Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт

4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт

Для створення Національної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги за допомогою пластикових карток у вересні 1995 року було створене акціонерне товариство “Українська національна розрахункова картка” (скорочено “УкрКарт’*). Фундаторами AT “УкрКарт” стали провідні комерційні банки України під егідою НБУ.

Платіжна система УкрКарт – це спільний проект національного масштабу, який створений зусиллями банків-учасників УкрКарт.

Цей проект дозволив банкам реалізувати себе у картковому бізнесі як повноправного учасника ринку. З першого ж дня роботи у платіжній системі банк починає працювати на себе, зникає потреба в реалізації агентських схем. Банк починає емісію власних (а не банка-спонсора) карток, які приймаються в усіх регіонах України на спільній інфраструктурі платіжної системи УкрКарт.

Основні напрямки діяльності компанії проведення розрахунків у міжбанківській платіжній системі УкрКарт і процесингове обслуговування операцій з використанням карток платіжних систем УкрКарт, MasterCard Int, Visa Int. як на території України, так і за її межами.

Основним завданням AT “УкрКарт” є розробка, впровадження і подальша експлуатація у ролі оператора загальнонаціональної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги, а також створення необхідної інфраструктури для обслуговування карток міжнародних платіжних систем (VISA, EUROPAY, Mastercard, AMERICAN EXPRESS і деяких інших). Проект реалізовувався товариством у співробітництві з Кабінетом Міністрів України, Національним банком, міжгалузевим НДІ “Ритм**, банками-акціонерами товариства та іншими зацікавленими організаціями, серед яких 75% – державні адміністрації, промислові і торговельні підприємства регіонів.

До складу платіжної системи входять платіжна організація, головний процесинговий центр УкрКарт, розрахунково-кліринговий центр, розрахунковий банк, банки-учасники, картодержателі, ретейлери та технологічні партнери (рис. 4.5), [33].

Функції учасників платіжної системи:

Платіжна організація УкрКарт виконує загальне управління платіжною системою, визначає порядок розрахунків за операції із застосуванням платіжних карток та відповідає за їх виконання,

Контролює виконання зобов’язань учасниками, забезпечує норма-тивно-правове функціонування платіжної системи.

Процесинговий центр УкрКарт ~ Головний процесинговий центр платіжної системи – уповноважений платіжною організацією центр, що надає проце-сингові послуги банкам-учасникам УкрКарт, здійснює маршрутизацію запитів/відповідей на авторизацію від/до інших процесингових центрів, проводить сертифікацію уповноважених процесингових центрів, веде бази даних банків-учасників та здійснює взаємодію з іншими учасниками за встановленим регламентом.

Розрахунково-кліринговий центр – підрозділ УкрКарт, який, відповідно до отриманої від процесингового центру інформації, виконує такі функції:

– формує клірингові звіти для проведення взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи;

– формує такі види звітів Очаші. НБУ. ЕМА та інЛ:

Платіжні системи   Пиріг С. О.   4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт

– виконує управління емісією;

– веде електронний документообіг.

Розрахунковий банк – уповноважений платіжною системою УкрКарт банк, що здійснює розрахунки між учасниками УкрКарт, відкриває кореспондентські рахунки банкам-учасникам платіжної системи, здійснює взаєморозрахунки між банками за інформацією, яку надає розрахунково-кліринговий центр, формує ліміт авторизації за кореспондентськими рахунками банків-учасників.

Функції розрахункового банку в платіжній системі УкрКарт виконує Український Професійний Банк.

Банк-учасник платіжної системи – фінансова установа, що відповідно до договору з платіжною організацією виконує зобов’язання по проведенню розрахунків за операції з застосуванням платіжних карток цієї системи, отримує Ліцензії від платіжної організації, здійснює емісію та/або еквайринг карток платіжної системи, розвиває платіжну систему банку на базі карткових продуктів, сертифікованих у платіжній системі УкрКарт.

Картодержатель використовує картки для проведення безготівкових розрахунків у підприємствах торгівлі та для одержання готівки через банкомати та термінальні пристрої.

Ретейлер здійснює прийом карток платіжної системи для розрахунків за надані товари та послуги під забезпечення банха-еквайра.

Технологічні партнери – уповноважені платіжною системою постачальники обладнання, виробники пластикових карток, провайдери зв’язку тощо.

Відносини між учасниками платіжної системи регулюються договорами. Усі права, обов’язки та функції кожного з учасників визначено правилами платіжної системи. Правила платіжної системи УкрКарт відповідають вимогам законодавства України та Постановам НБУ, що регламентують роботу платіжних систем. “Положення про платіжну систему УкрКарт” узгоджене з Національним банком України у вересні 2000 року. При складанні Правил роботи Платіжної системи УкрКарт, був використаний досвід роботи міжнародних платіжних систем, що дозволило, по-перше, уникнути помилок при формуванні платіжної, системи УкрКарт, по-друге, полегшило банкам-учасникам УкрКарт подальшу інтеграцію з міжнародними платіжними системами.

Відповідно з вимогами Visa, в березні 2003 року був завершений проект прямого підключення процесингового центру УкрКарт до мережі VisaNet. А 26 березня 2003 року платіжна система УкрКарт набула статусу міжнародної платіжної системи. Зміну статусу платіжної системи зроблено відповідно до закону “Про платіжні системи і переказ грошей в Україні”. УкрКарт була внутрішньодержавною платіжною системою і її картками обслуговувалися тільки на території України, а надання статусу міжнародної платіжної системи значно розширили можливості банків-учасників УкрКарт у наданні послуг своїм клієнтам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – 4.2.1. Структура та функції платіжної системи УкрКарт