Політологія – Гелей С. Д

Політологія – Гелей С. Д. – ПЕРЕДМОВА

Інтеграція української освіти у Європейський освітянський простір у рамках Болонського процесу передбачає передусім зростання ролі викладача як творця інтелектуального продукту високої якості. В сучасних умовах таким інтелектуальним продуктом є навчально-методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни,

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Інтеграція української освіти у Європейський освітянський простір у рамках Болонського процесу передбачає передусім зростання ролі викладача як творця інтелектуального продукту високої якості. В сучасних умовах таким інтелектуальним продуктом є навчально-методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни,

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

– Античний період розвитку політичної думки. – Просвітницько-раціоналістичний період розвитку політичної думки. – Розвиток політичної думки в руслі соціології. – Сучасні політологічні концепції. Політологія як наука сформувалася порівняно недавно, але політичні ідеї, концепції і

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ З. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

– Політичні ідеї мислителів княжої доби (IX-XIV ст.). – Політична думка в Україні за литовсько-польської доби (XIV-XVII ст.) і козацько-гетьманської держави (XVII – XVIII ст.). – Демократично-народницький напрям розвитку політичної думки. – Соціал-лібералізм. –

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 4. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

– Політична система: суть, структура та функції. – Типи політичних систем. – Критерії та фактори ефективності політичних систем. Політична система, як і економічна, правова, духовна, а також соціально-класова, є підсистемою суспільства. Якщо істотною ознакою

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 5. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ОСНОВНИЙ АТРИБУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

– Влада як суспільний феномен. – Політична влада та її основні риси. – Політична влада в Україні. До розуміння поняття “влада” є багато різноманітних підходів. Французький дослідник М. Крозьє порівнює владу з тхором, про

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

– Сутність і структура політичного режиму. – Основні ознаки політичного режиму. – Типи політичних режимів. Якщо поняття “політична система” передає характер і специфіку функцій політичних інститутів стосовно інших суспільних систем у їх статичному вигляді,

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 7. ПРАВОВА СИСТЕМА: СТРУКТУРА ТА ТИПИ

– Сутність та специфіка правової системи. – Право – основний елемент правової системи. – Правотворчий процес. – Правозахисні інститути. – Типи правових систем. Другою системою в суспільстві після політичної за способом формування і важливістю

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 8.ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

– Політичні інститути державної влади. – Судова система та прокуратура. – Політичні інститути регіонального та місцевого самоврядування, – Партійна система. – Виборча система. Україна, територія якої становить 603,7 тис. км2, населення – 48 млн

Політологія – Гелей С. Д. – Розділ 9. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

– Сутність, структура і функції держави. – Типи держави. – Форми державного правління і державного устрою. Термін “держава” трактується у трьох значеннях: 1) як асоціація, що міститься на окремій території, об’єднує усіх членів суспільства.