Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 5. СПЕЦИФІКА ДІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

5.1. Загальні відомості про зарубіжні платіжні системи

Система “Фед Уайр” (Fedwire) – комунікаційна система, якою володіє і керує Федеральна резервна система США. Для проведення операцій за цією системою 12 федеральних резервних банків об’єднані між собою і функціонують як єдине ціле. Переказ коштів через “Фед Уайр” здійснюється у формі валових розрахунків у реальному часі, коли відправник коштів ініціює переказ. Учасники “Фед Уайр” можуть переказувати кошти на рахунок іншої установи у федеральному резервному банку як на користь установи-отримувача, так і на користь третьої установи (установи кореспондента, корпорації або приватної особи).

Необхідно звернути увагу на систему міжбанківських клірингових розрахунків США ЧІПС (CHIPS) та технологію здійснення розрахунків через цю систему. ЧІПС – міжбанківська платіжна система, платіжні операції в якій здійснюються на багатосторонній основі, а розрахунки за чистими зобов’язаннями здійснюються в кінці дня.

Учасниками ЧІПС можуть бути комерційні банки, корпорації, інвестиційні компанії відповідно до законів штату Нью-Йорк про банківську діяльність, банківські філії будь-якої банківської установи, що має контору в Нью-Йорку.

Банк, який не є учасником системи, повинен звернутися до послуг учасника ЧШС як свого кореспондента або агента. Платежі за системою ЧШС пов’язані, в основному, з міжбанківськими операціями міжнародного характеру, включаючи доларові платежі за угодами з іноземною валютою, з розміщенням і виплатою прибутків за цінними паперами в євродоларах. Нью-йоркська асоціація клірингових палат складається з 11 найбільших банків Нью-Йорка, кожен з яких є представником у комітеті клірингової палати, що встановлює правила функціонування ЧШС. Обов’язковою вимогою допуску установ, які не є учасниками асоціації, до участі в системі ЧШС є їхня згода дотримуватися правил системи.

Важливо знати суть автоматизованої системи клірингових розрахунків Великої Британії ЧАПС (CHAPS), її функціонування та порядок здійснення розрахунків. ЧАПС – електронна міжбанківська система переказу безвідкличних, гарантованих та безумовних кредитових переказів у фунтах стерлінгів з одного розрахункового банку іншому розрахунковому банку протягом одного дня. Система здійснює розрахунки на всій території Великої Британії та об’єднує в єдину мережу 16 лондонських банків, у тому числі – банк Англії. Система ЧАПС – це розподілена мережа, в якій електронні платіжні повідомлення передаються безпосередньо від члена системи розрахунків – відправника до члена системи розрахунків – отримувача, не проходячи через центральний пункт обробки або клірингову палату.

Потрібно зазначити важливість ознайомлення зі Швейцарською міжбанківською кліринговою системою ШМКС (SIC), з метою її функціонування та з технологією здійснення розрахунків. ШМКС здійснює остаточні та безвідкличні платежі у швейцарських франках з використанням коштів, що знаходяться в Швейцарському Національному банку. Метою функціонування ШМКС є:

– зниження кредитних ризиків;

– усунення овердрафтів на рахунках у Швейцарському Національному банку;

– прискорення розрахунків;

– спрощення процесу управління грошовими потоками.

Вивчення теми потребує висвітлення основних принципів організації та видів операцій системи міжнародних автоматизованих розрахунків ТАРГЕТ (TARGET). Центральні банки країн Європейського економічного союзу для задоволення потреб єдиної грошової політики створили систему ТАРГЕТ, яка дозволяє швидко та безпечно здійснювати платіжні операції між Європейським центральним банком та банківською системою.

Варто зосередити увагу на застосуванні чекового клірингу в розрахункових палатах США. При використанні механізму місцевого клірингу банки обмінюються чеками через розрахункову палату і здійснюють один остаточний платіж за підсумками балансу розрахунків за день.

Необхідно знати загальні відомості про систему термінових міжнародних грошових переказів “Вестерн Юніон” (Western Union). Компанія “Вестерн Юніон” заснована в 1851 р. у Нью-Йорку і надає послуги з переказу коштів. Ця система здійснює швидкий переказ коштів із використанням сучасних засобів зв’язку. Перекази здійснюються між фізичними особами без відкриття банківських рахунків. У багатьох країнах при відправленні грошового переказу за додаткову плату клієнт може скористатися такими видами послуг на свій вибір:

– доставкою чека за адресою;

– повідомленням телефоном;

– повідомленням (до 20 слів) з переказом;

– контрольним питанням (не більше чотирьох слів).

У нашій країні компанія “Вестерн Юніон” почала свою активну діяльність з 1994 р. Відправлення і виплата грошових переказів здійснюється в доларах США. Оплата грошового переказу здійснюється відправником відповідно до тарифів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – Тема 5. СПЕЦИФІКА ДІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