Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

8.1. Аналіз роботи системи електронних платежів НБУ, Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та шляхи їх удосконалення

Варто акцентувати увагу на аналізі статистичних даних роботи системи електронних платежів НБУ щодо переказу коштів між банками. Дані свідчать про те, що система протягом 9 місяців 2007 р. успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, повністю задовольняла потреби її учасників у переказі коштів, гарантувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів.

Станом на 1 жовтня 2007 р. учасниками СЕП були 1618 установ, із них:

– 173 – банки України;

– 1382 – філії банків України;

– 28 – органи Державного казначейства України;

– 35 – установи Національного банку України.

Порівняно а аналогічним періодом 2006 p. загальна кількість учасників зменшилась на 26 одиниць (унаслідок зменшення кількості філій банків – учасників СЕП).

Протягом 9 місяців 2007 р. послугами СЕП у режимі реального часу користувалися 576 учасників цієї системи, зокрема, 171 банк та 343 філії банків, 28 органів Державного казначейства України, в той час, як за аналогічний період 2006 р. ця кількість становила лише 137 установ.

Учасники системи, враховуючи свої потреби, самостійно визначаються щодо роботи в СЕП (працювати за незалежним чи за консолідованим кореспондентським рахунком). Станом на 1 жовтня 2007 р. за незалежним кореспондентським рахунком працювало 216 установ (у тому числі 100 банків), що складало 13 % від загальної кількості учасників системи. Ними за 9 місяців 2007 р. виконано 26 737 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 1017 706 млн грн, що відповідно на 41 % та 72 % більше таких самих показників порівняно з аналогічним періодом 2006 р. Решта учасників СЕП, а саме 1402 (у тому числі 73 банки), станом на 1 жовтня 2007 р. працювали за консолідованим кореспондентським рахунком.

Платіжні системи   Вовчак О. Д.   Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Розподіл учасників системи за моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку був такий (рис. 8.1):

– за моделлю 3 працювало 1042 банківських установ;

– за моделлю 4 працювала 251 банківська установа;

– за моделлю 7 працювала 81 банківська установа;

– за моделлю 8 працювало 28 інших установ.

За 9 місяців 2007 р. учасниками системи виконано 232 058 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 3 851 098 млн грн, що відповідно на 13 % та 36 % більше, ніж за аналогічний період 2006 р. Основними користувачами СЕП були банки України, ними за 9 місяців 2007 р. здійснено 210 090 тис. початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 3 201 756 млн грн.

Завантаженість СЕП за режимами функціонування була такою:

– початкові платежі в файловому режимі – 229 357 тис. шт.;

– початкові платежі в режимі реального часу – 1146 тис. шт.

Платіжні системи   Вовчак О. Д.   Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Крім того, здійснено 1555 тис. електронних розрахункових повідомлень, які несуть інформацію щодо переказу коштів, але не супроводжуються їх рухом. Порівняно з аналогічним періодом 2006 р. кількість початкових платежів та електронних розрахункових документів, виконаних через СЕП у файловому режимі, збільшилась у 1,1 рази (рис. 8.2), а в режимі реального часу – у 164 рази (рис. 8.3).

Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників СЕП протягом 9 місяців 2007 р. коливався від 0,58 до 0,80.

Особливу увагу варто приділити поточному стану впровадження Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та основним її завданням. НСМЕП була впроваджена в промислову експлуатацію Національним банком України 22 листопада 2004 р. після завершення проведення пілотного проекту. Членами НСМЕП є 39 банків та УДППЗ “Укрпошта”. Банками – членами НСМЕП емітовано понад 1,7 млн карток, встановлено близько 4,3 тис. платіжних терміналів і банкоматів. Загальні наростаючі обіги в НСМЕП станом на 10 грудня 2007 р. склали 50 005 988 918,00 грн, з них міжбанківські – майже 1,2 млрд. грн.

Основними завданнями програми розвитку НСМЕП є:

1) збільшення частки безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток порівняно з розрахунками готівкою;

2) збільшення частки безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток, які найбільш повно відповідають вимогам безпеки (смарт-картки), у загальному обсязі операцій, що здійснюються з використанням платіжних карток в Україні;

3) досягнення за кількісними та якісними показниками роботи НСМЕП рівня платіжної системи загальнодержавного значення;

4) збільшення інвестиційних можливостей банківської системи шляхом залучення коштів населення на банківські рахунки;

5) зменшення суспільних витрат на підтримку готівкового грошового обігу шляхом упровадження масових безготівкових розрахунків населення у сфері торгівлі та послуг в Україні;

6) забезпечення державної підтримки діяльності НСМЕП.

Платіжні системи   Вовчак О. Д.   Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