Охорона праці – Москальова В. М – Яким є робочий час і його тривалість?

Яким є робочий час і його тривалість?

Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку працівник зобов’язаний виконувати доручену йому роботу або службові обов’язки.

Відповідно до Конституції, для робітників і службовців тривалість робочого часу встановлена не більше як 40 годин на тиждень.

Нормування робочого часу здійснює держава за участю профспілок. Норми робочого часу не можуть змінюватись за згодою адміністрації і профспілок, якщо цього непередбачено законом. Для працівників встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними.

На тих підприємствах, де за характером виробничого процесу та умовами праці введення п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний тиждень. При шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем тривалість робочої зміни становить 7 годин, а у передвихідний день – 6 годин.

Яким працівникам встановлена скорочена тривалість робочого часу?

Скорочена тривалість робочого часу встановлена для неповнолітніх працівників, з 15 до 16 років – 24 години на тиждень, з 16 до 18 років – 36 годин на тиждень.

Для осіб, що працюють в шкідливих умовах – не більше 36 годин. Скорочений робочий день встановлюється лише тоді, коли працюючий виконує роботу з шкідливими умовами протягом не менш як половини робочого часу.

Право працюючого на скорочений робочий час встановлюється згідно із списком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий час.

Скорочений робочий день (36 годин на тиждень) встановлений також для інвалідів І та II групи, що працюють на спеціально для них призначених робочих місцях, для викладачів, медичних працівників, а також осіб, що поєднують роботу з навчанням.

Чинне законодавство регламентує також тривалість робочого часу в нічну зміну. Нічним визнається час з 22 годин до 6 годин ранку. Тривалість роботи в цей період скорочується на одну годину. В умовах безперервного виробництва тривалість нічної зміни зрівнюється з денною, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Скорочення нічної зміни не викликає зменшення загальної тривалості нормованого робочого часу. Тому особи, що працюють в нічних змінах, вдень повинні працювати так, щоб була відпрацьована встановлена законом норма годин на тиждень (40 годин).

Діюче законодавство забороняє залучати до роботи в нічний час неповнолітніх осіб, яким не виповнилося і 8 років, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, та деяких інших категорій працівників (наприклад, хворих на туберкульоз).

Що таке понадурочна робота?

Понадурочною вважається робота понад встановлену законом тривалість робочого дня. Роботодавцям дозволено застосовувати понадурочні роботи, лише у виняткових випадках, зазначених законодавством (КЗпП ст. 62).

Роботодавець має право застосовувати понадурочні роботи у разі:

Проведення робіт для оборони країни; для відведення стихійного лиха або виробничої аварії й усунення їх наслідків; при виконанні робіт, пов’язаних з усуненням причин, що порушують нормальну роботу систем водо-, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку;

Необхідності закінчити роботу, яка не могла бути закінчена внаслідок непередбачених причин протягом нормального робочого часу, якщо невиконання цієї роботи може спричинити значний економічний збиток підприємцю чи державі;

Необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення простою рухомого складу; продовження роботи, якщо не з’явиться робітник, що заступає на зміну. При цьому роботодавець має вжити термінових заходів до заміни відповідного працівника іншим.

Для виконання понадурочних робіт роботодавець звертається у профспілковий комітет з заявою про необхідність виконання цих робіт із зазначенням чисельності, що буде залучена до роботи. Профспілковий комітет виносить своє рішення після обговорення письмового подання роботодавця.

Жінки, які мають дітей віком до одного року, вагітні, матері, що годують немовлят та особи, яким не виповнилось 18 років до надурочних робіт не допускаються. Жінки, які мають дітей віком від одного до восьми років, а також інваліди залучаються до тимчасових робіт лише з їх згоди.

Тривалість понадурочних робіт не має перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік і 4 години протягом двох днів під ряд. Понадурочна робота компенсується додатковою оплатою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Яким є робочий час і його тривалість?