Платіжні системи – Пиріг С. О. – Тема 5. ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ

5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем міжбанківських розрахунків

5.2. Система електронних міжбанківських платежів НБУ

5.2.1. Завдання та функції СЕП НБУ

5.2.2. Структура СЕП НБУ

5.2.3. Організація роботи ВПС

5.2.4. Обмін платіжними документами в СЕП

5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів

5.2.6. Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕМП

5.3. Захист електронних банківських документів в системі електронних міжбанківських платежів НБУ

5.1. Загальні вимоги щодо функціонування систем між банківських розрахунків

В Україні відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” можуть створюватися системи міжбанківських розрахунків, які призначені для переказу грошей у межах України між банківськими установами для виконання зобов’язань їх клієнтів, а також власних зобов’язань цих банківських установ. Порядок діяльності системи міжбанківських розрахунків визначається її правилами, встановленими платіжною організацією цієї системи та узгодженими з Національним банком. Для їх узгодження платіжна організація подає до Національного банку (на Ім’я заступника Голови, до функціональних обов’язків якого належить загальне керівництво з питань функціонування платіжних систем в Україні) викладені державною мовою три прошиті та засвідчені на звороті відбитком печатки копії Правил діяльності системи міжбанківських розрахунків.

Правила мають встановлювати: – правову базу, на підставі якої платіжна організація має забезпечувати діяльність платіжної системи;

– організаційну структуру системи міжбанківських розрахунків;

– умови членства, порядок вступу та виходу із системи;

– порядок урегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами системи своїх зобов’язань та порядок вирішення спорів;

– управління ризиками в системі та систему страхування;

– перелік платіжних інструментів, що використовуються в системі для ініціювання переказу грошей, їх форми та порядок застосування;

– принцип виконання документів на переказ грошей та їх відкликання;

– порядок завершення міжбанківського переказу, технологію та регламент проведення розрахунків, порядок проведення реконсиляції;

– порядок використання програмно-технічних засобів, систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв’язку;

– технологію формування, порядок та строки зберігання архівів електронних банківських документів і баз даних, а також процедуру знищення інформації щодо проведення переказу грошей, терміни зберігання якої закінчилися;

– порядок резервування та відновлення функціонування системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

– інші положення, визначені платіжною організацією. Визначений платіжною організацією порядок функціонування

Системи міжбанківських розрахунків, засоби формування і оброблення документів на переказ, що використовуються у системі, мають забезпечувати цілісність та конфіденційність інформації, своєчасне завершення щоденної обробки платежів, високий рівень безпеки й операційної надійності системи, відновлення роботи системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій. Взаємовідносини в системі міжбанківських розрахунків регулюються договорами, укладеними відповідно до законодавства України.

Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізити та порядок оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, які визначені нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Банківські установи здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними на підставі:

– паперових розрахункових документів клієнтів та банківської установи;

– електронних розрахункових документів, отриманих засобами автоматизованих систем від клієнта – ініціатора переказу та отриманих засобами внутрішньобанківської платіжної системи (ВПС) від філії банку;

Електронних розрахункових документів, автоматично сформованих системою автоматизації банку (САБ) за умовами договорів або згідно з потребою банківської установи;

– електронних розрахункових документів, отриманих засобами інших платіжних систем, телекомунікаційних систем, інших засобів зв’язку за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації тощо.

Міжбанківський електронний розрахунковий документ має містити такі обов’язкові реквізити: назву та номер; дату складання (число, місяць, рік); ознаку дебет/кредит; суму, код платника, назву платника, рахунок платника; код банку платника; код отримувача, назву отримувача, рахунок отримувача; код банку отримувача; призначення платежу, електронний цифровий підпис (ЕЦП); ідентифікатор ключа, що використовується для накладення ЕЦП; технологічні реквізити (відмітку про час обробки документа тощо).

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися:

– засобами системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ);

– засобами власної внутрішньобанківської платіжної системи (ВПС);

– через встановлення прямих кореспондентських відносин між банками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – Тема 5. ЕЛЕКТРОННІ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ В УКРАЇНІ