Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – ВСТУП

У статті 43 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, записано: “Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю… Кожен має право на належні, безпечні і

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 1. Основи законодавства з охорони праці

У статті 43 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, записано: “Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю… Кожен має право на належні, безпечні і

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 1.1. Поняття, мета і завдання охорони праці

У статті 43 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, записано: “Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю… Кожен має право на належні, безпечні і

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 1.2. Зміст законодавства з охорони праці

Правові норми з охорони праці охоплюють: – загальні положення і вимоги, що регламентують умови праці На підприємствах, установах, організаціях; – спеціальні пільгові норми з охорони праці деяких угруповань робітників і службовців, жінок, підлітків, працюючих

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці

Законом України “Про охорону праці” передбачаються права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору, під час роботи на підприємстві, право на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці тощо. Умови трудового

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 1.4. Види відповідальності за порушення законодавства, норм І правил з охорони праці

Законодавством установлена адміністративна, дисциплінарна, матеріальна Й кримінальна відповідальність за порушення норм і правил з охорони праці. Відповідальність за порушення норм і правил охорони праці несуть у першу чергу керівники підприємств (організацій) та їхні заступники,

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 1.5. Система стандартів безпеки праці

Основним напрямом робіт зі стандартизації в галузі охорони праці є розвиток Системи стандартів безпеки праці (ССБП) на державному, галузевому рівнях. Принцип побудови цієї системи регламентується Держстандартом “Основні положення”. Нині ССБП встановлює такі вимоги: до

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 2. Управління охороною праці в туристському комплексі

2.1. Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському комплексі Управління охороною праці – це підготовка, ухвалення і реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.1. Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському комплексі

2.1. Суть, зміст і структура управління охороною праці в туристському комплексі Управління охороною праці – це підготовка, ухвалення і реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.2. Організація роботи з охорони праці на підприємствах туристського комплексу

Згідно із законом України “Про охорону праці” власник зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.3. Права та обов’язки адміністративно-технічних працівників, робітників і службовців

Забезпечення здорових і безпечних умов праці є обов’язком адміністрації підприємства (установи, організації). У зв’язку а цим адміністрація повинна упроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, застерігати виробничий травматизм і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, запобігаючи професійним захворюванням робітників

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.4. Планування і фінансування заходів щодо охорони праці

Для створення більш високих порівняно з існуючими умов і рівня безпеки праці адміністрацією туристського комплексу розробляються перспективні (п’ятирічні) та поточні (щорічні) комплексні плани. Основою їх є відомості з паспортів санітарно-технічного стану умов праці, аналіз

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.5. Організація навчання працюючих охороні праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці”. Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 04.04.94 р. затвердив “Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”. Відповідно

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.6. Організація медичного огляду персоналу туркомплексів

Для робіт, пов’язаних із застосуванням важкої фізичної праці, а дією небезпечних, шкідливих речовин, рухом транспортних засобів, а також несприятливих санітарно-гігієнічних умов, законодавством передбачено проходження попередніх і періодичних медичних оглядів. У готельному господарстві до таких

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.7. Оперативний контроль за станом охорони праці. Культура праці

Для робіт, пов’язаних із застосуванням важкої фізичної праці, а дією небезпечних, шкідливих речовин, рухом транспортних засобів, а також несприятливих санітарно-гігієнічних умов, законодавством передбачено проходження попередніх і періодичних медичних оглядів. У готельному господарстві до таких

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.8. Оцінка стану умов і охорони праці на робочих місцях при проведенні їх атестації та раціоналізації

Одним із завдань атестації та раціоналізації робочих місць, що проводяться в туристському комплексі, є планомірне здійснення заходів зі створення найсприятливіших умов для роботи. Методичні рекомендації з організації контролю, обліку та планування цих робіт здійснює

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.9. Аналіз стану охорони праці

Для оцінки стану охорони праці може бути використаний узагальнений коефіцієнт рівня охорони праці: На основі Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці коефіцієнт рівня охорони праці визначається комісією наприкінці аналізованого періоду часу.

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 2.10. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють: -Державний комітет України з нагляду за охороною праці; – Державний комітет України з

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 3. Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань

3.1. Основні поняття У системі стандартів безпеки праці встановлена термінологія по основним поняттям охорони праці. Безпека праці – це стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих факторів. Техніка безпеки

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.1. Основні поняття

3.1. Основні поняття У системі стандартів безпеки праці встановлена термінологія по основним поняттям охорони праці. Безпека праці – це стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих факторів. Техніка безпеки

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.2. Розслідування та облік нещасних випадків у туристському комплексі

3.1. Основні поняття У системі стандартів безпеки праці встановлена термінологія по основним поняттям охорони праці. Безпека праці – це стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих факторів. Техніка безпеки

