Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

1.1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки Педагогічна психологія є результатом успішного розвитку двох наук – психології та педагогіки. У XIX ст. розширення їхніх наукових інтересів призвело до необхідності створити нову психологічну галузь. Педагогічна

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки

1.1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки Педагогічна психологія є результатом успішного розвитку двох наук – психології та педагогіки. У XIX ст. розширення їхніх наукових інтересів призвело до необхідності створити нову психологічну галузь. Педагогічна

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.2. Проблеми і завдання педагогічної психології

1.1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки Педагогічна психологія є результатом успішного розвитку двох наук – психології та педагогіки. У XIX ст. розширення їхніх наукових інтересів призвело до необхідності створити нову психологічну галузь. Педагогічна

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.3. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками

Педагогічна психологія і філософія: 1) особливості повсякдення (кризові явища в психології вчителя і психології окремої дитини; домінування директивної педагогіки і демократизація школи; психологія професійного виживання в несприятливих соціально-економічних умовах; наукове знання та спрощений досвід

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 1.4. Історичний нарис виникнення і становлення педагогічної психології

Переломним моментом в дослідженні дитячого розвитку була праця В. Прейєра “Душа дитини” (1881), в якій вперше проаналізовано розвиток органів чуттів, моторики, волі, мовлення та запропоновані методики вивчення дитинства. Як самостійна наука, педагогічна психологія почала

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – РОЗДІЛ 2. НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЯК ФЕНОМЕНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

2.1. Психологічні особливості учіння і научіння Існують різні види та рівні научіння, що забезпечується різними механізмами. Учіння розвивається та набуває характеру навчальної діяльності. І Учіння – стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.1. Психологічні особливості учіння і научіння

2.1. Психологічні особливості учіння і научіння Існують різні види та рівні научіння, що забезпечується різними механізмами. Учіння розвивається та набуває характеру навчальної діяльності. І Учіння – стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Види, рівні і механізми учіння і научіння

2.1. Психологічні особливості учіння і научіння Існують різні види та рівні научіння, що забезпечується різними механізмами. Учіння розвивається та набуває характеру навчальної діяльності. І Учіння – стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.2. Загальні психологічні особливості навчальної діяльності

Ефективна організація навчального процесу неможлива без розуміння психологічної суті навчальної діяльності школяра. Цій діяльності притаманні своя психологічна структура, механізми, закономірності перебігу і розвитку, а також адекватні умови розгортання, вплив вікових та індивідуальних особливостей дитини.

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Мотивація навчальної діяльності

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Типи мотивації навчальної діяльності

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Сутність і розвиток навчальної мотивації

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної сфери, розвиток

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.3. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій і способів навчальної діяльності

Засвоєння учнями дій, під час виконання яких відбувається розв’язування навчальних завдань, є стрижнем навчальної діяльності. З психологічної точки зору, центральною проблемою навчання є виокремлення відповідних дій і навчання школярів виконувати їх. Навчальні дії розглядають

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Операції і способи навчальної діяльності

Засвоєння учнями дій, під час виконання яких відбувається розв’язування навчальних завдань, є стрижнем навчальної діяльності. З психологічної точки зору, центральною проблемою навчання є виокремлення відповідних дій і навчання школярів виконувати їх. Навчальні дії розглядають

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.4. Соціально-психологічні механізми, типи та види навчання

Ефективність навчання опосередковується співвідношенням зовнішніх (соціально-психологічних) і внутрішніх (психологічних) умов і чинників, їх співвідношення є специфічним механізмом навчання. Врахування основних механізмів навчання є необхідною умовою його ефективності. Отже, психологічними основами оптимізації навчання є забезпечення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологія типів і видів навчання

Ефективність навчання опосередковується співвідношенням зовнішніх (соціально-психологічних) і внутрішніх (психологічних) умов і чинників, їх співвідношення є специфічним механізмом навчання. Врахування основних механізмів навчання є необхідною умовою його ефективності. Отже, психологічними основами оптимізації навчання є забезпечення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічна характеристика типів навчання

Ефективність навчання опосередковується співвідношенням зовнішніх (соціально-психологічних) і внутрішніх (психологічних) умов і чинників, їх співвідношення є специфічним механізмом навчання. Врахування основних механізмів навчання є необхідною умовою його ефективності. Отже, психологічними основами оптимізації навчання є забезпечення

