режимів як передумова і підготовчий етап переходу до демократії 11.3.3.Типи переходу до демократії 11.3.4.Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств

Політологія – Гетьманчук М. П. – 11.1. Тоталітаризм: ознаки та види

11.1.Тоталітаризм: ознаки та види 11.2.Авторитаризм 11.3.Трансформація недемократичних режимів 11.3.1.Глобальний процес демократизації 11.3.2.Делегітимізація та лібералізація недемократичних режимів як передумова і підготовчий етап переходу до демократії 11.3.3.Типи переходу до демократії 11.3.4.Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств

Політологія – Гетьманчук М. П. – 11.2. Авторитаризм

Підтипом недемократичних режимів є авторитарні системи (від лат. autoritas – влада). З тоталітаризмом їх об’єднує диктаторський, не обмежений законом, характер влади. Водночас тоталітаризм і авторитаризм відрізняються різним ступенем придушення демократичних свобод і всевладдя держави,

Політологія – Гетьманчук М. П. – 11.3. Трансформація недемократичних режимів

11.3.1. Глобальний процес демократизації Трансформація недемократичних політичних режимів і перехід до демократії значної кількості держав – це одна з найсуттєвіших складових сучасного світового політичного процесу, який переживає третю і найпотужнішу хвилю демократизації (табл. 11.2).

Політологія – Гетьманчук М. П. – 11.3.1. Глобальний процес демократизації

11.3.1. Глобальний процес демократизації Трансформація недемократичних політичних режимів і перехід до демократії значної кількості держав – це одна з найсуттєвіших складових сучасного світового політичного процесу, який переживає третю і найпотужнішу хвилю демократизації (табл. 11.2).