Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – ПЕРЕДМОВА

Сенсом життя окремої людини і людської спільноти в цілому є передусім продовження людського роду. Ось чому в центрі діяльності суспільства має бути людина, її фізичний і духовний розвиток. Український філософ-письменник Г. С. Сковорода звертаючись

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Сенсом життя окремої людини і людської спільноти в цілому є передусім продовження людського роду. Ось чому в центрі діяльності суспільства має бути людина, її фізичний і духовний розвиток. Український філософ-письменник Г. С. Сковорода звертаючись

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.1. Який зміст вкладено в поняття “педагогіка”? У чому полягає сутність основних категорій педагогіки?

Сенсом життя окремої людини і людської спільноти в цілому є передусім продовження людського роду. Ось чому в центрі діяльності суспільства має бути людина, її фізичний і духовний розвиток. Український філософ-письменник Г. С. Сковорода звертаючись

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.2. Яке місце займає педагогіка в системі наук?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.3. Які науки покладено в науково-природничу основу педагогіки?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.4. Які джерела розвитку педагогіки?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.5. Які галузі педагогіки входять до системи педагогічних наук?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.6. Які методи науково-педагогічних досліджень сприяють розвитку педагогіки як науки?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 1.7. Педагогіка: наука чи мистецтво?

Педагогіка як наука тісно пов’язана з іншими науками, що вивчають проблеми людини. Проте оскільки педагогіка разом із психологією та іншими людинознавчими науками займається вивченням людини, особливостями її поведінки і спрямована на її підготовку до

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 2. УЧИТЕЛЬ І СУСПІЛЬСТВО

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь?

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 2.2. Які функції учителя-вихователя в суспільстві?

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 2.3. Які психолого-педагогічні якості вчителя-вихователя визначають його професіоналізм?

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 2.4. Якими педагогічними вміннями має володіти вчитель-вихователь?

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 2.5. У чому сутність педагогічної майстерності вчителя-вихователя і які компоненти її становлення?

2.1. Яке місце в суспільстві займає учитель-вихователь? У процесі суспільного розвитку дві “посади” є найважливішими: “посади” батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина – це мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. С. Сковорода наголошував:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ З. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.1. Що таке розвиток?

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.2. Яке значення вкладається в поняття “формування людини”?

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.3. Що треба розуміти під рушійною силою розвитку?

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.4. У чому подібність і відмінність між поняттями “людина”, “особистість”, “індивідуальність”?

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.5. Які чинники впливають на розвиток людини?

3.1. Що таке розвиток? Розвиток – це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Відомий український психолог Г. С. Костюк писав:

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.6. Чи передаються за спадковістю здібності, талант, геніальність?

Ні здібності, ні талант, ні геніальність за спадковістю не передаються. В генно-хромосомній системі дитина отримує від батьків лише імовірнісні можливості для прояву здібностей, таланту, геніальності. Ці прояви – результат соціального успадкування та впливу соціального

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 3.7. Що являє собою явище акселерації?

Ні здібності, ні талант, ні геніальність за спадковістю не передаються. В генно-хромосомній системі дитина отримує від батьків лише імовірнісні можливості для прояву здібностей, таланту, геніальності. Ці прояви – результат соціального успадкування та впливу соціального

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.1. Що таке виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.2. Яка основна мета виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.3. Які завдання морального виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.4. Які завдання розумового виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.5. Які завдання трудового виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.6. Які завдання фізичного виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.7. Які завдання естетичного виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 4.8. У чому полягає сутність комплексного підходу до вирішення завдань всебічного гармонійного виховання?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 5. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 5.1. Що являє собою система освіти в Україні?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 5.2. Яка структура системи освіти в Україні?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 5.3. На яких принципах грунтується діяльність закладів освіти в Україні?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 5.4. Яка структура управління закладами освіти в Україні?

4.1. Що таке виховання? Виховання – це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 4.2. Яка основна мета виховання? Основна мета виховання – всебічний гармонійний

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 6. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ДИДАКТИКИ

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 6.1. Що таке дидактика?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 6.2. Які основні категорії дидактики?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 6.3.3 якими науками пов’язана дидактика?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – Розділ 7. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.1. Що називають навчанням?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.2. Що є методологічною основою процесу навчання?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.3. Що становить рушійну силу навчання?

6.1. Що таке дидактика? Дидактика (від гр. didasco – навчаю) – це галузь педагогіки про теорію навчання й освіти людини. 6.2. Які основні категорії дидактики? Категорія (від гр. каtehorіa – ствердження; основа й загальна

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.4. Які функції навчання?

Вирізняють такі функції навчання: освітню, розвивальну і виховну. Особистість у процесі навчання, пізнання довкілля оволодіває певним обсягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню ЇЇ освіченості. Включення людини в активну пізнавальну діяльність – важлива

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.5. У чому сутність логіки навчального процесу?

Вирізняють такі функції навчання: освітню, розвивальну і виховну. Особистість у процесі навчання, пізнання довкілля оволодіває певним обсягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню ЇЇ освіченості. Включення людини в активну пізнавальну діяльність – важлива

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.6. Який смисл вкладають у поняття “знання”, “уміння”, “навичка”?

Вирізняють такі функції навчання: освітню, розвивальну і виховну. Особистість у процесі навчання, пізнання довкілля оволодіває певним обсягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню ЇЇ освіченості. Включення людини в активну пізнавальну діяльність – важлива

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.7. Яка структура процесу учіння (оволодіння знак нями, уміннями та навичками)?

Вирізняють такі функції навчання: освітню, розвивальну і виховну. Особистість у процесі навчання, пізнання довкілля оволодіває певним обсягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню ЇЇ освіченості. Включення людини в активну пізнавальну діяльність – важлива

Педагогіка у запитаннях і відповідях – Кузьмінський А. І. – 7.8. Які типи навчання склалися у процесі розвитку теорії й практики освітньої діяльності та в чому їх сутність?

Вирізняють такі функції навчання: освітню, розвивальну і виховну. Особистість у процесі навчання, пізнання довкілля оволодіває певним обсягом знань, умінь та навичок, що сприяє підвищенню ЇЇ освіченості. Включення людини в активну пізнавальну діяльність – важлива