Політична економія – Ніколенко Ю. В

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – ПЕРЕДМОВА

Економіка являє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб’єктів, так і на рівні національної економіки в цілому. Щоб ці відносини систематизувати ї представити як цілісну систему, їх, як правило,

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Глава 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

§ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН Поняття економіки Вивчення кожної науки починається з визначення її предмета, тобто того кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які вона намагається досягти, методів, які вона використовує.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

§ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН Поняття економіки Вивчення кожної науки починається з визначення її предмета, тобто того кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які вона намагається досягти, методів, які вона використовує.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Поняття економіки

§ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН Поняття економіки Вивчення кожної науки починається з визначення її предмета, тобто того кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які вона намагається досягти, методів, які вона використовує.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Виробничі відносини

§ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН Поняття економіки Вивчення кожної науки починається з визначення її предмета, тобто того кола питань, які вона досліджує, з’ясування цілей, які вона намагається досягти, методів, які вона використовує.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 2. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Політична економія Економічні відносини різноаспектні. Окремі їх сторони вивчаються системою економічних наук, а саме: – політичною економією; – мікроекономікою; – макроекономікою; – історією економічних вчень. Політична економія Акцентує увагу на вивченні соціально-економічних відносин. Це

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Політична економія

Політична економія Економічні відносини різноаспектні. Окремі їх сторони вивчаються системою економічних наук, а саме: – політичною економією; – мікроекономікою; – макроекономікою; – історією економічних вчень. Політична економія Акцентує увагу на вивченні соціально-економічних відносин. Це

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Мікро – і макроекономіка

Крім політичної економії, економічну теорію вивчають у курсах мікроекономіки і макроекономіки. Нерідко їх об’єднують в один курс “Економікс”. Останній являє собою теорію ринкової економіки, тому не випадково, що сам процес становлення ринкових відносин в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Взаємозв’язок економічних наук

Крім політичної економії, економічну теорію вивчають у курсах мікроекономіки і макроекономіки. Нерідко їх об’єднують в один курс “Економікс”. Останній являє собою теорію ринкової економіки, тому не випадково, що сам процес становлення ринкових відносин в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 3. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Незважаючи на те, що політична економія, мікро – і макроекономіка являють собою систему теоретичних наук, їх вивчення має велике значення в практичному аспекті. Звичайно, вони не дають конкретних рецептів, але розкривають закономірності та загальні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Формування економічного мислення

Незважаючи на те, що політична економія, мікро – і макроекономіка являють собою систему теоретичних наук, їх вивчення має велике значення в практичному аспекті. Звичайно, вони не дають конкретних рецептів, але розкривають закономірності та загальні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Пізнавальна функція

Незважаючи на те, що політична економія, мікро – і макроекономіка являють собою систему теоретичних наук, їх вивчення має велике значення в практичному аспекті. Звичайно, вони не дають конкретних рецептів, але розкривають закономірності та загальні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Практична та методологічна функція

Незважаючи на те, що політична економія, мікро – і макроекономіка являють собою систему теоретичних наук, їх вивчення має велике значення в практичному аспекті. Звичайно, вони не дають конкретних рецептів, але розкривають закономірності та загальні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 4. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Економічна теорія, як і будь-яка інша наука, має властиві їй методи економічних досліджень. Методи економічного аналізу Являють собою сукупність способів і засобів вивчення та прогнозування як економіки в цілому, так і окремих її складових

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Об’єктивний і суб’єктивний аналіз

Економічна теорія, як і будь-яка інша наука, має властиві їй методи економічних досліджень. Методи економічного аналізу Являють собою сукупність способів і засобів вивчення та прогнозування як економіки в цілому, так і окремих її складових

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Індукція і дедукція

Економічна теорія, як і будь-яка інша наука, має властиві їй методи економічних досліджень. Методи економічного аналізу Являють собою сукупність способів і засобів вивчення та прогнозування як економіки в цілому, так і окремих її складових

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Метод аналізу і синтезу

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Поєднання теорії і практики

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Використання середніх величин

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Припущення “за інших рівних умов”

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Абстрактний метод

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Поєднання якісного і кількісного аналізу

Багатогранність відносин, що виникають у процесі економічної діяльності, вивчається за допомогою аналізу і синтезу. Аналіз – Це процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Синтез Означає поєднання різних елементів, сторін предмета в

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 5. ЕКОНОМІКА ПОЗИТИВНА І ЕКОНОМІКА НОРМАТИВНА

При вивченні економіки важливе значення має розмежування двох її складників. Перший отримав назву “економіка позитивна”, другий – “економіка нормативна”. Позитивна економіка Передбачає проведення такого аналізу, в процесі якого розкриваються об’єктивні основи економічного розвитку і

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Глава 2. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

§ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Історичний екскурс економічної думки у минуле показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

§ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Історичний екскурс економічної думки у минуле показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Економічна думка Стародавнього Сходу

§ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Історичний екскурс економічної думки у минуле показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними.

