Педагогіка – Фіцула М. М

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1. Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука На ранніх етапах свого розвитку людство почало розмірковувати над проблемами передачі життєвого досвіду, виховання підростаючого покоління, нагромаджуючи відповідні знання, які з часом сформувалися у цілісну багатогалузеву

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1.1. предметі завдання педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука На ранніх етапах свого розвитку людство почало розмірковувати над проблемами передачі життєвого досвіду, виховання підростаючого покоління, нагромаджуючи відповідні знання, які з часом сформувалися у цілісну багатогалузеву

Педагогіка – Фіцула М. М. – Педагогіка як наука

1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука На ранніх етапах свого розвитку людство почало розмірковувати над проблемами передачі життєвого досвіду, виховання підростаючого покоління, нагромаджуючи відповідні знання, які з часом сформувалися у цілісну багатогалузеву

Педагогіка – Фіцула М. М. – Предмет і основні категорії педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука На ранніх етапах свого розвитку людство почало розмірковувати над проблемами передачі життєвого досвіду, виховання підростаючого покоління, нагромаджуючи відповідні знання, які з часом сформувалися у цілісну багатогалузеву

Педагогіка – Фіцула М. М. – Основні категорії педагогіки

Педагогіка, як і кожна наука, має свій понятійний апарат – систему педагогічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. До основних категорій належать виховання, навчання й освіта. Виховання – цілеспрямований та

Педагогіка – Фіцула М. М. – Основні етапи розвитку педагогіки

Розвиток педагогіки охоплює такі стадії: народна педагогіка – духовна педагогіка – світська педагогіка. Народна педагогіка Уперше цей термін запровадив український педагог Олександр Духнович (1803-1865) у підручнику “Народна педагогия в пользу училищ и учителей сельских”.

Педагогіка – Фіцула М. М. – Система педагогічних наук. Зв’язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки

Педагогіка є внутрішньо складним феноменом, що зумовлено проблематикою, яку їй належить вирішувати, а також передбачає відповідні їй міжпредметні зв’язки. Система педагогічних наук Педагогіка є системою сформованих у процесі її історичного розвитку різних галузей педагогічних

Педагогіка – Фіцула М. М. – Система педагогічних наук

Педагогіка є внутрішньо складним феноменом, що зумовлено проблематикою, яку їй належить вирішувати, а також передбачає відповідні їй міжпредметні зв’язки. Система педагогічних наук Педагогіка є системою сформованих у процесі її історичного розвитку різних галузей педагогічних

Педагогіка – Фіцула М. М. – Зв’язки педагогіки з іншими науками

Педагогіка є внутрішньо складним феноменом, що зумовлено проблематикою, яку їй належить вирішувати, а також передбачає відповідні їй міжпредметні зв’язки. Система педагогічних наук Педагогіка є системою сформованих у процесі її історичного розвитку різних галузей педагогічних

Педагогіка – Фіцула М. М. – Напрями, течії зарубіжної педагогіки

У зарубіжній педагогіці сформувалися різноманітні наукові напрями, течії, що є ознакою розмаїття і свободи педагогічної думки. Найчіткіше окресленими є; філософський, психолого-педагогічний, соціальний напрями, Філософський напрям у педагогіці Його утворюють течії педагогіки, що грунтуються на

Педагогіка – Фіцула М. М. – Філософський напрям у педагогіці

У зарубіжній педагогіці сформувалися різноманітні наукові напрями, течії, що є ознакою розмаїття і свободи педагогічної думки. Найчіткіше окресленими є; філософський, психолого-педагогічний, соціальний напрями, Філософський напрям у педагогіці Його утворюють течії педагогіки, що грунтуються на

Педагогіка – Фіцула М. М. – Психолого-педагогічний напрям у педагогіці

Цей напрям найчіткіше репрезентує експериментальна педагогіка, яка набула розвитку у концепціях німецьких теоретиків Вільгельма Лая (1862-1926) та Ернста Меймана (1862-1916) у 20-ті роки XX ст. і активізувалася на початку 60-х. Застосовувані її представниками експериментальні

Педагогіка – Фіцула М. М. – Соціальний напрям у педагогіці

Цей напрям найчіткіше репрезентує експериментальна педагогіка, яка набула розвитку у концепціях німецьких теоретиків Вільгельма Лая (1862-1926) та Ернста Меймана (1862-1916) у 20-ті роки XX ст. і активізувалася на початку 60-х. Застосовувані її представниками експериментальні

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1.2. Логіка і методика педагогічних досліджень

Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці Педагогіка як наука може розвиватися лише за умови поповнення новими фактами, здобутими у процесі пошуково-дослідницької роботи, тобто здійснення наукових досліджень. Наукове дослідження – особлива форма процесу пізнання,

Педагогіка – Фіцула М. М. – Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці

Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці Педагогіка як наука може розвиватися лише за умови поповнення новими фактами, здобутими у процесі пошуково-дослідницької роботи, тобто здійснення наукових досліджень. Наукове дослідження – особлива форма процесу пізнання,

Педагогіка – Фіцула М. М. – Методологія педагогіки

У своїх наукових пошуках педагогіка послуговується різноманітними методами (способами) пізнання педагогічної дійсності, вивченням яких переймається методологія педагогіки. Методологія педагогіки – вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання педагогічної дійсності. Методологія педагогіки є багаторівневою

Педагогіка – Фіцула М. М. – Методи науково-педагогічного дослідження

У своїх наукових пошуках педагогіка послуговується різноманітними методами (способами) пізнання педагогічної дійсності, вивченням яких переймається методологія педагогіки. Методологія педагогіки – вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання педагогічної дійсності. Методологія педагогіки є багаторівневою

Педагогіка – Фіцула М. М. – Емпіричні методи педагогічного дослідження

У своїх наукових пошуках педагогіка послуговується різноманітними методами (способами) пізнання педагогічної дійсності, вивченням яких переймається методологія педагогіки. Методологія педагогіки – вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання педагогічної дійсності. Методологія педагогіки є багаторівневою

Педагогіка – Фіцула М. М. – Теоретичні методи педагогічного дослідження

До теоретичних методів педагогічного дослідження належать аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування, конкретизація. Аналіз і синтез Ці методи наукового пізнання не існують ізольовано один від одного. аналіз є уявним або

Педагогіка – Фіцула М. М. – Математичні і статистичні методи педагогічного дослідження

До теоретичних методів педагогічного дослідження належать аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування, конкретизація. Аналіз і синтез Ці методи наукового пізнання не існують ізольовано один від одного. аналіз є уявним або

Педагогіка – Фіцула М. М. – Етапи педагогічного дослідження

Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з’ясувати його вихідні положення, передусім актуальність проблеми, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання. Проблемою дослідження в широкому значенні є складне теоретичне або практичне питання, що потребує вивчення, вирішення. Вона має

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1.3. Розвиток, виховання і формування особистості

Процес розвитку і формування особистості Людина народжується як індивід, як суб’єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. Особистість – людина соціальний індивід, що поєднує

Педагогіка – Фіцула М. М. – Процес розвитку і формування особистості

Процес розвитку і формування особистості Людина народжується як індивід, як суб’єкт суспільства, з притаманними їй природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. Особистість – людина соціальний індивід, що поєднує

Педагогіка – Фіцула М. М. – Молодший шкільний вік

Важливими показниками цього періоду є готовність дитини до навчання, яка виявляється у навичках до розумових зусиль, зосередженості у роботі, вмінні слухати вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність відбувається переважно в процесі навчання. Пам’ять

Педагогіка – Фіцула М. М. – Підлітковий вік

Важливими показниками цього періоду є готовність дитини до навчання, яка виявляється у навичках до розумових зусиль, зосередженості у роботі, вмінні слухати вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність відбувається переважно в процесі навчання. Пам’ять

Педагогіка – Фіцула М. М. – Юнацький вік

Важливими показниками цього періоду є готовність дитини до навчання, яка виявляється у навичках до розумових зусиль, зосередженості у роботі, вмінні слухати вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність відбувається переважно в процесі навчання. Пам’ять

Педагогіка – Фіцула М. М. – Спадковість і розвиток

Народжуючись, людина успадковує від своїх батьків, попередніх поколінь загальні особливості людського роду й індивідуальні якості. Спадковість – відновлення в нащадків біологічної схожості з батьками. Біологічна спадковість визначає загальне, що робить людину людиною, і відмінне,

Педагогіка – Фіцула М. М. – Вплив середовища на розвиток і формування особистості

Розвиток людини від індивідуального до суспільного відбувається у певному середовищі і під його впливом. Середовище – комплекс зовнішніх явищ, які стихійно діють на людину і значною мірою впливають на її розвиток. Середовище, що оточує

Педагогіка – Фіцула М. М. – Розвиток і виховання

Середовище, як відомо, переважно стихійно впливає на розвиток людини, цілеспрямованим, передбачуваним вія стає у процесі й унаслідок виховання. Виховання – процес цілеспрямованого формування особистості дитини. Як вирішальний чинник розвитку людини виховання виконує такі функції:

Педагогіка – Фіцула М. М. – Діяльність як чинник розвитку особистості

Середовище, як відомо, переважно стихійно впливає на розвиток людини, цілеспрямованим, передбачуваним вія стає у процесі й унаслідок виховання. Виховання – процес цілеспрямованого формування особистості дитини. Як вирішальний чинник розвитку людини виховання виконує такі функції:

Педагогіка – Фіцула М. М. – Зарубіжні теорії розвитку особистості

У зарубіжній педагогіці та психології домінують погляди, що люди народжуються добрими або злими, чесними або брехливими, що від природи їм властиві агресивність, жорстокість та інші негативні моральні якості (М. Монтессорі, К. Лоренц, Б. Фромм,

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1.4. Мета виховання

Сутність мети виховання Виховання як цілеспрямований процес завжди підпорядковане конкретній меті. Мета виховання – сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання має об’єктивний характер і узагальнено виражає ідеал людини. Вона об’єктивно

Педагогіка – Фіцула М. М. – Сутність мети виховання

Сутність мети виховання Виховання як цілеспрямований процес завжди підпорядковане конкретній меті. Мета виховання – сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання має об’єктивний характер і узагальнено виражає ідеал людини. Вона об’єктивно

Педагогіка – Фіцула М. М. – Метод психолого-педагогічного тестування

Передбачає він використання спеціально розроблених завдань і проблемних ситуацій з метою випробування учня на певний рівень знань, умінь, загальну інтелектуальну розвиненість. Тестові завдання можуть бути подані у формі спеціальних карток, малюнків, задач-шарад, ребусів” кросвордів,

Педагогіка – Фіцула М. М. – Метод соціометрії

Передбачає він використання спеціально розроблених завдань і проблемних ситуацій з метою випробування учня на певний рівень знань, умінь, загальну інтелектуальну розвиненість. Тестові завдання можуть бути подані у формі спеціальних карток, малюнків, задач-шарад, ребусів” кросвордів,

Педагогіка – Фіцула М. М. – Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості

Усебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання. Завдання

Педагогіка – Фіцула М. М. – Зарубіжна педагогіка про мету виховання

Усебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має свій зміст і конкретні завдання. Завдання

Педагогіка – Фіцула М. М. – 1.5. Цілісний педагогічний процес

Сутність і структура педагогічного процесу Цілісність об’єктивно властива суспільним явищам і процесам, вона свідчить про наявність у них основних компонентів, які у своєму взаємозв’язку забезпечують їх повноцінне функціонування. Педагогічна система як цілісність є організаційною

Педагогіка – Фіцула М. М. – Сутність і структура педагогічного процесу

Сутність і структура педагогічного процесу Цілісність об’єктивно властива суспільним явищам і процесам, вона свідчить про наявність у них основних компонентів, які у своєму взаємозв’язку забезпечують їх повноцінне функціонування. Педагогічна система як цілісність є організаційною

Педагогіка – Фіцула М. М. – Сутність педагогічного процесу

Сутність і структура педагогічного процесу Цілісність об’єктивно властива суспільним явищам і процесам, вона свідчить про наявність у них основних компонентів, які у своєму взаємозв’язку забезпечують їх повноцінне функціонування. Педагогічна система як цілісність є організаційною

Педагогіка – Фіцула М. М. – Основні компоненти педагогічного процесу

Ними є педагог, вихованець, зміст педагогічного процесу, форми і методи навчання та виховання, педагогічна діагностика, критерії ефективності педагогічного процесу, організація взаємодії із суспільним і природним середовищем. Провідна роль у педагогічному процесі належить педагогові. Це

Педагогіка – Фіцула М. М. – Закономірності і принципи педагогічного процесу

Педагогічний процес як сукупність послідовних дій задля досягнення мети навчання і виховання підпорядкований певним універсальним і специфічним цілям та закономірностям. Закономірності педагогічного процесу Філософія трактує закономірність як об’єктивний, стійкий, повторюваний, необхідний і суттєвий зв’язок

Педагогіка – Фіцула М. М. – Закономірності педагогічного процесу

Педагогічний процес як сукупність послідовних дій задля досягнення мети навчання і виховання підпорядкований певним універсальним і специфічним цілям та закономірностям. Закономірності педагогічного процесу Філософія трактує закономірність як об’єктивний, стійкий, повторюваний, необхідний і суттєвий зв’язок

Педагогіка – Фіцула М. М. – Принципи педагогічного процесу

Якщо закономірності виражають істотний, необхідний зв’язок між причиною і наслідком, то принципи, які виходять із закономірностей, є основними вимогами, що визначають загальне спрямування педагогічного процесу, його цілі, зміст і методику організації. Принципи педагогічного процесу

Педагогіка – Фіцула М. М. – Технологія педагогічного процесу

Однією із суттєвих характеристик педагогічного процесу є його технологізація – дотримання змісту і послідовності навчально-виховних етапів, що потребує особливої уваги до використання, розвитку і вдосконалення педагогічних технологій. Педагогічна технологія (грец. techne – майстерність і

Педагогіка – Фіцула М. М. – 2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.1. Сутність процесу навчання Дидактика як галузь педагогіки Ефективна організація навчання потребує всебічного наукового обгрунтування змісту освіти, навчання і виховання, дослідження їх закономірностей, принципів, форм і методів. Цим переймається спеціальна галузь педагогічних знань –

Педагогіка – Фіцула М. М. – 2.1. Сутність процесу навчання

2.1. Сутність процесу навчання Дидактика як галузь педагогіки Ефективна організація навчання потребує всебічного наукового обгрунтування змісту освіти, навчання і виховання, дослідження їх закономірностей, принципів, форм і методів. Цим переймається спеціальна галузь педагогічних знань –

Педагогіка – Фіцула М. М. – Дидактика як галузь педагогіки

2.1. Сутність процесу навчання Дидактика як галузь педагогіки Ефективна організація навчання потребує всебічного наукового обгрунтування змісту освіти, навчання і виховання, дослідження їх закономірностей, принципів, форм і методів. Цим переймається спеціальна галузь педагогічних знань –

Педагогіка – Фіцула М. М. – Процес навчання

Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Адже навчальний процес охоплює всі компоненти навчання (викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учителя на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального

Педагогіка – Фіцула М. М. – Функції процесу навчання

Навчальний процес як складова частина загального процесу виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного суспільства, повинен забезпечити виконання цього завдання реалізацією його освітньої, розвиваючої та виховної функцій. Освітня функція навчання. Реалізація цієї функції