Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів

Система термінових переказів Національного банку (СТП) складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі реального часу з індивідуальною обробкою міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання грошей з кореспондентського рахунку банківської установи (платника) та зарахування грошей на кореспондентський рахунок банківської установи (отримувача) виконується одночасно.

Обов’язковою умовою для підключення банку до СТП є робота цього банку в СЕП.

Необхідними умовами для підключення банку до СТП є:

– організаційна, функціональна та технологічна готовність банку;

– підключення банку до інформаційної мережі відповідно до вимог Національного банку;

– наявність договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі термінових переказів Національного банку України, який банк укладає з ЦРП [7].

Для підключення банку до СТП необхідно надіслати на адресу територіального управління за місцем розташування банку, що підключається, клопотання про необхідність підключення до СТП, у якому мають міститися наступні реквізити:

> Назва учасника СЕМП.

> Код банку учасника СЕМП.

> Код валюти.

> Ідентифікатор у СЕМП.

> Адреса в системі ЕП.

> Код банку юридичної особи.

> N моделі.

> Код банку уповноваженої установи.

> Режим роботи в СТО.

> Дата внесення змін.

На підставі цього клопотання територіальне управління надсилає до ЦРП повідомлення про включення банку до учасників СТО.

ЦРП вносить до довідника банківських установ – учасників СЕМП відповідну позначку щодо участі банку у СТП і надсилає програмне забезпечення та технологічні вказівки щодо підключення банку до СТП індивідуально кожному учаснику.

Учасник СТО через АРМ-СТП може встановлювати зв’язок із СТО та виконувати операції в СТП у будь-який час у межах регламенту роботи СЕМП; виконувати трансакції через СТП; установлювати ліміти технічних рахунків, початкових та відповідних оборотів підпорядкованих йому філій у системі моніторингу технічних рахунків (СМТР); одержувати через СТО довідкову інформацію про перелік учасників СЕМП та режим їх роботи, стан власного технічного рахунку і про стан технічних рахунків своїх філій, власні трансакції та технічні проводки, трансакції та технічні проводки своїх філій.

Учасники СТП обмінюються інформацією з СМТР через №Ш_КЕТ (програмно-технічний комплекс призначений для обміну інформацією між учасниками СТП та СМТР) за протоколом ТСР/ІР. Одиниця обміну інформацією формується у вигляді пакета-запиту учасника СТП. За підсумками обробки пакета-запиту NBU_NЕТ готує та відправляє ініціатору запиту пакет-відповідь, що містить інформацію про виконання чи невиконання запиту. Тип пакета визначається за реквізитом “категорія” (значення якої може бути від 1 до 4), який зазначається в назві кожного пакета-запиту і свідчить про його призначення.

Пакет-запит категорії 1 призначений для проведення трансакції через СТП. Пакет-запит категорії 2 призначений для встановлення лімітів, обмежень тощо. Пакет-запит категорії 3 або 4 призначений для отримання інформації від СТП. Тип пакета-відповіді повинен збігатися з типом відповідного пакета-запиту [7].

Пакети-запити щодо виконання/отримання трансакцій, установлення лімітів/обмежень учасники СТП формують засобами САБ І передаються до NBU_NЕТ через АРМ-СТП. Учасники СТП повинні забезпечувати послідовний обмін пакетами з NBU_NЕТ, тобто наступний пакет-запит може бути відправлений до NBU_NЕТ лише після отримання пакета-відповіді на попередній запит [7].

Трансакція буде здійснена через СТП, якщо:

– СТО перебуває в загальному режимі роботи;

– поточне значення технічного рахунку (з урахуванням установлених лімітів) банку дає змогу виконати трансакцію;

– банки, між якими виконується трансакція, є учасниками СТП;

– АРМ-2, що обслуговують банки, між якими проводиться трансакція, забезпечує приймання файла початкових платежів від банку в СЕП у межах поточного значення його технічного рахунку з урахуванням оборотів, проведених за цим рахунком через СТП.

Трансакція, ініційована територіальним управлінням, здійснюється незалежно від того, чи є банківська установа, її одержувач учасником СТП.

У кінці банківського дня інформація про розрахунки, що здійснені через СТП, передається засобами СЕП до територіального управління для відображення їх на кореспондентських рахунках учасників СТП. Після чого АРМ-1 надає учасникам СЕМП файл V з переліком трансакцій, відображених за їх технічними рахунками. Необхідною умовою завершення в САБ банківського дня учасника СЕМП є звіряння трансакцій з файлом V (файл V може містити інформацію від АРМ-2 про стан технічного рахунку учасника СЕП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СЕП, або інформацію від АРМ-1 про стан технічного рахунку СТП за підсумками банківського дня з переліком відображених за технічним рахунком міжбанківських електронних розрахункових документів, які оброблені засобами СТП). Якщо трансакції не були прийняті банківською установою протягом банківського дня, банківська установа має прийняти їх на підставі файла V та відобразити на рахунках у САБ у цей банківський день.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 5.2.5. Організація роботи в системі термінових переказів