Платіжні системи – Пиріг С. О. – 6.1. Міжнародна електронна система SWIFT

6.1. Міжнародна електронна система SWIFT

6.2. Міжнародна платіжна система TARGET

6.3. Міжнародна платіжна система TOPAZ

6.4. Міжнародна платіжна система INTERNET

6.5. Європейська міжнародна асоціація (ЄМА)

6.6. Необхідні умови ефективного функціонування платіжних систем

6.1. Міжнародна електронна система SWIFT

Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT (абревіатура утворена першими літерами англійської назви Society for WordWide Interbank Financial Telecommunikations), засноване у травні 1973 p. у Брюсселі, Система СВІФТ – одна з найвідоміших комп’ютерних мереж, які було створено з ініціативи фінансових організацій.

Основними напрямками її діяльності є надання оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного та захищеного від несанкціонованого доступу телекомунікаційного обслуговування для банків і проведення робіт із стандартизації форм і методів обміну фінансовою інформацією.

Відповідно до бельгійського законодавства зареєстровано акціонерне співтовариство SWIFT, метою якого банкіри визначили дослідження, розробку, запровадження, експлуатацію, удосконалення і розвиток системи, яка дає змогу передавати дані, пов’язані з міжнародним обігом, а також банківську інформацію будь-якого виду та змісту.

Автоматизація банківських процесів на міжнародному рівні дає

Змогу:

– здійснити без паперові платіжні операції з мінімальним залученням праці людей і скороченням операційних витрат;

– прискорити обмін інформацією між банками держав за допомогою телекомунікаційних ліній зв’язку;

– мінімізувати типові види банківського ризику (втрата документів, помилкова адресація, фальсифікація платіжних документів та Ін.).

Важливо те, що SWIFT не виконує клірингових функцій, вона є лише міжбанківською комунікаційною мережею. Платіжні доручення, передані мережею SWIFT, обліковуються у формі переказу за відповідними рахунками “Ностро” і “Лоро”, як і при використанні традиційних платіжних документів.

У кожній країні, де запроваджується система SWIFT, товариство створює свою регіональну адміністрацію. В Україні ЇЇ функції виконує телекомунікаційна компанія, яка, проте, не обмежується управлінськими питаннями, а й консультує щодо закупівлі обладнання, організовує курси з підготовки персоналу та ін.

Робота в мережі SWIFT дає користувачам певні переваги:

– система гарантує абсолютну безпеку платежів багаторівневою комбінацією фізичних, технічних і організаційних методів захисту, повну збереженість та секретність інформації;

– скорочення операційних витрат порівняно з телексним зв’язком та телеграфом;

– надійність передачі повідомлень;

– швидку доставку повідомлень у будь-яку точку світу, час доставки від 1 до 20 хв., тобто в режимі реального часу;

– підвищення ефективності роботи банку як наслідок високої автоматизації та уніфікації повідомлень;

– дає змогу вести контроль та аудит усіх платежів і розпоряджень, що проходять через мережу, подання точних звітів завдяки міжнародній практиці ведення обліку і документації;

– підвищення конкурентоспроможності банків – учасників SWIFT;

– гарантування своїм членам фінансового захисту у випадку перебоїв у роботі мережі. SWIFT бере на себе виплату всіх прямих і наступних витрат, яких зазнав клієнт через запізнення платежу.

Недоліком системи SWIFT є надзвичайно висока сума витрат для вступу до мережі, що створює проблеми для середніх та малих банків.

Членами SWIFT можуть бути країни та їхні банківські установи, які уповноважені виконувати міжнародні банківські операції й перебувають у країні, яка має регіональний процесинговий центр SWIFT.

Усі платіжні інструкції та інші повідомлення в SWIFT провадяться вустандартизованому форматі, що спрощує автоматизовану обробку документів і дає змогу уникнути помилок і розбіжностей у традиціях щодо оформлення в різних країнах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 6.1. Міжнародна електронна система SWIFT