Політологія – Гелей С. Д., Рутар С. М. – Список використаної та рекомендованої літератури

Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Переклад з польської. – Краків: Знак, 1998. – 280 с

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995. Бурдьє П. Социология политики. – М., 1993.

Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. – Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 384 с.

Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. – К., 2005.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 4 вид. – Львів, 2001.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 5 вид. – К., 2004.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 6 вид. – К., 2007.

Гелей С., Рутар С., Кендус О. З. Політико-правові системи світу: Навч. по-

Сіб. – Львів, 2002.

Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Том 1: Пер. с англ. – М., 2004.

Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Том 2: Пер. с англ. – М., 2004.

Колодко Гж. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму. // Еко­номіка України № 9. – 2010. – с 4.

Лісничий В. В. Політико-адміністративні системи зарубіжних країн. – Харків, 2001.

Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порів­няльний аналіз посткумоністичних країн / Пер. з англ.. М. Козуба та А. Га­лушки. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 424 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова­ние экономики. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997 – 190 с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Єв­ропи: інституційні вимр. – Львів: Тріада плюс, 2004.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Єв­ропи: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.

Сакс, Джефрі; Пивоварський Олександр. Економіка перехідного періо­ду: Уроки для України/ Пер. З англ. О. Пивоварський. – К.: Основи, 1996. – 345 с.

Стігліц, Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ.. – К.: Вид. дім “Км Академія”, 2003. – 252 с.

Шаповал В. Державний лад країн світу. – К., 1999.

Шведа Ю. Політичні партії: Теорії політичних партій та партійних сис­тем: Навч. Посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Політологія – Гелей С. Д., Рутар С. М. – Список використаної та рекомендованої літератури