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ

У період середньовіччя в суспільній думці Західної Європи переважала канонічна доктрина, яка демагогічно проголошувала ідеалом суспільну власність, але об’єктивно підтримувала інститут приватної власності. Економічні ідеї середньовіччя Систематизував Ф. Аквінський (1225-1274 рр.) у трактаті “Сума

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Меркантилізм

У період середньовіччя в суспільній думці Західної Європи переважала канонічна доктрина, яка демагогічно проголошувала ідеалом суспільну власність, але об’єктивно підтримувала інститут приватної власності. Економічні ідеї середньовіччя Систематизував Ф. Аквінський (1225-1274 рр.) у трактаті “Сума

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Класична політична економія

Закінчення періоду меркантилізму збіглося з тенденціями обмеження прямого державного контролю над економічною діяльністю. “Laissez faire” (незалежність ділової діяльності) є девізом нового напряму економічної думки – класичної політичної економії. Школа класичної політичної економії отримала свою

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Утопічний соціалізм

Соціальні утопії періоду XV-XVIII ст. Т. Мора, Т. Кампанелли, Дж. Лілберна, Дж. Вінстенлі, Ж. Мельє відобразили перехід соціально-економічної думки від ідеї споживчого комунізму до ідеї суспільної власності на засоби виробництва, визнання важливої ролі державної

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

До сучасної відносять широкий спектр теорій, концепцій, шкіл західної економічної науки ХХ – поч. ХХІ ст., її основними напрямами є Кейнсіанство, неолібералізм Та інституціоналізм. Кейнсіанська теорія Публікація роботи Дж. Кейнса (18831946 рр.) “Загальна теорія

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Кейнсіанська теорія

До сучасної відносять широкий спектр теорій, концепцій, шкіл західної економічної науки ХХ – поч. ХХІ ст., її основними напрямами є Кейнсіанство, неолібералізм Та інституціоналізм. Кейнсіанська теорія Публікація роботи Дж. Кейнса (18831946 рр.) “Загальна теорія

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Неокейнсіанство

Р. Харрод, Е. Хансен, Е. Домар, Д. Хамберг, У. Філієр акцентували увагу на кількісних залежностях розширеного відтворення або моделях економічної динаміки, економічного зростання. У більш широкому аспекті неокейнсіанська концепція динаміки включає теоретичне пояснення циклічних

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Неолібералізм

Одночасно з кейнсіанством формується неолібералізм (з лат. ИЬвтаНз – Вільний), методологічною основою якого стають ідеї традиційного лібералізму, нової історичної школи та неокласики. Неоліберали оцінювали процеси господарчого розвитку з макроекономічних позицій. В методологічному інструментарії неолібералізму

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Глава 3. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Економічні відносини, які є предметом вивчення економічної теорії, складаються у виробництві, або з приводу виробництва. Спонукальним мотивом виробничої діяльності виступають потреби. Зрозуміло, що людині завжди потрібні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Економічні відносини, які є предметом вивчення економічної теорії, складаються у виробництві, або з приводу виробництва. Спонукальним мотивом виробничої діяльності виступають потреби. Зрозуміло, що людині завжди потрібні

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МАТЕРІАЛЬНЕ І НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Фази суспільного виробництва Нагадаємо, насамперед, відому істину про те, що основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Фази суспільного виробництва

Фази суспільного виробництва Нагадаємо, насамперед, відому істину про те, що основою життя людського суспільства є виробництво матеріальних і духовних благ: щоб жити, трудитися, створювати блага, люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 3. ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Трудові ресурси Суспільне виробництво передбачає використання трудових та матеріальних ресурсів, або, як їх ще називають, особистих і речових факторів виробництва. Особистий фактор виробництва представляють трудові колективи, люди, зайняті суспільно корисною працею в галузях матеріального

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Трудові ресурси

Трудові ресурси Суспільне виробництво передбачає використання трудових та матеріальних ресурсів, або, як їх ще називають, особистих і речових факторів виробництва. Особистий фактор виробництва представляють трудові колективи, люди, зайняті суспільно корисною працею в галузях матеріального

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Засоби виробництва

Другим фактором виробництва є засоби виробництва: предмети і засоби праці. Це речові елементи виробництва, за допомогою яких люди створюють матеріальні та духовні блага. Предмети праці – це всі об’єкти, на які направлена праця людини:

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Природно-виробничі ресурси України

Якими ж природно-виробничими ресурсами володіє Україна? Україна – держава з потужним і розвинутим мінерально-сировинним комплексом. З розвідкою, видобутком, переробкою і використанням мінеральної сировини прямо чи безпосередньо пов’язано близько 50% її промислового потенціалу, до 30%

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ Поняття власності Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ Поняття власності Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Поняття власності

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ Поняття власності Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Типи, форми і види власності

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ Поняття власності Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Власність у системі економічних відносин

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ Поняття власності Вивчення господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – § 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У ЗМІШАНІЙ – КОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Особливості приватно – капіталістичної власності Суспільний лад, який прийшов на зміну феодалізму, спочатку називався розпливчасто й не досить зрозуміло – “громадянським суспільством”. Французькі історики, які описували Велику французьку революцію, визначили поняття “класи”, і тоді

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Особливості приватно – капіталістичної власності

Особливості приватно – капіталістичної власності Суспільний лад, який прийшов на зміну феодалізму, спочатку називався розпливчасто й не досить зрозуміло – “громадянським суспільством”. Французькі історики, які описували Велику французьку революцію, визначили поняття “класи”, і тоді

Політична економія – Ніколенко Ю. В. – Постійний і змінний капітал

Особливості приватно – капіталістичної власності Суспільний лад, який прийшов на зміну феодалізму, спочатку називався розпливчасто й не досить зрозуміло – “громадянським суспільством”. Французькі історики, які описували Велику французьку революцію, визначили поняття “класи”, і тоді