Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Гігієнічну оцінку вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, визначають одним з таких методів: частотним (спектральним) аналізом її параметрів; інтегральною оцінкою за спектром частот нормованих параметрів; дозою вібрації [47].

У разі дії постійної локальної та загальної вібрацій параметром, який нормують, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (V) та віброприскорення (а) або їх логарифмічні рівні у децибелах у діапазоні октавних смуг із середньогеометричними частотами: 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 500,0; 1000 Гц – для локальної вібрації та 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц або в діапазоні 1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 63; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц-для загальної вібрації.

Логарифмічні рівні віброшвидкості (Lv) в децибелах визначають Охорона праці в авіації   Буріченко Л. А.   8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Де V – середньоквадратичне значення віброшвидкості, м/с; Vo – опорне значення віброшвидкості, що дорівнює 5*10 м/с (для локальної та загальної вібрації).

Співвідношення між логарифмічними рівнями віброшвидкості у децибелах та їхні значення у метрах за секунду наведені у вказаному нормативному акті [47].

Логарифмічні рівні віброприскорення (Lа) у децибелах визначають за формулою:

Охорона праці в авіації   Буріченко Л. А.   8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Де а – середньоквадратичне значення віброприскорення, м/с; аO – опорне значення віброприскорення, що дорівнює 3*10 м/с (для локальної та загальної вібрації).

Співвідношення між логарифмічними рівнями віброприскорення у децибелах та їхні значення у метрах за секунду також наведені у санітарних нормах [47].

Параметром, що нормується, при інтегральній оцінці за спектром частот є коректоване значення віброшвидкості або віброприскорення (Ū), або їх логарифмічні рівні (lg), які вимірюються за допомогою коректуючих фільтрів або обчислюються.

Коректоване значення віброшвидкості або віброприскорення визначається за формулою

Охорона праці в авіації   Буріченко Л. А.   8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Де n – кількість частотних смуг (1/3 або 1/1 октавних) у частотному діапазоні, що нормується; Ui – середньоквадратичне значення віброшвидкості або віброприскорення в i-й частотній смузі; Кi – ваговий коефіцієнт для i-ї частотної смуги відповідно до абсолютних значень віброшвидкості та віброприскорення локальної та загальної вібрацій.

Коректоване значення логарифмічних рівнів віброшвидкості або віброприскорення обчислюється за методом, зразок якого наведено в нормах [47].

Якщо діють непостійні вібрації (крім імпульсної*), параметром, що нормується, є вібраційне навантаження (еквівалентний коректований рівень, доза вібрації), одержане працівником протягом зміни та зафіксоване спеціальним приладом або обчислене для кожного напрямку дії вібрації (X, У, Z) за формулами:

Охорона праці в авіації   Буріченко Л. А.   8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Охорона праці в авіації   Буріченко Л. А.   8.2. Нормування і вимірювання вібрації

Еквівалентний коректований рівень віброшвидкості або віброприскорення розраховується енергетичним додаванням рівнів з урахуванням тривалості дії кожною з них за таблицею нормативу [47].

У разі дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 160 дБ параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну (годину), залежно від тривалості імпульсу [47]. Якщо зміна триває 7 год, граничнодопустимі коректовані та еквівалентні коректовані рівні локальної вібрації дорівнюють значенням для восьмигодинної тривалості зміни.

У разі шестигодинної тривалості зміни ці показники дорівнюють для віброшвидкості – 113 дБ (2,3 – 102 м/с), а для віброприскорення – 78 дБ (2,3 м/с2).

Робота в умовах дії локальної вібрації, що перевищує граничнодопустимому більш ніж на 12 дБ, не дозволяється.

У нормах [47] також наведені граничнодопустимі параметри імпульсної локальної вібрації та загальної вібрації категорій 1,2, 3.

Граничнодопустимі значення постійної та непостійної локальної вібрації (крім імпульсної) у разі тривалості дії протягом 8 год наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Середньогеометричні

Частоти октавних смуг,

Гц

Граничнодопустимі рівні по осях Хn, Уn, Zn

Віброшвидкість

Віброприскорення

М/с*102

ДБ

М/с2

ДБ

8

2,8

115

1,4

73

16

1,4

109

1,4

73

31,5

1 1,4

109

2,7

79

63

1,4

109

5,4

85

125

1,4

109

10,7

91

250

1,4

109

21,3

97

500

1,4

109

42,5

103

1000

1,4

109

85,0

109

Коректований,

Еквівалентний

Коректований рівень

2,0

112

2,0

76

Оцінку вібраційної безпеки праці виконують на робочих місцях конкретного виробництва під час проведення реальної технологічної операції або типового технологічного процесу.

Параметри локальної вібрації істотно коректуються під час регулярних (профілактичних) перерв протягом робочої зміни. Вібрацію вимірюють універсальними приладами типу ІШВ, ВШВ або вібровимірювачами, вібрографами та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 8.2. Нормування і вимірювання вібрації