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.3. Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають групові нещасні випадки, тобто ті, що сталися одночасно з двома працівниками 1 більше, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень, а також нещасні випадки зі смертельним наслідком. Про груповий нещасний випадок керівник підприємства

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.4. Звітність про нещасні випадки й аналіз причин їх виникнення

На підставі актів форми Н-1 адміністрація підприємства складає звіт про потерпілих при нещасних випадках на виробництві й представляє його у встановленому порядку у відповідні організації. Якщо потерпілий у період тимчасової непрацездатності, що з’явилася внаслідок

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.5. Матеріальне відшкодування збитку потерпілим

На підставі актів форми Н-1 адміністрація підприємства складає звіт про потерпілих при нещасних випадках на виробництві й представляє його у встановленому порядку у відповідні організації. Якщо потерпілий у період тимчасової непрацездатності, що з’явилася внаслідок

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 3.6. Методи вивчення причин виробничого травматизму та розробка заходів з його профілактики

При аналізі виробничого травматизму й професійних захворювань застосовують статистичний, монографічний та інші методи. Статистичний метод заснований на вивченні причин травматизму по документах, що реєструють уже минулі за визначений період нещасні випадки, професійні отруєння чи

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 4. Техніко безпеки при експлуатації електроустановок і електричних мереж

4.1. Дія електричного струму на організм людини й основні фактори, які впливають на початок ураження Електрична травма – це травма, яка викликана дією електричного струму або електричної дуги. Електричний струм, проходячи через тіло людини,

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 4.1. Дія електричного струму на організм людини й основні фактори, які впливають на початок ураження

4.1. Дія електричного струму на організм людини й основні фактори, які впливають на початок ураження Електрична травма – це травма, яка викликана дією електричного струму або електричної дуги. Електричний струм, проходячи через тіло людини,

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 4.2. Небезпека ураження струмом у різних електричних мережах. Класифікація приміщень

У правилах пристроїв електроустановок у ПІК) викладено низку вимог до проектування й монтажу електроустановок, виконання яких забезпечує безпеку людей від ураження електричним струмом, пожежо-1 вибухонебезпечність установок, а також надійність і безваріантність роботи електроустаткування, яке

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 4.3. Схеми включення людини в ланцюг електричного

Струму У процесі експлуатації електроустановок не виключена можливість дотику людини до струмопровідних частин, які перебувають під напругою. В більшості випадків небезпечне доторкання до струмопровідних частин трапляється, коли людина стоїть на землі, а взуття П

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 4.4. Методи й основні засоби захисту від ураження електрострумом

Електричний струм при дії на організм людини може викликати як місцеві, так і загальні ураження (електротравми). Місцеві електротравми – це опіки, перегрівання внутрішніх органів, розриви тканин м’язів, порушення біоелектричних процесів в організмі, електроліз органічних

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 5. Забезпечення безпеки при експлуатації господарства туристського комплексу

5.1. Безпека навантажувально-розвантажувальних робіт При навантажувально-розвантажувальних роботах і експлуатації вантажопідйомних механізмів варто керуватися вимогами Держстандарту 12.3.002-75 (СТ СЄВ1728-79) “ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки”, Держстандарт 12.3.009-76 (СТ СЄВ 3518-81) “ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 5.1. Безпека навантажувально-розвантажувальних робіт

5.1. Безпека навантажувально-розвантажувальних робіт При навантажувально-розвантажувальних роботах і експлуатації вантажопідйомних механізмів варто керуватися вимогами Держстандарту 12.3.002-75 (СТ СЄВ1728-79) “ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки”, Держстандарт 12.3.009-76 (СТ СЄВ 3518-81) “ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 5.2. Вимоги безпеки при експлуатації підйомно-транспортного устаткування і ліфтового господарства

При експлуатації підйомно-транспортного устаткування можливе виникнення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що визначені: машинами, що рухаються, механізмами або їх частинами; вантажами, що переміщуються; невідповідністю стану умов праці обслуговуючого персоналу (підвищена забрудненість, загазованість, високий рівень

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 5.3. Безпека при роботі ручним і механізованим інструментом

При монтажі технологічного устаткування широко використовується ручний слюсарно-монтажний інструмент: для кріплення різьбових з’єднань (ключі гайкові рівних типів); ударні інструменти (молотки, кувалди. зубила); нажимні (напилки, шабери, пилки); шарнірно-губочні (плоскогубці, кусачки, ножиці); викрутки і т. д.

