Податкове право – Бандурка О. М

Податкове право – Бандурка О. М. – Вступ

Неодмінною умовою формування України як незалежної та демократичної держави є створення добре відлагодженого механізму регулювання фінансово-економічних відносин. Для виконання завдань і функцій суверенної держави Україні потрібні значні суми фінансових ресурсів, основним джерелом яких в

Податкове право – Бандурка О. М. – Глосарій

Неодмінною умовою формування України як незалежної та демократичної держави є створення добре відлагодженого механізму регулювання фінансово-економічних відносин. Для виконання завдань і функцій суверенної держави Україні потрібні значні суми фінансових ресурсів, основним джерелом яких в

Податкове право – Бандурка О. М. – 1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Одна з проблем юридичного визначення податку полягає в тому, що в теорії та практиці оподаткування термін “податок” вживається у різних значеннях. При широкому підході до складу платежів податкової системи відносяться будь-які вилучення коштів у

Податкове право – Бандурка О. М. – 2. ПОДАТКОВЕ ПРАВО ТА ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Податкове право є складним правовим інститутом, що регулює основи формування дохідної частини бюджетної системи країни, тобто регулює лише відносини, що пов’язані з рухом грошових коштів від платників податків і зборів до бюджетів відповідного рівня.

Податкове право – Бандурка О. М. – 3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Відомо, що адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших ознак держави та необхідною умовою її існування. Адміністрування (від англ. “administration”) означає управління, організація, виконання, здійснення, нагляд (контроль); у широкому розумінні, це – організаційно-розпорядча

Податкове право – Бандурка О. М. – 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

4.1. Податок на додану вартість Податок на додану вартість (далі ПДВ) є непрямим податком, що включається з ціну товару та представляє собою частину приросту вартості, що утворюється на всіх стадіях їх просування – від

Податкове право – Бандурка О. М. – 4.1. Податок на додану вартість

4.1. Податок на додану вартість Податок на додану вартість (далі ПДВ) є непрямим податком, що включається з ціну товару та представляє собою частину приросту вартості, що утворюється на всіх стадіях їх просування – від

Податкове право – Бандурка О. М. – 4.2. Порядок справляння акцизного податку

Акцизи – це непрямі податки, що включаються у ціну товару і сплачуються покупцями. Як правило, вони встановлюються на дефіцитну і високорентабельну продукцію, призначену для населення, виробництво якої, як правило, є монополією держави. Акцизний податок

Податкове право – Бандурка О. М. – 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

В Україні існує два види прибуткового податку: податок підприємств та податок на дожди фізичних осіб. Пріоритетне значення сьогодні з нашій країні надається податку на прибуток підприємств, що є даниною традиціям колишнього СРСР, коли основними

Податкове право – Бандурка О. М. – 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКІВ З НАСЕЛЕННЯ

6.1. Податок з доходів фізичних осіб Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Платниками цього податку є: А)

Податкове право – Бандурка О. М. – 6.1. Податок з доходів фізичних осіб

6.1. Податок з доходів фізичних осіб Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку регулюється розділом IV Податкового кодексу України. Платниками цього податку є: А)

Податкове право – Бандурка О. М. – 6.2. Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)

Об’єктом оподаткування фізичних осіб-підприємців Є Чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої особи. Оподатковуються доходи фізичних осіб-підприємців,

Податкове право – Бандурка О. М. – 6.3. Напрямки реформування системи спрощеного оподаткування фізичних осіб

У прийнятому у 2010 році Податковому кодексі України було практично збережена спрощена податкова система для суб’єктів малого підприємства, що майже без змін діяла з 1998 року. Тому у травні 2011 року Урядом країни було

Податкове право – Бандурка О. М. – 7. ПОДАТКИ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ

7.1. Плата за землю Використання землі в Україні є платним. Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати. Стягнення плати за землю регулюється Земельним кодексом України та розділом XIII Податкового кодексу

