Підручники для школярів та студентів

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Економічні погляди Стародавнього Риму

Результатом численних війн стало об’єднання в одній Римській державі величезних територій, поневолення багатьох племен та народів. Війни потребували постійного поповнення війська, що здійснювалося за рахунок залучення на службу селян, в результаті чого їх невеликі

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Економічні вчення античної Греції

Природно-географічні особливості Стародавньої Греції (численні маленькі острови, роз’єднані гірськими хребтами прибережні родючі землі на материках, безліч бухт і гаваней) зумовлювали певну відособленість грецьких общин одна від одної. їх розвиток відбувається у формі міст-держав (полісів).

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Китай

Економічна думка Стародавнього Китаю виникла і розвивалася в межах таких загальних філософських і політичних учень, як конфуціанство, даосизм, легізм і моїзм. Пануючим вченням було конфуціанство. Його засновником є Кун-Цзи або Конфуцій (551-479 рр. до

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавня Індія

Найбільш відомими пам’ятками Вавилона, країни, яка розташовувалася у межиріччі Тигру і Євфрату, були кодекси законів царя Ешнунни (XX ст. до н. е.), царя Ліпіт-Іштара (ХХ-ХІХ с. до н. е.) і царя Хаммурапі (XVIII ст.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Вавилон

Найбільш відомими пам’ятками Вавилона, країни, яка розташовувалася у межиріччі Тигру і Євфрату, були кодекси законів царя Ешнунни (XX ст. до н. е.), царя Ліпіт-Іштара (ХХ-ХІХ с. до н. е.) і царя Хаммурапі (XVIII ст.

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Стародавній Єгипет

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 2.1. Економічна думка Стародавнього Світу

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – Тема 2. Ранні економічні погляди

Економічні погляди та твори мислителів Стародавнього Сходу, Античного світу та середньовіччя не можуть вважатися науковими. Суттєво відрізняючись між собою предметом дослідження, вони містять описи конкретного досвіду ведення економічної діяльності у відокремленому господарстві або в

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 1.3. Функції та цілі історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки

Історія економічних вчень – Тарасевич В. М. – 1.2. Методологія історії економічних вчень

1.1. Етапи еволюції та предмет історії економічних вчень В загальному сенсі Історія економічних вчень – це наука про історію економічної думки. Як і будь-яка інша наука, вона має початок і не має кінця, оскільки