Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 12.2. Безпека праці під час розбірно-складальних робіт і механічної обробки

Розбірні роботи під час ремонту ПС дуже об’ємні та вміщують більшу частину перелічених вище небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

Розбиранню ПС передує ряд операцій, які багато в чому гарантують подальшу безпеку виконання робіт: ретельне промивання всього ПС, очищення паливних баків і систем від залишків пального; установка страхувальних пристроїв під відповідні елементи ПС для безпеки під час демонтажу шасі і т. ін.

Розбирання виконують за допомогою різних пристроїв, грамотне використання яких зазвичай гарантує безпечну працю. Однак травми при цьому ще трапляються через порушення технології розбирання, нехтування правилами техніки безпеки.

Під час розбирання ПС застосовують підйомно-транспортні засоби, тому персонал, що виконує роботи з їхньою допомогою, має бути відповідно навчений.

Під час розбирання повітряної, гідравлічної та інших систем ПС необхідно виконувати правила безпеки поводження з посудинами та апаратами, що працюють під тиском. Різного роду слюсарний інструмент має бути справним і відповідати виду робіт, які проводяться.

Наступне за розбиранням детальне промивання і очищення елементів ПС і, зокрема, авіаційних двигунів виконують у спеціально призначених для цього установках. Дуже важливо, щоб на робочих місцях були створені нормовані метеорологічні умови, були відсутні (або не перевищували ГДК) пари і гази токсичних речовин, які застосовують при цих роботах. Радикальним методом усунення перелічених виробничих шкіддивостей є герметизація промивальних ванн і установок для очищення деталей ПС і двигунів, а також заміна миючих рідин нешкідливими і пожежонебезпечними.

Під час промивання часто застосовують ультразвук, тому необхідно виконувати вимоги безпечної роботи у зоні його дії.

Зараз головним фактором створення безпечної праці на дільниці промивання і очищення є надійна робота вентиляційних систем. Тому контролю їхньої роботи необхідно приділяти постійну і систематичну увагу. Виконання працівниками на цій ділянці виробництва правил особистої гігієни також відіграє важливу роль в комплексі заходів, які створюють безпеку праці.

Профілактика травматизму під час ремонту ПС зводиться в основному до додержання застережливих заходів при ремонті їхніх конкретних елементів і агрегатів, в процесі якого виконуються такі роботи, як протягання отворів, шабрування, притирка, полірування, розвертання отворів, зварювання і паяння, клепання, механічна обробка деталей, відновлення деталей гальванічними і хімічними покриттями, фарбування, випробування агрегатів і фюзеляжу на герметичність та інші роботи.

Особливе місце відводиться безпеці праці при виконанні робіт на металообробному устаткуванні. Тут вона забезпечується виконанням комплексу заходів за типовими правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при обробці металів.

Цими правилами регламентуються загальні положення, загальні та спеціальні вимоги до металообробного устаткування, ручного інструменту, організації робочих місць і розміщення устаткування.

Основні з них такі:

– станки, преси та інше устаткування установлюють на міцних основах або фундаментах, ретельно вивіряють і надійно закріплюють;

– робочі місця ремонтних слюсарів обладнують відповідними шафами, верстатами, стелажами, а також вантажопідйомними пристроями для переміщення деталей і вузлів великої маси;

– частини станків і механізмів, які рухаються і можуть стати причиною травмування працівників, захищають відповідною надійною огорожею;

– робітникам, що працюють на станках, які конструктивно або з інших обставин не можуть бути забезпечені захисними пристроями, адміністрація зобов’язана видати зручні захисні окуляри, що не заважають працювати, і постійно слідкувати за їхнім застосуванням під час роботи на станках;

– установлення і знімання зі станків, пресів і транспортних пристроїв заготовок, деталей, пристроїв та інструменту масою більше 16 кг виконують за допомогою підйомних пристроїв і механізмів;

– конструкція всіх пристроїв для закріплення оброблюваних деталей та інструменту має забезпечувати їхнє надійне закріплення і виключати можливість само відгвинчування пристроїв під час роботи;

– особам, які працюють на станках із застосуванням охолодження деталей емульсіями, маслами, скипидаром, гасом, видають профілактичні мазі, пасти для змащування рук; за рекомендацією лікувальної установи для цієї категорії робітників обладнують пристрій для завчасного миття рук спеціальними рідинами;

– станки, на яких обробляють крихкі матеріали (чавун, латунь, бронза, а також неметалічні матеріали), обладнують пилостружкоприймачами, приєднаними до групових або індивідуальних пристроїв (відсосів) для виведення пилу і стружки з місць їхнього утворення;

– електрична апаратура і струмоведучі частини мають бути надійно ізольованими і захованими в корпусі станка або в інших місцях, обладнаних блокуючим пристроєм; сам станок надійно заземляють і обладнують аварійною кнопкою СТОП;

– під час роботи з ручним інструментом (зубилом, бородком, керном тощо) робітникам видають захисні окуляри, ручний інструмент обов’язково має бути справним;

– складання матеріалів і деталей (виробів) на робочих місцях виконують способом, який забезпечує їхню стійкість і зручність для стропів при використанні вантажопідйомних механізмів;

– застосовувати стиснуте повітря для обдування виробів устаткування в робочих приміщеннях, як правило, забороняється (дозволяється в спеціально обладнаних шафах або камерах з місцевою витяжною вентиляцією);

– для захисту працівників від частинок металу, що відлітають (наприклад, під час рубання), на слюсарних верстатах установлюють суцільні сітки-щити висотою не меншою 1 м; самі верстати повинні мати жорстку і міцну конструкцію і бути достатньо стійкими.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці в авіації – Буріченко Л. А. – 12.2. Безпека праці під час розбірно-складальних робіт і механічної обробки