Податкове право – Бандурка О. М. – 7.1. Плата за землю

7.1. Плата за землю Використання землі в Україні є платним. Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати. Стягнення плати за землю регулюється Земельним кодексом України та розділом XIII Податкового кодексу

Податкове право – Бандурка О. М. – 7.2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Платниками збору за першу реєстрацію транспортних засобів Є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об’єктами оподаткування. Такими Об’єктами оподаткування Цим збором є: А) колісні транспортні засоби,

Податкове право – Бандурка О. М. – 8. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

8.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. Об’єктом

Податкове право – Бандурка О. М. – 8.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

8.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. Об’єктом

Податкове право – Бандурка О. М. – 8.2. Збір за місця для паркування транспортних засобів

Платниками збору Є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують або провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для

Податкове право – Бандурка О. М. – 8.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Платниками збору Є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують або провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для

Податкове право – Бандурка О. М. – 8.4. Туристичний збір

Туристичний збір Є місцевим збором, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Платниками збору Є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської,

Податкове право – Бандурка О. М. – 9. ЕКОЛОГІЧНІ ТА РЕНТНІ ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ

9.1. Екологічний податок Платниками екологічного податку Є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські

Податкове право – Бандурка О. М. – 9.1. Екологічний податок

9.1. Екологічний податок Платниками екологічного податку Є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські

Податкове право – Бандурка О. М. – 9.2. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку трубопроводами територією україни

Платниками рентної плати Є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України. Для нафти та нафтопродуктів об’єктом оподаткування Є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією

Податкове право – Бандурка О. М. – 9.3. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні

Платниками рентної плати Є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України. Для нафти та нафтопродуктів об’єктом оподаткування Є їх фактичні обсяги, що транспортуються територією

Податкове право – Бандурка О. М. – 9.4. Плата за користування надрами

Плата за користування надрами – загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді: А) плати за користування надрами для видобування корисних копалин; Б) плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Платниками

Податкове право – Бандурка О. М. – 10. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

10.1. Фіксований сільськогосподарський податок Платниками фіксованого сільськогосподарського податку Можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення,

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.1. Фіксований сільськогосподарський податок

10.1. Фіксований сільськогосподарський податок Платниками фіксованого сільськогосподарського податку Можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення,

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.2. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію

Платниками збору У вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ

Платниками збору У вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.4. Збір за користування радіочастотним ресурсом україни

Платниками збору У вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є оптовий постачальник електричної енергії та виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.5. Збір за спеціальне використання води

Платниками збору Є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи

Податкове право – Бандурка О. М. – 10.6. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Платниками збору Є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські

Податкове право – Бандурка О. М. – 11. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

11.1. Організація податкового контролю Податковий контроль – це сукупність заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових

Податкове право – Бандурка О. М. – 11.1. Організація податкового контролю

11.1. Організація податкового контролю Податковий контроль – це сукупність заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових

Податкове право – Бандурка О. М. – 11.2. Засоби забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків

Основними засобами забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків Є: – податкова застава; – поручительство; – адміністративний арешт майна; – примусове стягнення коштів та продаж майна, що перебуває у податковій заставі. Податкова застава Є одним

Податкове право – Бандурка О. М. – 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

12.1. Податкові правопорушення та їх види Будь яке правопорушення, у тому числі податкове, з точки зору юридичної науки, має певні ознаки, або складові частини правопорушення. Відсутність хоча б одного з цих елементів не дає

Податкове право – Бандурка О. М. – 12.1. Податкові правопорушення та їх види

12.1. Податкові правопорушення та їх види Будь яке правопорушення, у тому числі податкове, з точки зору юридичної науки, має певні ознаки, або складові частини правопорушення. Відсутність хоча б одного з цих елементів не дає

Податкове право – Бандурка О. М. – 12.2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства

Відповідно до статті 106 Податкового кодексу України, Податковими правопорушеннями Є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або

Податкове право – Бандурка О. М. – Рекомендована література

1. Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142. 2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38 –