Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – ПЕРЕДМОВА

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Навчальний курс “Основи охорони праці” є соціально-технічною дисципліною. Його практична

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 1.1. Законодавча і нормативна база України з охорони праці

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці 1.1. Визначення охорони праці Стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” встановлює терміни і визначення основних понять з охорони праці.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 1.2. Міжнародне право про охорону праці

Діяльність Міжнародної організації праці (МОП) займає чільне місце в галузі безпеки праці. Україна – член МОП з 1954 року. За станом на 1 липня 1997 року МОП прийняла 181 конвенцію і 188 рекомендацій з

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці Розглянемо терміни і визначення, які вживаються в нормативній документації з охорони праці, відповідно до ДСТУ 2293-99 [44]. Нагляд. Обстеження Державний нагляд за охороною праці

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці

2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці Розглянемо терміни і визначення, які вживаються в нормативній документації з охорони праці, відповідно до ДСТУ 2293-99 [44]. Нагляд. Обстеження Державний нагляд за охороною праці

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Нагляд. Обстеження

2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці Розглянемо терміни і визначення, які вживаються в нормативній документації з охорони праці, відповідно до ДСТУ 2293-99 [44]. Нагляд. Обстеження Державний нагляд за охороною праці

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Умови праці

2.1. Терміни і визначення. Загальні питання системи управління охороною праці Розглянемо терміни і визначення, які вживаються в нормативній документації з охорони праці, відповідно до ДСТУ 2293-99 [44]. Нагляд. Обстеження Державний нагляд за охороною праці

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Трудовий процес

Виконання трудових обов’язків – трудова діяльність за встановленими нормами, правилами та інструкціями. Виробниче приміщення – замкнений простір у будівлях і спорудах, призначений для трудової діяльності людей. Зона дихання – простір у радіусі 50 см

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Безпека

Виконання трудових обов’язків – трудова діяльність за встановленими нормами, правилами та інструкціями. Виробниче приміщення – замкнений простір у будівлях і спорудах, призначений для трудової діяльності людей. Зона дихання – простір у радіусі 50 см

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Здоров’я та гігієна праці

Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників. Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, яка вивчає стан здоров’я працівників, обумовлений умовами праці,

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Небезпека

Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників. Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, яка вивчає стан здоров’я працівників, обумовлений умовами праці,

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Виробничий травматизм

Акт про нещасний випадок на виробництві – офіційний документ, який складає комісія з розслідування нещасного випадку, за яким працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність щонайменше на один день, або виникла необхідність перевести його

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2. Функції управління охороною праці

Низку загальних питань побудови СУОП на всіх рівнях уже розглянуто (п. 2.1). З метою упорядкування цього матеріалу зупинимося на функціях, а потім задачах управління охороною праці на авіапідприємстві, використовуючи для цього як наявний багаторічний

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.1. Планування робіт з охорони праці

Низку загальних питань побудови СУОП на всіх рівнях уже розглянуто (п. 2.1). З метою упорядкування цього матеріалу зупинимося на функціях, а потім задачах управління охороною праці на авіапідприємстві, використовуючи для цього як наявний багаторічний

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.2. Реєстрація й облік інформації

Реєстрація й облік суспільно значимої інформації з питань охорони праці – одна з найважливіших функцій системи управління, її здійснюють з метою збереження інформації, надання їй законної сили, одержання необхідних даних для контролю, правових, організаційних

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Аналіз та оцінка показників стану охорони праці

Реєстрація й облік суспільно значимої інформації з питань охорони праці – одна з найважливіших функцій системи управління, її здійснюють з метою збереження інформації, надання їй законної сили, одержання необхідних даних для контролю, правових, організаційних

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.4. Стимулювання охорони праці

Стимулювання безпечної діяльності – неодмінна умова попередження виробничого травматизму. Водночас створення на виробництві такої ефективної системи – завдання дуже складне. І розв’язати її можна, на думку низки головних фахівців в області безпечної діяльності, насамперед,

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.5. Пропаганда і виховання безпечної поведінки

