Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

УкрКарт-Стандарт – картка, яка обслуговується в еквайринговіЙ мережі платіжної системи на всій території України (рис. 4.8). Це класичний дебетовий картковий продукт з обов’язковим використанням PIN-коду. Власник платіжної картки має можливість розраховуватися за послуги та отримувати готівку в межах коштів, що знаходяться на його картковому рахунку.

Картки УкрКарт-Стандарт мають право емітувати усі банки, які є учасниками платіжної системи УкрКарт.

За бажанням банків-учасників картка може здобувати додаткові можливості:

– встановлення овердрафта;

– оплата комунальних платежів і послуг зв’язку через банкомат;

– зміна картодержателем PIN-коду картки через банкомат.

Co-brand картка УкрКарт-Maestro поєднує в собі характеристики локальної і міжнародної картки і обслуговується на інфраструктурах двох платіжних систем: УкрКарт та MasterCard Int (рис. 4.9).

Картка надає її власникові наступні переваги:

– значно розширюється географія прийому карток;

– наявність co-brand картки УкрКарт-Maestro дозволяє її власникові обслуговуватися в еквайринговій мережі платіжної системи УкрКарт з мінімальними комісіями.

Картки УкрКарт-Maestro можуть емітувати банки, які є учасниками двох платіжних систем MasterCard mt та УкрКарт.

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів

УкрКарт-Чек – передплачена платіжна картка. Зручність такої послуги полягає в тому, що картка не має потреби у відкритті рахунку в банку, а процедура отримання платіжної картки займає мінімальний час. УкрКарт-Чек обслуговується в усіх банкоматах платіжної системи УкрКарт.

Картки платіжної системи УкрКарт відповідають усім вимогам міжнародних стандартів і базуються на технічних специфікаціях міжнародних платіжних систем MasterCard Int та Visa Int

Інтеграція з міжнародними платіжними системами MasterCard Int та Visa Int

Як правило, початковий етап роботи банку дозволяє його вступ у платіжну систему УкрКарт, видання карток з логотипом УкрКарт та підключення до процесингового центру початкової інфраструктури банку. Після цього банк починає обслуговування своїх карток на всій інфраструктурі платіжної системи УкрКарт.

Участь банку в платіжній системі УкрКарт не виключає його подальшу роботу в міжнародних платіжних системах за одним з наступних варіантів:

Агент – підписання агентської угоди з банком-спонсором і початок обслуговування еквайрингових операцій по видачі готівки з використанням міжнародних пластикових карток на своїй інфраструктурі.

Асоційований член – одержання ліцензії на асоційоване членство в міжнародній платіжній системі дозволяє банкові [33]:

– видавати міжнародні карткові продукти, також допускається емісія co-brand карток з логотипом УкрКарт;

– виконувати еквайрингове обслуговування на своїй інфраструктурі. Сертифікація процесингового центра УкрКарт у трьох платіжних

Системах зробила можливим надати ринку України унікальну послугу обслуговування на одному термінальному пристрої карток трьох платіжних систем: УкрКарт, MasterCard Int. та Visa Int.

4.2.4. Механізм взаємодії зарплатных проектів та його переваги

Учасниками зарплатного проекту виступають три сторони:

– банк;

– підприємство, на якому банк впроваджує зарплатний проект;

– платіжна система УкрКарт.

Банк, який запроваджує на підприємстві зарплатний проект, неодмінно повинен бути банком-учасником платіжної системи УкрКарт. Якщо рахунки підприємства знаходяться в іншому банку, підприємству достатньо відкрити свій рахунок в банку, із яким підписана угода на впровадження зарплатного проекту. Відносини між підприємством та банком визначаються договором, в якому сторони визначають: тарифи й комісії за банківське обслуговування, умови отримання платіжних карток, порядок безготівкового зарахування зарплати на співробітників підприємства на їх картрахунки.

