Податкове право – Бандурка О. М. – 6.2. Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)

Об’єктом оподаткування фізичних осіб-підприємців Є

Чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої особи.

Оподатковуються доходи фізичних осіб-підприємців,

Отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності за ставками 15 та 17 відсотків.

Для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого, як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу). Не належить до витрат фізичної особи – підприємця вартість придбаного рухомого і нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації, у разі, якщо таке майно придбане до державної реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та/або не використовується в такій діяльності.

Фізичні особи – підприємці подають до органу державної податкової служби податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Авансові платежі З податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи та суми плати за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в розрахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку.

У разі, якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими для платників податку – фізичних осіб.

Фізична особа – підприємець вважається податковим агентом працівника – фізичної особи, яка перебуває з нею у трудових, цивільно-правових відносинах, або будь-якої іншої фізичної особи щодо будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) на користь такої особи.

Фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом державної податкової служби України.

Також фізичні особи – підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій згідно з Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що постають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Цей обов’язок поширюється і на іноземців та осіб без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України і, відповідно, є резидентами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Податкове право – Бандурка О. М. – 6.2. Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування)