Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 15. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ І ВИБУХІВ

Глава 15. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ І ВИБУХІВ
15.1. Загальні відомості

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і довкілля. Закон України “Про пожежну безпеку” [55] визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їхньої діяльності та форм власності.

У Законі про пожежну безпеку відображені: правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки; порядок організації пожежної безпеки, обов’язки державних органів, підприємств, установ та організацій, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки; права та обов’язки державного пожежного нагляду; вивчення правил пожежної безпеки та порядок погодження нормативно-технічних документів і проектної документації; дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення; організація наукових досліджень з проблем пожежної безпеки; державна, відомча, сільська та добровільна пожежні оборони; гасіння пожеж; відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки; відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про пожежну безпеку; контроль і нагляд за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та інші питання.

У системі заходів, направлених на охорону матеріальних цінностей громадян, на запобігання впливу на людей небезпечних і шкідливих чинників пожежі й вибуху, питання пожежної і вибухової безпеки займають важливе місце.

Основні положення пожежної і вибухової безпеки відображені у відповідних стандартах.

Пожежа – це неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.

Пожежо – і вибухонебезпечність речовин і матеріалів – це сукупність властивостей, яка характеризує їхню здатність до виникнення і поширення горіння. Наслідком горіння залежно від його швидкості й умов протікання можуть бути пожежа (дифузійне горіння) або вибух (дефлаграційне горіння попередньо перемішаної суміші пального з окислювачем).

Пожежна безпека – це такий стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі і впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Система запобігання пожежі забезпечується комплексом організаційних і технічних заходів, направлених на неприпустимість умов виникнення пожежі, а система протипожежного захисту – сукупністю організаційних і технічних заходів, направлених на запобігання впливу на людей шкідливих чинників пожежі й обмеження матеріальних збитків від неї.

Під системою протидимового захисту розуміють комплекс організаційних і технічних заходів, направлених на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури і токсичних продуктів горіння.

Пожежонебезпечною речовиною є така речовина, що має підвищену пожежну небезпеку. Горючість речовин – це здатність речовин горіти під дією джерела запалювання.

Вибухом називається швидке екзотермічне хімічне перетворення вибухонебезпечного середовища, яке супроводжується виділенням енергії й утворенням стиснутих газів, здатних виконувати роботу.

Вибухобезпечність – це такий стан виробничого процесу, під час якого виключається можливість вибуху або ж у випадку його виникнення відвертається дія на людей викликаних ним небезпечних та шкідливих факторів і забезпечується зберігання матеріальних цінностей. Джерело, в якому є запас енергії або температури, достатній для ініціювання вибуху вибухонебезпечного середовища виробничого процесу, називають джерелом ініціювання вибуху.

Вибухопопередження характеризується заходами, які унеможливлюють виникнення вибуху, а вибухозахист – заходами, які запобігають дії на людей небезпечних і шкідливих чинників вибуху і забезпечують зберігання матеріальних цінностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – Глава 15. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ І ВИБУХІВ