Залежно від того, яку картку отримують співробітники (платіжної системи УкрКарт або co-brand картку платіжних систем MasterCard Int та УкрКарт), вони обслуговуються відповідно в мережі УкрКарт або в мережах обох платіжних систем УкрКарт та MasterCard Int

У дні зарахування зарплати (авансу) бухгалтерія підприємства виконує безготівкове перерахування зарплати в банк і надає електронний реєстр отримувачів. Банк здійснює зарахування зарплати співробітникам підприємства на карткові рахунки відповідно до наданого реєстру й забезпечує інкасацію й поповнення грошової маси у банкоматі.

Економічні вигоди учасників проекту

Для банку:

У залучення додаткових грошових ресурсів;

> отримання банком від підприємства прибутку у вигляді відсотків за зарахування коштів на рахунки співробітників підприємства.

Для підприємства:

> скорочення витрат, пов’язаних з одержанням, збереженням і видачею заробітної плати через касу підприємства;

> можливість відкриття кредитної лінії у банку за пільговими тарифами за рахунок фонду заробітної плати співробітників;

> автоматизація процесу зарахування зарплати;

> спрощення процедури видачі зарплати;

> працівники, які були відсутні в день видачі зарплати, отримають її через банкомат у будь-який час;

> можливість надання картці статусу кредитної за умов надання банком овердрафта;

> картка може бути використана як засіб ідентифікації працівників;

> з’являється можливість відкриття корпоративних карт підприємства (наприклад, купівля бензину для службового транспорту, представницькі витрати і т. п.);

У можливість разом із банком та платіжною системою побудувати дисконтну програму чи програму лояльності для своїх співробітників. Для працівників підприємства:

У одержання власником картки заробітної плати швидко та в зручний для нього час;

> можливість керування особовим рахунком за допомогою банкомата (наприклад, здійснення комунальних платежів і т. п.);

> безпека збереження грошей – у випадку втрати картки блокується доступ до картрахунку;

> нарахування банком відсотків на середньомісячний залишок коштів на картковому рахунку;

> можливість одержання додаткової картки (наприклад, сімейна

Картка).

Комунальні платежі

Платіжна система УкрКарт розробила для банків-учасників програмне забезпечення Card-PA Y. Впровадивши це програмне забезпечення, банк надає можливість своїм картодержателям виконувати безготівкові комунальні платежі через банкомати без відвідування банківських установ.

Учасниками системи “Безготівкові платежі через банкомат:

– банк-учасник УкрКарт;

– процесинговий центр УкрКарт;

– організації-одержувачі комунальних платежів;

– картодержателі.

Картодержатель, написавши заяву з проханням про надання даної послуги, може робити оплату таких платежів:

– квартплата;

– рахунок за електроенергію, газ, воду, огалення;

– телефонні рахунки;

– послуги операторів стільникового зв’язку;

– послуги кабельного телебачення;

– рахунки за послуги інтернет-провайдерів [33]. Підтвердженням платежу є чек банкомату, який надається

Безпосередньо при обслуговуванні. В разі необхідності також формується банківська виписка по картковому рахунку. SMS сервіс

Процесинговий центр УкрКарт надає можливість власникам карток одержувати оперативну інформацію за допомогою SMS про трансакції, які були виконані по їх картках.

Таким чином, власник картки одержує можливість контролювати факт здійснення трансакцій та невідкладно реагувати у разі здійснення шахрайської операції.

Сервіс реалізовано за допомогою продукту Proactive Risk Manager, який дозволяє в режимі реального часу аналізувати здійснення трансакцій та виділяти серед них потенційно шахрайські. Виявлені системою підозрілі трансакції додатково аналізуються службою безпеки. В разі необхідності “підозрілі” картки можуть бути заблоковані, що значно знижує втрати банків від шахрайства.

Proactive Risk Manager сертифікований VISA та MasterCard. Ця сертифікація дозволяє банкам-учасникам виконати всі обов’язкові вимоги міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard відносно керування ризиками [33].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.3. Технології та послуги карткових продуктів