Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА4. СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ

4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

4.1.1. Мета створення та структура НСМЕП

4.1.2. Платіжна картка НСМЕП

4.1.3. Система Інтернет-платежів НСМЕП

4.1.4. Нормативна база НСМЕП 4.2. Платіжна система УкрКарт

4.2.1. Структура та функції платіжної системи

4.2.2. Процесинговий центр

4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

4.2.4. Механізм взаємодії зарплатных проектів та його переваги

4.2.5. Управління ризиками

4.2.6. Принципи роботи УкрКарт

4.1. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)

НСМЕП – внутрішньодержавна банківська багато емітент-на платіжна система масових платежів, яка була створена за підтримки і за ініціативою Національного банку України, де розрахунки за товари і послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком України.

Діяльність НСМЕП регламентована Правилами Національної системи масових електронних платежів, затвердженими Постановою НБУ №620 від 10 грудня 2004 року і призначена для виконання переказу коштів за операціями, що Ініційовані із застосуванням платіжних карток, та гарантування високої безпечності, надійності, швидкості та економічної ефективності виконання операцій Із застосуванням платіжних карток.

Правила визначають загальні принципи побудови НСМЕП, її організаційну структуру, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, взаємовідносини між її членами та учасниками, загальну технологію роботи в НСМЕП, порядок використання платіжних карток, загальні правила документообігу і здійснення розрахунків, порядок вирішення спорів, систему безпеки,

У кінці 90-х років НБУ розробив концепцію розвитку національної системи масових електронних платежів, яка була спрямована на поліпшення структури грошового обігу в Україні за рахунок розбудови масових безготівкових платежів з використанням платіжних інструментів і скорочення частки готівкових розрахунків.

Система стартувала в пілотному режимі у вересні 2000 року, і переведена в режим промислової експлуатації в грудні 2004 року.

Банки до системи залучалися на пільгових умовах. Такі банки, як “Імексбанк” (м. Одеса), ,,Експрес-Банк” (м. Київ), “Грант”, “Мега-Банк”, (м. Харків) першими вступили до системи і розпочали емісію національних карток. Найактивніше система розвивалася в Одесі й Харкові.

Створення Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) в Україні за своєю масштабністю, складністю та витратами значно перевищує існуючу систему електронних платежів (СЕП) міжбанківського рівня. Тому НБУ була розроблена нова політика для створення цієї системи. Основні положення цієї політики полягають в тому, що:

– створення і функціонування НСМЕП засноване на залученні як державних так і недержавних джерел фінансування;

– НБУ координує виконання всіх робіт по створенню НСМЕП, а фінансує виконання тільки найбільш важливих їх частин (розрахункового банку, головного і регіональних процесингових центрів, центру генерації ключової інформації, центру ініціалізації та системної персоналізації карток) та розробку і супровід програмного забезпечення модулів безпеки системи;

– у створенні НСМЕП бере участь багато фірм на конкурентній основі;

– власниками елементів НСМЕП можуть бути різні суб’єкти господарської діяльності.

Реалізація цих положень полягає в тому, що НБУ розробляє загальну концепцію НСМЕП, силами своїх фахівців розробляє програмно-технічні рішення для верхнього рівня системи (розрахункового банку, процесингових центрів, системи безпеки), нормативну базу, фінансує роботи по створенню програмного забезпечення смарт-карток, розробляє вимоги для інших елементів системи.

Реалізація програмно-технічних комплексів банківського рівня, програмного забезпечення терміналів, банкоматів, взаємодії торгових терміналів з торговими системами виконується іншими фірмами. При цьому за ними залишається право власності, НБУ тільки контролює виконання вимог специфікацій і дає право на використання цих рішень в НСМЕП.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – ТЕМА4. СИСТЕМИ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЇХ РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