Охорона праці – Москальова В. М – Яким є біологічний вплив ЕМВ на організм людини?

Як класифікуються електромагнітні поля та випромінювання?

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ) – це процес утворення вільного електромагнітного поля, що випромінює заряджені частки, які прискорено рухаються.

Усі електромагнітні поля та випромінювання поділяються на природні і антропогенні (рис. 2.1)

Охорона праці   Москальова В. М   Яким є біологічний вплив ЕМВ на організм людини?

Рис. 2.1. Класифікація електромагнітних полів випромінювань

Де використовують основні джерела електромагнітних випромінювань?

Основним джерелом електромагнітного випромінювання є трансформатори, високовольтні лінії електропередач (ЛЕП), електроприлади виробничого призначення, антенні пристрої радіотелевізійних та радіолокаційних станцій, що працюють у широкому діапазоні частот, електротранспорт, радіоелектронна апаратура, комп’ютерна техніка, пристрої сотового та інших видів радіозв’язку та інше електричне устаткування, яке працює у широкому діапазоні радіочастот.

Електромагнітна енергія радіочастот усіх діапазонів хвиль знайшла широке використання у різних галузях науки та виробничої діяльності – у термообробці матеріалів на телебаченні і в радіолокації, у пристроях, що забезпечують мобільний та стільниковий зв’язок; радіо метрології та астрономії, радіонавігації та медицині.

Устаткування, що генерує електромагнітну енергію, випромінює в оточуючий простір електромагнітні хвилі зі швидкістю близькою до швидкості світла (3108 м/с).

На певній відстані від джерела випромінювання електромагнітне поле швидко послаблюється і затухає. На характер розподілу ЕМВ чинить вплив екранування приміщення та металеві предмети, що в ньому знаходяться.

Значним джерелом ЕМВ є струми промислової частоти 50 Гц. Під ЛЕП напруженість поля може досягти декілька тисяч В/м. Хвилі такого діапазону сильно поглинаються землею, тому вже через 50-100 м від ЛЕП напруженість зменшується до сотень і десятків В/м.

Яким є біологічний вплив ЕМВ на організм людини?

Дія ЕМВ на організм людини може бути постійною або інтермітуючою, що впливає на характер опромінення. Для інтермітуючого поля характерним є періодичність і аперіодичність різного за інтенсивністю та експозицією опромінення.

У багатьох сферах виробничої діяльності та умовах побуту сотні тисяч людей наражаються на шкідливу дію ЕМВ навіть не підозрюючи того, що вони можуть бути причиною незадовільного стану здоров’я, захворювання або навіть смертельних наслідків.

Біологічна дія ЕМВ на організм залежить від інтенсивності джерела, тривалості опромінення, довжини хвиль, характеру випромінювання (безперервне, імпульсне, постійне, інтермітуюче).

Основою функціонування організму людини є дуже слабкі біоелектричні струми й потенціали (мілівольти, мікроампери), що синхронізують природні біологічні ритми.

Штучні ЕМВ, які співпадають з частотами природних біологічних ритмів мозку або біоелектричної активності серця чи інших систем організму, можуть призвести до десинхронізації функціональних процесів в організмі.

Під впливом ЕМВ та випромінювань спостерігається загальна слабкість, підвищена втома, пітливість, сонливість, а також розлад сну, головний біль, біль у ділянці серця, зміна артеріального тиску.

Гігієнічно-медичними дослідженнями встановлено, що ЕВМ (особливо високовольтні ЛЕП) становлять велику небезпеку для здоров я людини, а при тривалій дії, здатні провокувати рак, лейкемію, пухлини мозку, розсіяний склероз та інші тяжкі захворювання, а також змінювати гени та генофонд живих істот.

Механізм біологічної дії на організм людини полягає як у тепловому, так і в не тепловому специфічному ефекті. Під дією ЕМВ підвищується температура тіла локально, вибірково нагріваються тканини, органи, клітини унаслідок переходу електромагнітної енергії у теплову.

Опромінення організму може призводити до деструктивних змін у тканинах та органах гострого або хронічного характеру, що перш за все позначається на нервовій системі. Людина стає більш роздратованою, таке явище значно частіше трапляється у мешканців міста, ніж села, що пов’язується з прокладкою в містах великої мережі телефонних, телевізійних, електричних і кабельних мереж і т. ін.

Остаточно весь механізм негативного впливу ЕМВ на організм людини ще не зовсім вивчений, але відомо, що його шкідлива дія проявляється від субклітинного рівня до ураження цілого організму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Яким є біологічний вплив ЕМВ на організм людини?