Охорона праці – Москальова В. М – Які вимоги до території підприємства та розташування будівель і споруд?

Які вимоги до території підприємства та розташування будівель і споруд?

Забезпечення здорових і безпечних умов праці має здійснюватися на стадії проектування промислових підприємств.

При будівництві промислових об’єктів використовують СН 245-71 “Санітарні норми проектування промислових підприємств”, СНиП, ДБН і інші документи, в яких викладені вимоги виробничої санітарії до території і робочих місць у виробничих приміщеннях.

При проектуванні промислових підприємств враховують технологію виробництва, архітектурно-планувальні рішення виробничих приміщень, розв’язку транспортних систем, благоустрій території та інші вимоги, без яких жоден проект не може бути прийнятий у виробництво.

Територія підприємства має відповідати вимогам щодо розміщення виробничих і допоміжних будівель з технологічної точки зору, а з гігієнічної – мати відносно рівну поверхню й нахил, що забезпечує відвід поверхневих і стічних вод, задовільне сонячне опромінення й природне освітлення та провітрювання.

При виборі території для будівництва враховують напрям панівних вітрів, погодно-кліматичні умови, відстань до житлової зони і т. ін.

Цехи зі шкідливими умовами виробничого процесу розміщують з підвітряного боку відносно вітрів панівного напрямку.

Оцінюючи територію підприємства, враховують рівень стояння грунтових вод, чистоту грунтів, можливість благоустрою і проведення заходів щодо захисту навколишнього середовища від шкідливих і небезпечних викидів.

Вимоги СН, ДБН не допускають розміщувати об’єкти у місцях, де рівень грунтових вод менше 1,3 м від дна підземних споруд, що проектуються, а також у зонах можливого затоплення паводковими водами.

Територія під будівництво об’єкта має враховувати такі чинники, як сейсмічні особливості району забудови, можливість снігових заметів, максимальні і мінімальні річні температури і т. ін.

Як визначають площу для забудови?

Щільність забудови регламентують Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (ДСПіН 173-96) та СНиП Н-89-80 “Генеральні плани забудови промислових підприємств”. Щільність забудови може коливатися в межах від 20 до 65%.

Площа забудови промислових підприємств визначається за формулою:

Охорона праці   Москальова В. М   Які вимоги до території підприємства та розташування будівель і споруд?

Де чисельність працівників на даному підприємстві; а – площа виробничої забудови на одного працюючого (а = 15 -20 м2/люд.); Ь – площа території зайнятої транспортними та іншими шляхами, дорогами; ц – коефіцієнт зайнятості території (0,3 5-0,50)

Будівлі і споруди розміщують на території промислового об’єкта переважно за ходом виробничого процесу, групуючи їх за санітарними та протипожежними вимогами, враховуючи енергозабезпечення, рух транспортних і людських потоків.

Приміщення з шкідливими умовами мають розміщуватися суміжно та ізольовано від менш шкідливих ділянок.

Які вимоги до розміщення виробничих цехів?

Виробничі цехи на території підприємства розміщують за ознаками небезпеки, шкідливості та режиму роботи.

Вибухонебезпечні об’єкти, а також базові склади горючих та легкозаймистих матеріалів і отруйних речовин слід розташовувати на самостійних ділянках на відстанях, визначених санітарними, протипожежними та спеціальними нормами.

Відстань між будівлями, де рівень шуму понад 90 дБ, має становити не менше 100 м до суміжних будівель з меншим рівнем шуму.

З точки зору освітлення, величина розривів має бути не меншою, ніж найбільша Висота до карнизу протилежної будівлі.

Відкриті склади з сипучими матеріалами мають розміщуватися на відстані 20 м від виробничих будівель, 25 м від побутових приміщень, 50 м від допоміжних будівель.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Які вимоги до території підприємства та розташування будівель і споруд?