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічна характеристика видів навчання

Залежно від змісту та організації навчання виокремлюють різні види навчання. Для цього використовуються різні критерії: Проблемне навчання Проблемне навчання – система методів, засобів, що шляхом розв’язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Проблемне навчання

Залежно від змісту та організації навчання виокремлюють різні види навчання. Для цього використовуються різні критерії: Проблемне навчання Проблемне навчання – система методів, засобів, що шляхом розв’язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Програмоване навчання

Залежно від змісту та організації навчання виокремлюють різні види навчання. Для цього використовуються різні критерії: Проблемне навчання Проблемне навчання – система методів, засобів, що шляхом розв’язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Алгоритмізоване навчання

Залежно від змісту та організації навчання виокремлюють різні види навчання. Для цього використовуються різні критерії: Проблемне навчання Проблемне навчання – система методів, засобів, що шляхом розв’язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.5. Психологія засвоєння і розуміння знань і понять

Засвоєння знань є складним процесом, який охоплює механізм, шлях формування людиною індивідуального досвіду, що відбувається упродовж усього життя в результаті спостереження, узагальнення, прийняття рішень і власних дій, стихійно чи у спеціальних освітніх умовах; є

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічні особливості засвоєння учнями знань

Засвоєння знань є складним процесом, який охоплює механізм, шлях формування людиною індивідуального досвіду, що відбувається упродовж усього життя в результаті спостереження, узагальнення, прийняття рішень і власних дій, стихійно чи у спеціальних освітніх умовах; є

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічні особливості засвоєння учнями наукових понять

Поняття – логічна форма мислення, в якій відображаються загальні, істотні і відмінні ознаки предметів і явищ дійсності Формування понять забезпечується, різними видами діяльності. Так, предметна діяльність (маніпуляції, переміщення) сприяє пізнанню властивостей предметів і явищ;

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.6. Психологічні засади формування умінь і навичок

Успіх певної діяльності залежить від уміння. Як системне утворення уміння містить знання, прийоми, навички, інші компоненти індивідуального досвіду (чуттєвого, практичного, інтелектуального, емоційного, рефлексивного) суб’єкта. Воно грунтується на знаннях і навичках людини, а також на

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічні умови формування навичок

Успіх певної діяльності залежить від уміння. Як системне утворення уміння містить знання, прийоми, навички, інші компоненти індивідуального досвіду (чуттєвого, практичного, інтелектуального, емоційного, рефлексивного) суб’єкта. Воно грунтується на знаннях і навичках людини, а також на

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.7. Завдання виховання особистості

Виховання дітей, підлітків, молоді – одне із найважливіших завдань людства, оскільки воно є передумовою збереження і примноження цінностей і потенціалу суспільства, розвитку людини. Цій меті підпорядковуються зусилля сім’ї, школи, позашкільних виховних установ і багатьох

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 2.8. Сутність критеріїв вихованості і виховного впливу

Для кожного вікового періоду притаманні відповідні показники і критерії вихованості. Важливим критерієм вихованості є особистісні якості, передусім духовні та моральні, в яких найвиразніше виявляється сутність її внутрішніх, суб’єктивних ставлень до явищ суспільного життя, людей,

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Виховний вплив

Для кожного вікового періоду притаманні відповідні показники і критерії вихованості. Важливим критерієм вихованості є особистісні якості, передусім духовні та моральні, в яких найвиразніше виявляється сутність її внутрішніх, суб’єктивних ставлень до явищ суспільного життя, людей,

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічні основи організації самовиховання

Виховання досягає успіху за умови, що воно переростає у самовиховання, коли учень перетворюється з об’єкта на суб’єкт виховання. Самовиховання – управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, переживаннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологія перевиховання

Виховання досягає успіху за умови, що воно переростає у самовиховання, коли учень перетворюється з об’єкта на суб’єкт виховання. Самовиховання – управління суб’єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, переживаннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ

3.1. Загальна характеристика педагогічної освіти Педагогічна професія належить до типу “людина-людина”, для якого необхідні: стійке позитивне самопочуття у роботі з людьми; потреба у спілкуванні, здатність уявляти себе на місці іншої людини, розуміти її наміри,

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.1. Загальна характеристика педагогічної освіти

