Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 16.3. Протипожежні перепони в будівлях і спорудах, шляхи евакуації, вимоги до генерального плану

До протипожежних перепон відносяться: стіни, перегородки, перекриття, двері, ворота, люки, тамбури-шлюзи і вікна. Основне їхнє призначення – обмеження поширення вогню під час пожежі. Протипожежні перепони виконують з неспалимих матеріалів.

Протипожежні стіни необхідно будувати так, щоб вони опиралися на фундамент або фундаментні балки, зводити їх належить на всю висоту будівлі або споруди, щоб вони розділяли конструкції (перекриття, покриття, ліхтарі тощо). Якщо в протипожежних перепонах є прорізи (протипожежні двері, ворота, люки та інші устрої), то їх допускається виготовляти з важкоспалимих матеріалів. При цьому загальна площа прорізів у протипожежних перепонах не повинна перевищувати 25 % від їхньої площі. У протипожежних стінах допускається влаштовувати вентиляційні й димові канали так, щоб у місцях їхнього розміщення границя вогнестійкості була не меншою 2,5 год.

У процесі проектування, будівництва й експлуатації підприємства найважливішою частиною пожежної профілактики є правильна організація руху людей як у звичайних умовах, так і в разі виникнення пожежі евакуаційними шляхами. Останні призначені для евакуації через евакуаційні виходи всіх людей, які знаходяться в приміщеннях будівель і споруд, протягом необхідного часу. Планування будівель має забезпечувати не тільки швидку евакуацію людей, а й устаткування і матеріальних цінностей. Евакуація залежить передусім від організованості людей, числа, ширини і протяжності евакуаційних виходів і шляхів евакуації, а також від того, в якому порядку їх утримують.

Спеціальні евакуаційні виходи необхідно передбачати у тих випадках, коли виробничих виходів для евакуації недостатньо або вони не задовольняють вимоги, поставлені до евакуаційних виходів. Виходи з приміщень, в яких розміщують виробництва категорій А і Б, в евакуаційні коридори мають проходити через негорючі тамбури (шлюзи) з дверима, які можуть автоматично зачинятися і мають границю вогнестійкості не меншу як 0,75 год. Тамбури забезпечують припливною вентиляцією зі створенням напору повітря – однією з найважливіших вимог для пожежонебезпечних виробництв, розміщених у будівлях без ліхтарів.

Мінімальну ширину ділянок шляхів евакуації встановлюють залежно від призначення будівлі, але не менше як І м. Число евакуаційних виходів з будівель, приміщень і з кожного поверху слід установлювати відповідно до розрахунку, але не менше двох, за винятком випадків, указаних в другій частині СНІП [89]. їх слід розміщувати розосереджено. Висота проходу шляхів евакуації становить не менше 2 м. Тут не повинно бути крутих підйомів, порогів та інших перешкод, які заважають нормальному і безпечному пересуванню людей. Розрахунковий і необхідний час евакуації з приміщень і будівель установлюють також відповідно до другої частини СНІП [89]. Найважливішою вимогою успішної евакуації людей і цінностей є улаштування внутрішніх переходів, пожежних сходів і аварійного освітлення. Для всіх робочих приміщень необхідно завчасно розробити плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

Від правильного розміщення виробничих будівель на території авіапідприємства багато в чому залежить можливість поширення вогню в разі пожежі від однієї будівлі до іншої, зручність під’їзду пожежних автомобілів до будівлі, якість природного освітлення будівель, провітрювання та озеленення території і т. ін.

Якщо рельєф території підприємства нерівний, то на підвищених місцях не можна розмішувати виробництва, в яких широко застосовують легкозаймисті і горючі речовини, наприклад, склади ПММ, цехи підготовки виробництва, якщо їх влаштовують в окремих будівлях. У низинах не допускається зведення будівель або споруд, у яких виробляють або використовують горючі гази. Це викликано тим, що в першому випадку можливе розтікання легкозаймистих або горючих речовин у випадку пожежі в місця території підприємства, які знаходяться нижче, а в другому випадку – горючі гази, підіймаючись вгору, можуть викликати поширення вогню з однієї будівлі на іншу.

Важливе значення для запобігання поширенню пожежі від будівлі, яка горить, на інші має також розміщення пожежонебезпечних об’єктів відносно напрямку пануючих вітрів. Наприклад, базові склади і склади збуту легкозаймистих і горючих речовин, а також отруйних речовин не допускається розмішувати відносно виробничих будівель і споруд з навітряного боку. Там краще розміщувати групи цехів – механічні й складальні, а також адміністративні та інші будівлі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 16.3. Протипожежні перепони в будівлях і спорудах, шляхи евакуації, вимоги до генерального плану