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 5.4. Вимоги безпеки при виконанні ремонтних і будівельних робіт

Бетонні та залізобетонні роботи. У комплекс робіт входять монтаж і установка опалубки, а також підтримуючих Ті лісів, підмостів, робочих настилів; монтаж і установка арматури; бетонування конструкцій: догляд за бетоном у процесі Його твердіння; розбирання

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 5.5. Основні положення безпечної експлуатації систем санітарно-гігієнічного забезпечення

До основних систем санітарно-гігієнічного забезпечення туристських комплексів належать: водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціювання повітря, сміттє – та пиловидалення. Система водопостачання туристського комплексу повинна забезпечувати цілодобову подачу холодної води з необхідним напором до всіх водорозбиральних

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 6. Виробнича санітарія та гігієна

Виробнича санітарія – це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів, які в певних умовах можуть привести до травм або професійних захворювань. Основною метою є

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.1. Санітарні вимоги до території, виробничих і санітарно-побутових приміщень туристських комплексів

Виробнича санітарія – це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів, які в певних умовах можуть привести до травм або професійних захворювань. Основною метою є

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.2. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці

Виробнича санітарія – це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів, які в певних умовах можуть привести до травм або професійних захворювань. Основною метою є

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.3. Методи та засоби контролю метеоумов і концентрації шкідливих речовин у повітрі робочих і житлових приміщень туристського комплексу

Метеорологічними умовами (мікрокліматом)називають Умови всередині приміщень, обумовлені температурою, вологістю та швидкістю руху повітря. Тепло – і терморегуляцією називається властивість організму людини пристосовуватися до навколишніх умов, зберігаючи при цьому свою температуру в межах, необхідних для

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.4. Вентиляція та кондиціювання повітря

Метеорологічними умовами (мікрокліматом)називають Умови всередині приміщень, обумовлені температурою, вологістю та швидкістю руху повітря. Тепло – і терморегуляцією називається властивість організму людини пристосовуватися до навколишніх умов, зберігаючи при цьому свою температуру в межах, необхідних для

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.5. Освітлення приміщень і робочих місць

Освітлення має відповідати низці гігієнічних вимог: бути достатнім, рівномірним, не повинне засліплювати очі, створювати зайву контрастність на робочій поверхні. Освітлення буває природним, штучним і спільним: найбільш сприятливе для організму – природне освітлення. Спільне висвітлення

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.6. Захист від шуму та вібрації

Освітлення має відповідати низці гігієнічних вимог: бути достатнім, рівномірним, не повинне засліплювати очі, створювати зайву контрастність на робочій поверхні. Освітлення буває природним, штучним і спільним: найбільш сприятливе для організму – природне освітлення. Спільне висвітлення

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.7. Індивідуальні засоби захисту від виробничих шкідливостей

Робітникам і службовцям при проведенні робіт зі шкідливими умовами праці, в особливих температурних умовах, забрудненому середовищі безкоштовно видаються спецодяг, взуття та інші знаряддя індивідуального захисту. У туристських комплексах для захисту від отруйних, шкідливих речовин

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.8. Санітарні правила при прибирально-миючих роботах і обробці приміщень

Робітникам і службовцям при проведенні робіт зі шкідливими умовами праці, в особливих температурних умовах, забрудненому середовищі безкоштовно видаються спецодяг, взуття та інші знаряддя індивідуального захисту. У туристських комплексах для захисту від отруйних, шкідливих речовин

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 6.9. Виробнича естетика, сигнальні кольори та знаки безпеки

Робітникам і службовцям при проведенні робіт зі шкідливими умовами праці, в особливих температурних умовах, забрудненому середовищі безкоштовно видаються спецодяг, взуття та інші знаряддя індивідуального захисту. У туристських комплексах для захисту від отруйних, шкідливих речовин

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – Розділ 7. Основні положення протипожежного захисту в туристському комплексі

7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі Найбільш розповсюдженими причинами виникнення пожеж у туристських комплексах є такі: – Порушення правил використання приладів і технічної експлуатації електричних систем і електрознаряддя: різноманітні несправності, які виникли в

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі

7.1. Організація протипожежного захисту в туристському комплексі Найбільш розповсюдженими причинами виникнення пожеж у туристських комплексах є такі: – Порушення правил використання приладів і технічної експлуатації електричних систем і електрознаряддя: різноманітні несправності, які виникли в

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 7.2. Загальні відомості про процеси горіння, вибухово-пожежну небезпеку речовин і матеріалів

Горіння – це фізико-хімічний процес взаємодії палаючої речовини з киснем повітря, який супроводжується виділенням тепла та світла. Речовина загоряється при певній температурі (для різних речовин вона є різною) і продовжує самостійно горіти навіть без

Охорона праці в туристському комплексі – Банько В. Г. – 7.3. Вогнестійкість будівельних конструкцій і класифікацій зон і приміщень з пожежо – і вибухонебезпечності

Горіння – це фізико-хімічний процес взаємодії палаючої речовини з киснем повітря, який супроводжується виділенням тепла та світла. Речовина загоряється при певній температурі (для різних речовин вона є різною) і продовжує самостійно горіти навіть без