3.1. Загальна характеристика педагогічної освіти Педагогічна професія належить до типу “людина-людина”, для якого необхідні: стійке позитивне самопочуття у роботі з людьми; потреба у спілкуванні, здатність уявляти себе на місці іншої людини, розуміти її наміри,

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічна характеристика функцій педагогічної діяльності

3.1. Загальна характеристика педагогічної освіти Педагогічна професія належить до типу “людина-людина”, для якого необхідні: стійке позитивне самопочуття у роботі з людьми; потреба у спілкуванні, здатність уявляти себе на місці іншої людини, розуміти її наміри,

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.2. Психологічна структура педагогічної діяльності

Формальні психологічні характеристики педагогічної діяльності Предметом діяльності вчителя Є організація та забезпечення різнобічної зовнішньої (навчальна діяльність, спілкування, праця та ін.) і внутрішньої (осмислення, рефлексія, саморегуляція) активності учнів. Він діє на основі нормативних цілей і

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Формальні психологічні характеристики педагогічної діяльності

Формальні психологічні характеристики педагогічної діяльності Предметом діяльності вчителя Є організація та забезпечення різнобічної зовнішньої (навчальна діяльність, спілкування, праця та ін.) і внутрішньої (осмислення, рефлексія, саморегуляція) активності учнів. Він діє на основі нормативних цілей і

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.3. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності

Найважливішою особистісною і професійною рисою вчителя є любов до дітей, бажання працювати і спілкуватися з ними, самовдосконалюватися, саморозвиватися, без чого неможлива ефективна педагогічна діяльність. Тому, як стверджував К. Д. Ушинський, вчитель живе доти, доки

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в педагогічній діяльності

Найважливішою особистісною і професійною рисою вчителя є любов до дітей, бажання працювати і спілкуватися з ними, самовдосконалюватися, саморозвиватися, без чого неможлива ефективна педагогічна діяльність. Тому, як стверджував К. Д. Ушинський, вчитель живе доти, доки

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.4. Педагогічні здібності

Педагогічні здібності реалізуються на перцептивно – рефлексивному і проективному рівнях. Педагогічні здібності характеризують розумові та емоційно-вольові якості особистості, які є взаємопов’язаними й утворюють єдине ціле. Вони передбачають високий рівень розвитку загальних (спостережливості, мислення, уяви)

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.5. Психологічна характеристика педагогічної майстерності і стилів педагогічної діяльності

І Педагогічна майстерність – оволодіння педагогом кращими зразками, еталонами та рівнем педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, професійної поведінки, що забезпечує високі результати навченості, вихованості і розвитку учнів Учитель може здійснювати свою професійну діяльність на різних

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – 3.6. Психологія особистості вчителя

Психологічна характеристика особистості вчителя Основним компонентом структури особистості педагога є педагогічна спрямованість (ПС) його діяльності, і яка визначає поведінку, ставлення до професії, до своєї праці вчителя, передусім до дитини (спрямованість на прийняття особистості дитини).

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Психологічна характеристика особистості вчителя

Психологічна характеристика особистості вчителя Основним компонентом структури особистості педагога є педагогічна спрямованість (ПС) його діяльності, і яка визначає поведінку, ставлення до професії, до своєї праці вчителя, передусім до дитини (спрямованість на прийняття особистості дитини).

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Професійна самосвідомість вчителя

Психологічна характеристика особистості вчителя Основним компонентом структури особистості педагога є педагогічна спрямованість (ПС) його діяльності, і яка визначає поведінку, ставлення до професії, до своєї праці вчителя, передусім до дитини (спрямованість на прийняття особистості дитини).

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – Професійна відповідність (придатність) вчителя

Основними психологічними характеристиками професійної відповідності (придатності) педагога Є схильність (придатність), готовність і включеність. Найвища ефективність діяльності педагога можлива, звичайно, за відповідності усіх планів його індивідуально-особистісних якостей (поєднання придатності, готовності і включеності). Однак у реальному

Педагогічна психологія – Сергєєнкова О. П. – СЛОВНИК

Аа Алгоритмізоване навчання – система прийомів, методів розв’язання завдань у визначеній послідовності. Вв Виховання – діяльність педагогів – вихователів, спрямована на зміну свідомості, світогляду, психіки, ціннісних орієнтацій, знань і способів діяльності особистості, що сприяє