Метою виховання і пропаганди з охорони праці є підвищення індивідуальної захищеності працівників організацією та самоорганізацією їхньої безпечної поведінки. Дієвим фактором виховання є особистий приклад працівників, починаючи від робітника і закінчуючи посадовою особою найвищого рангу.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.6. Ліцензування і сертифікація

Метою виховання і пропаганди з охорони праці є підвищення індивідуальної захищеності працівників організацією та самоорганізацією їхньої безпечної поведінки. Дієвим фактором виховання є особистий приклад працівників, починаючи від робітника і закінчуючи посадовою особою найвищого рангу.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.7. Контроль та інспектування

Метою виховання і пропаганди з охорони праці є підвищення індивідуальної захищеності працівників організацією та самоорганізацією їхньої безпечної поведінки. Дієвим фактором виховання є особистий приклад працівників, починаючи від робітника і закінчуючи посадовою особою найвищого рангу.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.8. Узгодження і видача дозволів

Узгодження і видача дозволів – це функції, пов’язані із заходами безпеки, які передують або координують діяльність різних органів. Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають: – нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, норми проектування, які

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.9. Наукове забезпечення охорони праці

Узгодження і видача дозволів – це функції, пов’язані із заходами безпеки, які передують або координують діяльність різних органів. Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають: – нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, норми проектування, які

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.10. Міжнародне співробітництво

Узгодження і видача дозволів – це функції, пов’язані із заходами безпеки, які передують або координують діяльність різних органів. Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають: – нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, норми проектування, які

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.2.11. Інші функції системи

Узгодження і видача дозволів – це функції, пов’язані із заходами безпеки, які передують або координують діяльність різних органів. Узгодженню з відповідними органами державного нагляду підлягають: – нормативно-технічні документи, стандарти, технічні умови, норми проектування, які

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3. Задачі управління охороною праці

Основними задачами СУОП є: – розробка, прийняття і скасування нормативних актів; – професійний добір; – навчання з питань охорони праці; – експертиза; – атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об’єктів; – регламентація процесу

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.1. Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

Основними задачами СУОП є: – розробка, прийняття і скасування нормативних актів; – професійний добір; – навчання з питань охорони праці; – експертиза; – атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об’єктів; – регламентація процесу

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.2. Професійний добір

Професійний добір – це процес науково обгрунтованого добору з групи кандидатів осіб для навчання і праці за складними, відповідальними і небезпечними професіями на основі об’єктивної оцінки психофізіологічних показників кандидатів. Професійні вимоги до людини подані

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.3. Навчання з питань охорони праці

Професійний добір – це процес науково обгрунтованого добору з групи кандидатів осіб для навчання і праці за складними, відповідальними і небезпечними професіями на основі об’єктивної оцінки психофізіологічних показників кандидатів. Професійні вимоги до людини подані

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.4. Експертиза

Експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, експертних формувань, об’єднань громадян, який спрямований на підготування експертного висновку щодо відповідності об’єкта, запланованої або існуючої господарської й іншої діяльності нормам і вимогам законодавства з

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.5. Атестація робочих місць за умовами праці, паспортизація об’єктів

Експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, експертних формувань, об’єднань громадян, який спрямований на підготування експертного висновку щодо відповідності об’єкта, запланованої або існуючої господарської й іншої діяльності нормам і вимогам законодавства з

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.6. Регламентація процесу праці

Експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, експертних формувань, об’єднань громадян, який спрямований на підготування експертного висновку щодо відповідності об’єкта, запланованої або існуючої господарської й іншої діяльності нормам і вимогам законодавства з

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.7. Убезпечення устаткування, технологічних процесів, будинків, споруд і територій

Комплекс цих завдань досягають за рахунок: – якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки; – відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам; – прийняття новостворених і реконструйованих об’єктів в

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.8. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, санітарно-побутового, лікувально-профілактичного і медичного обслуговування

Комплекс цих завдань досягають за рахунок: – якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки; – відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам; – прийняття новостворених і реконструйованих об’єктів в

