Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

Ми прямуємо до суспільства, в якому громадянин є не лише об’єктом, а й повноцінним суб’єктом політики. З цією роллю не впоратися без відповідних базових знань щодо суті політики закономірності та специфіки функціонування політичних суб’єктів, динаміки процесів і тенденцій у сучасному світі. Це важливо для суспільства, яке прощається з монополією однієї ідеології, громадяни котрого звикають до того, що публічна боротьба за владу різноманітних політичних сил – природне явище.

Політологія дає можливість, опанувавши основні принципи політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути багатьох недемократичних заходів владних структур, у повному обсязі використати свої можливості як суб’єктів політики – громадянам.

Орієнтуючись на кращі наукові та навчально-методичні видання, автори цього навчального посібника прагнули не лише втілити власний досвід, а й урахувати теоретичні досягнення сучасної політичної науки задля формування у студентів систематизованих наукових уявлень про політику та гуманістичні засади. Основну увагу зосереджено на таких важливих проблемах: визначення місця та ролі політології в системі знань про суспільство та розкриття особливостей її утвердження як науки, засвоєння головних категорій політичної науки, як-от: політичне життя, політична еліта, політичне лідерство, держава, політична система тощо, становлення партій та партійних систем, місце і роль України в системі міжнародних відносин.

Під час визначення структури посібника за основу взято рекомендації щодо проекту типової програми з політології, підготовленої робочою групою Міністерства освіти України. Матеріал викладено на основі комплексного міждисциплінарного підходу до аналізу політичного життя з урахуванням надбань світової та вітчизняної політичної науки. Уникнення романтизації української політичної дійсності, прагнення до об’єктивного підходу у викладенні зарубіжного досвіду і набутків національної пам’яті – одна з суттєвих рис змісту посібника, який прислужиться не лише курсантам, студентам, науково-педагогічним працівникам, а й кожному громадянинові, не байдужому до подій у світі, своїй державі та до себе як суб’єкта політичної практики.

Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI cm.

1.2.Ідеї національної державності у політичній і правовій думці періоду козацько-гетьманської держави XVII-XVIII cm.

1.3.Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження XIX – поч. XX cm.

1.4.Концепції державності та національного відродження у політичній думці України XX cm.

1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X-XVI ст.

У IX-ХII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава й право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і у всьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного життя, економічних і культурних зв’язків Київської Русі з Візантією та іншими європейськими країнами. Водночас період X-XII ст. в історії Київської Русі збагачувався розвитком оригінальної літератури, яка відображала різні аспекти тогочасного життя, і, насамперед, прагнення зміцнити феодальний лад та обгрунтувати впливове становище Київської держави на міжнародній арені. Політична думка Київської держави розвивалася під впливом політичної думки Візантії.

Двома головними концепціями суспільно-політичної думки княжих часів була концепція “богоугодного володаря” і концепція “князівського одновладдя” (представники – митрополити Іларіон та К. Смолятич). Автори першої концепції сформулювали ідею “духовного проводу над світською владою”, ідею необхідності об’єднання київських князів довкола церкви, а не довкола великокнязівського престолу, а також ідею божественної природи влади.

Один із найдавніших документів русько-української писемності, в якому робилися спроби обгрунтувати ці ідеї – “Слово про закон і благодать” (XI ст.) київського митрополита Іларіона.

Митрополит Іларіон убачав у сильній монархічній владі князя запоруку територіальної цілісності держави; церква, на його думку, повинна слугувати державі, охороняючи загальнодержавний централізм. Він вважав, що “закон” і “благодать” суперечать одне одному: закон роз’єднує народ, бо підносить одних і принижує інших, а благодать подарована всьому людству. На думку митрополита Іларіона, християнство повинно сприяти консолідації країни, а церква – державі та володарю.

Неабиякою цінністю є “Повість минулих літ” (XII ст.) літописця Нестора, де подаються відомості про діяльність князів, про боротьбу із зовнішніми ворогами, про народні повстання у Київській Русі. Нестор – творець головної ідеї першої православної церковної доктрини – династичного князювання. Повість Нестора не лише санкціонувала удільно-династичне князювання, а й оголосила його єдиною, встановленою Богом, формою правління. Центром єдності держави виступала не великокнязівська влада, а церква. Основна політична ідея – велич, єдність і незалежність Русі. Адже зміцнення політичної влади великого київського князя і згуртування довкола нього усіх князів – це запорука припинення княжих міжусобиць і руйнування держави.

Талановитим світським письменником у Київській Русі був князь Володимир Мономах, який залишив нащадкам один із своїх найвизначніших літературних творів – “Повчання своїм дітям” (XII ст.). Мономах застерігав своїх синів-князів не лише не чинити самим, а й заборонити “служивим” творити беззаконня. Князь як державний муж є носієм закону і законності, на цьому грунтується його діяльність, у цьому сила його князівської влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Гетьманчук М. П. – Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