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.9. Попередження про виникнення небезпечних ситуацій

Комплекс цих завдань досягають за рахунок: – якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки; – відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам; – прийняття новостворених і реконструйованих об’єктів в

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.3.10. Забезпечення трудової та виробничої дисципліни

Комплекс цих завдань досягають за рахунок: – якості проектних рішень щодо безпечних і нешкідливих умов праці, а також пожежної безпеки; – відповідності об’єктів і змонтованого устаткування проектам; – прийняття новостворених і реконструйованих об’єктів в

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.4. Економічна ефективність заходів, спрямованих на створення безпеки праці

Розроблення і широке впровадження комплексу правових, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних і естетичних заходів, які сприяють безперервному зниженню виробничого травматизму і захворюваності, одночасно мають і велике економічне значення, оскільки від умов, в яких працює людина, значною мірою

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 2.5. Управлінська діяльність і помилки управління

Від ефективності функціонування СУОП залежить кінцевий результат безпечної діяльності людини – зниження виробничого травматизму, профзахворювань і, як наслідок, підвищення продуктивності праці на конкретній дільниці виробництва або в галузі в цілому. Натомість ефективність функціонування СУОП

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 3. ПСИХОЛОГІЯ І БЕЗПЕКА ПРАЦІ

3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка У більшості випадків виробничого травматизму основна його причина – людина. Ряд авторів, які досліджували цю проблему, вважають, що 70-90 % усіх травм на виробництві пов’язані з неуважністю і

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка

3.1. Психологія безпеки праці і ергономіка У більшості випадків виробничого травматизму основна його причина – людина. Ряд авторів, які досліджували цю проблему, вважають, що 70-90 % усіх травм на виробництві пов’язані з неуважністю і

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.2. Праця та її безпека. Нещасний випадок

Як відомо, суб’єктом праці є людина, яка за допомогою відповідних знарядь діє на предмет праці в умовах середовища. Згідно із законами фізики вказані дії людини викликають відповідні протидії предмета праці й знарядь праці та

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.3. Якості особистості та безпека

Психологія безпеки надає великого значення якості особистості та її безпеці, що підтверджується безліччю серйозних дослідницьких робіт, виконаних вченими ряду країн. Це перш за все роботи Г. Мюнсерберга, В. Андерсена, О. Зельца, К. Марбе, К.

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.4. Ризик у трудовій діяльності

У ролі мотиву може виступати і ризик. Особливо характерним є прояв ризику під час наростання втоми. У цьому випадку факторами ризику найчастіше є: постійне статичне напруження м’язів, особливо в зв’язку з малорухомою робочою позою;

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.5. Навчання безпечної діяльності. Правила безпеки

У ролі мотиву може виступати і ризик. Особливо характерним є прояв ризику під час наростання втоми. У цьому випадку факторами ризику найчастіше є: постійне статичне напруження м’язів, особливо в зв’язку з малорухомою робочою позою;

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 3.6. Навички безпечної діяльності. Роль плаката в охороні праці

Як уже зазначалося, безпечну поведінку працівників можливо і потрібно виховувати. Як побудувати процес виховання і при цьому максимально використати інформаційний і емоційний вплив на працівників? Відповідь на це запитання викликає великий інтерес у тих,

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Глава 4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ 4.1. Загальні відомості Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних, санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.) Виробнича санітарія технічного обслуговування і ремонту

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ

Глава 4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ 4.1. Загальні відомості Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних, санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.) Виробнича санітарія технічного обслуговування і ремонту

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 4.1. Загальні відомості

Глава 4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ 4.1. Загальні відомості Виробнича санітарія – це система організаційних, гігієнічних, санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.) Виробнича санітарія технічного обслуговування і ремонту

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 4.2. Терморегуляція

Організм людини має компенсаторні пристосувальні механізми, які забезпечують підтримання певної температури тіла за різних умов навколишнього середовища. Погодженість роботи цих механізмів, їхня координація здійснюються центральною нервовою системою. Температура тіла зберігається постійною за рахунок рівноваги